KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 4 до теми: Потреби в товарах і послугах

Презентація уроку до предмету Економіка, 2 клас
Тема: Потреби в товарах і послугах.


<u/u>Tovars (1).jpg

Товар — продукт природи і людської праці або тільки людської праці у матеріальній і нематеріальній субстанції та у формі послуг, який завдяки своїм властивостям здатен задовольняти наявні чи передбачувані суспільні потреби і призначений для обміну і купівлі-продажу;
продукт праці, що виробляється не для власного споживання, а на продаж;
матеріальні та нематеріальні активи, а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення.
Послуга — дія або діяльність когось на користь іншої особи. «цілеспрямована діяльність, результати якої мають прояв в корисному ефекті»
Потреби — це необхідність для людини таких умов, що забезпечують її існування і самозабезпечення.
Потреби поділяють на групи:

 • фізіологічні;
 • екзістенціальні;
 • престижні;
 • особистісні;
 • духовні.
  Для ефективної організації процесів товаропостачання роздрібної торговельної мережі потрібно забезпечити неперервну циркуляцію товарної маси в обсягах та структурі, які б відповідали обсягам, структурі та ритму реалізації товарів у підприємствах роздрібної торгівлі. Однією з основних умов розв'язання цього завдання є правильне визначення потреби в товарах для завезення у відповідному плановому періоді.Для визначення потреби в товарах для торговельних підприємств можуть застосовуватися такі методи:

  — екстраполяція динамічних рядів продажу товарів;

  —- використання коефіцієнта еластичності;

  — нормативний метод;

  — балансовий метод;

  — метод, що ґрунтується на використанні оперативних даних про зміни попиту споживачів на ринку; економіко-математичне моделювання та ін.


  Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint
  Надіслано Биковим Д.Я.,вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"
 

 

Предмети > Економіка > Економіка, 2 клас > Потреби в товарах і послугах > Потреби в товарах і послугах. презентація уроку