KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 4 до теми: Праця – перша потреба Заробітна плата – основне джерело доходів родини Різний розмір заробітної плати
(Новая страница: «'''Презентація до уроку з предмету [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_3_%D0%...»)
Строка 1: Строка 1:
-
'''Презентація до уроку з предмету [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81 Економіка 3 клас]<br>Тема: [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_27._%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F_%E2%80%93_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0._%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%E2%80%93_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8._%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8 Праця – перша потреба Заробітна плата – основне джерело доходів родини Різний розмір заробітної плати]<br>П'''раця – перша потреба. Заробітна плата – основне джерело доходів родини. Різний розмір заробітної плати.<br>Праця&nbsp;—&nbsp;діяльність&nbsp;людини для задоволення власних потреб і благ шляхом використання засобів праці. У процесі праці застосовується&nbsp;робоча сила&nbsp;людини.<br>Праця&nbsp;— одна з найважливіших здатностей людини, бо лише людина свідомо ставить перед собою&nbsp;мету&nbsp;створення&nbsp;знарядь праці, тобто відповідні речі, за допомогою яких вона впливає на&nbsp;предмети природи.<br>Праця завжди є одночасно розумовою і фізичною діяльністю. Тут не можна провести чіткої межі, тому, що будь-яка професійна діяльність більшою чи меншою мірою пов’язана з інтелектуальною та фізичною напругою. Поділ на духовну і фізичну працю може відбуватися з урахуванням того, наскільки людина докладає свої переважно духовні чи фізичні зусилля для розвитку своєї особистості та для одержання прибутку за виконану роботу.<br>Класифікація видів праці за її характером та змістом розглядається у двох аспектах&nbsp;—&nbsp;соціальному та структурному.<br>Соціальний характер&nbsp;праці зумовлений формою власності на засоби виробництва. Згідно з цією ознакою розрізняють приватну працю (праця власника або орендаря) і найману працю. У певному сенсі соціальний характер праці знаходить відображення у виділенні двох її організаційних форм,&nbsp;а саме&nbsp;—&nbsp;праці індивідуальної та колективної. Крім того,&nbsp;соціальний характер праці виявляється у формуванні способів мотивації праці (бажання,&nbsp;усвідомлена необхідність,&nbsp;примус).<br>Структурний характер&nbsp;праці формується під впливом особливостей змісту праці з точки зору двох головних параметрів&nbsp;—&nbsp;ступеня інтелектуалізації та кваліфікаційної складності трудових функцій. Ступінь інтелектуалізації трудової функції розрізняється залежно від частки елементів розумової та фізичної праці,&nbsp;а також від частки творчої та репродуктивної (нетворчої) праці. Ступінь кваліфікаційної складності трудової функції визначається її межами та структурою:&nbsp;складом і кількістю її складових елементів,&nbsp;їхньою різноманітністю,&nbsp;новизною,&nbsp;а також умовами виконання. Оцінка цієї ознаки стосовно того або іншого робітника встановлюється відповідно до його розряду з прийнятої тарифної системи. Таким чином,&nbsp;характер і зміст праці як класифікаційні ознаки органічно взаємопов'язані.'''<br>'''Детальніше - в поданій презентації.'''<br>'''Скачати презентацію можна клікнувши на текст '''Скачати презентацію '''і встановивши Microsoft PowerPoint<metakeywords>Презентація до уроку з предмету Економіка 3 клас
+
'''Презентація до уроку з предмету [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81 Економіка 3 клас]<br>Тема: [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_27._%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F_%E2%80%93_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0._%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%E2%80%93_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8._%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8 Праця – перша потреба Заробітна плата – основне джерело доходів родини Різний розмір заробітної плати]<br>П'''раця – перша потреба. Заробітна плата – основне джерело доходів родини. Різний розмір заробітної плати.<br>Праця&nbsp;—&nbsp;діяльність&nbsp;людини для задоволення власних потреб і благ шляхом використання засобів праці. У процесі праці застосовується&nbsp;робоча сила&nbsp;людини.<br>Праця&nbsp;— одна з найважливіших здатностей людини, бо лише людина свідомо ставить перед собою&nbsp;мету&nbsp;створення&nbsp;знарядь праці, тобто відповідні речі, за допомогою яких вона впливає на&nbsp;предмети природи.<br>Праця завжди є одночасно розумовою і фізичною діяльністю. Тут не можна провести чіткої межі, тому, що будь-яка професійна діяльність більшою чи меншою мірою пов’язана з інтелектуальною та фізичною напругою. Поділ на духовну і фізичну працю може відбуватися з урахуванням того, наскільки людина докладає свої переважно духовні чи фізичні зусилля для розвитку своєї особистості та для одержання прибутку за виконану роботу.<br>Класифікація видів праці за її характером та змістом розглядається у двох аспектах&nbsp;—&nbsp;соціальному та структурному.<br>Соціальний характер&nbsp;праці зумовлений формою власності на засоби виробництва. Згідно з цією ознакою розрізняють приватну працю (праця власника або орендаря) і найману працю. У певному сенсі соціальний характер праці знаходить відображення у виділенні двох її організаційних форм,&nbsp;а саме&nbsp;—&nbsp;праці індивідуальної та колективної. Крім того,&nbsp;соціальний характер праці виявляється у формуванні способів мотивації праці (бажання,&nbsp;усвідомлена необхідність,&nbsp;примус).<br>Структурний характер&nbsp;праці формується під впливом особливостей змісту праці з точки зору двох головних параметрів&nbsp;—&nbsp;ступеня інтелектуалізації та кваліфікаційної складності трудових функцій. Ступінь інтелектуалізації трудової функції розрізняється залежно від частки елементів розумової та фізичної праці,&nbsp;а також від частки творчої та репродуктивної (нетворчої) праці. Ступінь кваліфікаційної складності трудової функції визначається її межами та структурою:&nbsp;складом і кількістю її складових елементів,&nbsp;їхньою різноманітністю,&nbsp;новизною,&nbsp;а також умовами виконання. Оцінка цієї ознаки стосовно того або іншого робітника встановлюється відповідно до його розряду з прийнятої тарифної системи. Таким чином,&nbsp;характер і зміст праці як класифікаційні ознаки органічно взаємопов'язані.'''<br>'''Детальніше - в поданій презентації.'''<br>'''Скачати презентацію можна клікнувши на текст '''[http://school.xvatit.com/Presentation/Kuratory/Bykov/Bykov_20/3cl/5prez_ekonomika_ 3klass_31goduna.pptx Скачати презентацію] '''і встановивши Microsoft PowerPoint<metakeywords>Презентація до уроку з предмету Економіка 3 клас
Тема: Праця – перша потреба Заробітна плата – основне джерело доходів родини Різний розмір заробітної плати</metakeywords>  
Тема: Праця – перша потреба Заробітна плата – основне джерело доходів родини Різний розмір заробітної плати</metakeywords>  
-
+
<br>
-
Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"
+
 
