KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 3 уроку Що таке ринок? Учасники ринку

Презентація уроку до предмету Економіка, 6 клас
Тема «Що таке ринок? Учасники ринку.»
Econk.jpg
Ринок  — місце взаємодії продавців і покупців для визначення ціни та необхідної кількості товару. Походження терміну пов'язують з німецьким словом «Ring», що означає кільце, оскільки центр міста тоді був площею з будинком магістрату в центрі та будинками довкола (кільцем). Як правило, після надання місту магдебурзького права на такій площі періодично проводились ярмарки, а згодом розміщувались крамниці та торгові ятки. Звідси перенесення назви центральної площі міста на явище, яке ще по-східному називають ’’базар’’.

РИНОК - сукупність соціально-економічних відносин у сфері обміну, за допомогою якого здійснюється реалізація товарної продукції і остаточно визнається суспільний характер укладеної в неї праці.

РИНОК є формою зв'язку між товаровиробниками. У його основі лежать економічні відносини, породжені поділом праці і формами власності на засоби виробництва.
Ринок забезпечує зв’язок між виробництвом і споживанням, пропорційність процесу відтворення, його цілісність, суспільне визнання створеного продукту, суспільного характеру праці, що втілюється в ньому.

Ефективний ринок: якщо запаси товарів реалізуються за цінами, близькими до ціни рівноваги, то такий ринок є ефективним.
Основні елементи ринкового механізму - ціна, попит, пропозиція.

Ціна — фундаментальна економічна категорія, яка означає кількість грошей, за яку продавець згоден продати, а покупець готовий купити одиницю товару. Ціна певної кількості товару складає його вартість, тому правомірно говорити про ціну як грошову вартість одиниці товару.
У випадку, коли одиниця даного товару обмінюється на певну кількість іншого товару, кількість стає товарною ціною даного товару.
Попит та пропозиція — економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції в якості універсальних характеристик ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар. При цьому попит — представлена на ринку потреба в товарах, а пропозиція — кількість товару, який є на ринку або може бути доставлений на нього. Висновок моделі про урівноваження добре відповідає поведінці великого числа ринків та вважається важливим економічним законом.
Регулююча: ринок, як регулятор виробництва, через механізм ринкових законів встановлює необхідні пропорції відтворення; завдяки цінам ринок стимулює впровадження досягнень науки та техніки у виробництво — це спричиняє розширення асортименту товарів та послуг;
Стимулююча — ринок спонукає виробників товарів до зниження витрат, підвищення якості та споживчих властивостей товарів;
Розподільча — доходи споживачів і виробників у ринковій економіці диференціюються через ціни, зумовлюючи соціальне розшарування суспільства за доходами.
Алокаційна — ринок забезпечує виробництво оптимальної кількості товарів та послуг за допомогою найефективнішої комбінації ресурсів.
Інтеграційна — ринок об'єднує суб'єктів економічної системи в одне, сприяючи формуванню єдиного економічного простору як у межах окремої держави, так і в межах світової економіки.
Інформаційна: саме ринок дає об'єктивну інформацію про те які товари користуються попитом; кожна фірма може регулювати власне виробництво.
Посередницька
Сануюча (оздоровча): ринок очищає суспільне виробництво від економічно слабих та не життєздатних господарських одиниць.
Ринок засобів виробництва, як і будь-який товарний ринок, передбачає економічну та юридичну відповідальність за виконання контрактів та поставок. Порушення їх призводить до втрати прибутку, а іноді й до банкрутства.
Econk (15).jpg
Ринок нерухомості призначений для торгівлі землею, об'єктами, що на ній збудовані, зокрема житловими будинками. Суб'єктами цього сегмента ринку є фізичні та юридичні особи, які купують об'єкти нерухомості як для особистого (квартира чи будинок), так і для виробничого споживання (земля для сільськогосподарської діяльності, приміщення для офісу тощо).
На ринку науково-технічних розробок та інформації відбувається купівля-продаж науково-технічної продукції, технічних засобів інформації, інформативних систем. Цей сектор ринку обслуговує всі сфери людської діяльності. Без упровадження новітніх досягнень науки і техніки у виробництво не можна примножити національне багатство країни, підвищити добробут її громадян, забезпечити їхнє духовне та інтелектуальне зростання. Цим зумовлене значення ринку науково-технічних розробок та інформації у суспільно-економічному житті.

Фінансовий ринок (ринок капіталу, фондовий ринок) — це специфічна сфера економічних відносин, де відбувається купівля-продаж фінансових ресурсів. Вона характерна лише для розвиненої ринкової економіки й об'єднує кредитний ринок і ринок цінних паперів. Такий ринок формується на основі коштів підприємств, організацій і населення й обслуговує обіг платіжних коштів, кредитів та цінних паперів.
Валютний ринок — специфічний ринок, предметом купівлі-продажу на якому є різні національні валюти. їхнє функціонування зумовлено розвитком зовнішньоекономічних зв'язків між різними країнами і необхідністю взаємних розрахунків.

Ринок поточних операцій — це сектор валютного ринку, де купують і продають валюту окремі особи або уряди. Це іноземці, що імпортують національні товари, іноземні туристи, іноземні уряди — для утримання посольств, консульств, іноземні фірми — з метою переправити національну валюту до своїх країн.

Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint


Мал. 1 Схема функціонування ринку


Надіслано вчителями Міжнародного ліцею «Гранд»

Предмети > Економіка > Економіка 6 клас > Що таке ринок? Учасники ринку. > Що таке ринок? Учасники ринку. Презентація уроку