KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 3 до теми: Поняття „блага дарові (безкоштовні)” та „економічні”. Економічні блага — история изменений
Пояснения: (текущ.) — отличие от текущей версии; (пред.) — отличие от предшествующей версии; м — малозначимое изменение