KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 2 на тему: Попит. Від чого залежить попит?

Презентація уроку до предмету Економіка, 6 клас
Тема «Попит. Від чого залежить попит?»
Economix (41).jpg
Сутність попиту
Термін ’’попит’’ в економічній науці означає платоспроможну потребу,тобто потребу,яку суб’єкт здатний оплатити. Із такого визначення випливає, що попит на той чи інший товар (послугу) залежить від ціни.
Графічне зображення вказує на обернений зв’язок між величиною попиту на товар і ціною цього товару. Це означає, що збільшення ціни на будь-який товар зумовить зменшення величини попиту на нього, і, навпаки, зменшення ціни сприятиме підвищенню попиту.
Зв’язок між ціною і величиною попиту є сталим.

Причиною зміни попиту є зміна ціни. Цей зворотний причинно-наслідковий зв’язок між ціною товару і величиною попиту є законом    попиту.

Закон попиту виявляється через економічну поведінку споживача.
Чим пояснити те,що споживач готовий купити більше товару за нижчою ціною?
По-перше, дохід споживача завжди обмежений, тому об’єктивно за меншу ціну він може купити більше товару.      
По-друге, в економіці діє закон спадної граничної корисності, зміст якого полягає в тому, що кожна наступна одиниця товару приносить менше задоволення, ніж попередня, і тому споживач готовий придбати кожну наступну одиницю товару за меншу ціну.
По-третє, така поведінка пояснюється ефектом доходу, зміст якого полягає в тому, що зниження ціни на споживчі товари рівнозначне зростанню доходу. Тому за нижчу ціну споживач може придбати більше певного товару, не обмежуючи себе у споживанні інших благ.       І зрештою, поведінку споживача визначає також ефект заміщення, адже споживач зацікавлений у тому, щоб замінити споживання дорожчих товарів дешевшими (за інших однакових умов, тобто якщо вони якісні і відповідають стандартам та ін.). Наприклад, якщо ціна на кефір знизиться, а на йогурт залишатиметься високою, споживач може замінити споживання йогуртів кефіром.
   Economix (40).jpg
Ціна — найважливіший чинник, що визначає обсяг попиту. Але існують й інші чинники, що впливають на нього.
Не цінові чинники попиту:

  • кількість покупців (збільшення кількості покупців підвищує ринковий попит і навпаки);
  • доходи споживачів (пряма залежність між дохода­ми і попитом);
  • очікування споживачів (очікування зростання цін у майбутньому збільшує поточний попит і навпаки);
  • ціни на супутні товари. Якщо зростає ціна на товар-субститут (взаємозамінний товар), то попит на нього зни­жується, а на його замінник — підвищується. Якщо зростає ціна на то­вар-комплемент (доповнюючий), то зменшується попит і на цей товар, і на доповнюючий. Наприклад, зростання ціни на бензин змушує власника автомобіля менше користува­тися ним, а тому зменшується попит як на бензин, так і на мастила, гальмівну рідину тощо;
  • місткість ринку. Чим більш розвиненіший ринок, тим більше він спонукає економічних суб'єктів до пошуку но­вих джерел доходу заради збільшення свого платоспромож­ного попиту;
  • кліматичні умови (у курортній зоні пізньої весни, влітку та ранньої осені зростає попит на купальні костюми, екскурсійні послуги тощо).




Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint


Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 6 клас > Попит. Від чого залежить попит? > Попит. Від чого залежить попит? Презентація уроку