KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 4 до теми: Банк. Банкрутство

Презентація до уроку з предмету Економіка, 4 клас.
Тема: Банк. Банкрутство

Groshzi (70).jpg

Банки є одними з найстаріших і найбільших за активами фінансових посередників.Банк (від іт. banco - лава) — кредитно-фінансова установа, яка зберігає кошти і капіталовкладення, надає кредити та здійснює послуги по фінансовим операціям.

Сучасний банк — це акціонерне товариство, власний капітал якого є основою для здійснення фінансових операцій.

За своєю структурою банкiвськi системи рiзних країн iстотно вiдрiзняються. Разом з тим є ряд ознак, якi властивi всiм банківським системам, що функцiонують в ринковiй економiцi.
Це, перш за все, дворівнева побудова.Банкрутство — процес, у якому індивід чи організація , нездатна розрахуватися із кредиторами, позбавляється майна за рішенням суду і після цього розподіляється між кредиторами відповідно до встановленої законом черговості виплати боргів кредиторам.


Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint
Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею «Гранд»

Предмети > Економіка > Економіка 4 клас > Банк. Банкрутство > Банк. Банкрутство. презентація уроку