-
+
Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"
-
&nbsp;
+
 
 +
&nbsp;<br>
[[Category:Праця_–_перша_потреба_Заробітна_плата_–_основне_джерело_доходів_родини_Різний_розмір_заробітної_плати_презентація_уроку]]
[[Category:Праця_–_перша_потреба_Заробітна_плата_–_основне_джерело_доходів_родини_Різний_розмір_заробітної_плати_презентація_уроку]]

Версия 15:57, 13 марта 2012

Презентація до уроку з предмету Економіка 3 клас
Тема: Праця – перша потреба Заробітна плата – основне джерело доходів родини Різний розмір заробітної плати
П
раця – перша потреба. Заробітна плата – основне джерело доходів родини. Різний розмір заробітної плати.
Праця — діяльність людини для задоволення власних потреб і благ шляхом використання засобів праці. У процесі праці застосовується робоча сила людини.
Праця — одна з найважливіших здатностей людини, бо лише людина свідомо ставить перед собою мету створення знарядь праці, тобто відповідні речі, за допомогою яких вона впливає на предмети природи.
Праця завжди є одночасно розумовою і фізичною діяльністю. Тут не можна провести чіткої межі, тому, що будь-яка професійна діяльність більшою чи меншою мірою пов’язана з інтелектуальною та фізичною напругою. Поділ на духовну і фізичну працю може відбуватися з урахуванням того, наскільки людина докладає свої переважно духовні чи фізичні зусилля для розвитку своєї особистості та для одержання прибутку за виконану роботу.
Класифікація видів праці за її характером та змістом розглядається у двох аспектах — соціальному та структурному.
Соціальний характер праці зумовлений формою власності на засоби виробництва. Згідно з цією ознакою розрізняють приватну працю (праця власника або орендаря) і найману працю. У певному сенсі соціальний характер праці знаходить відображення у виділенні двох її організаційних форм, а саме — праці індивідуальної та колективної. Крім того, соціальний характер праці виявляється у формуванні способів мотивації праці (бажання, усвідомлена необхідність, примус).
Структурний характер праці формується під впливом особливостей змісту праці з точки зору двох головних параметрів — ступеня інтелектуалізації та кваліфікаційної складності трудових функцій. Ступінь інтелектуалізації трудової функції розрізняється залежно від частки елементів розумової та фізичної праці, а також від частки творчої та репродуктивної (нетворчої) праці. Ступінь кваліфікаційної складності трудової функції визначається її межами та структурою: складом і кількістю її складових елементів, їхньою різноманітністю, новизною, а також умовами виконання. Оцінка цієї ознаки стосовно того або іншого робітника встановлюється відповідно до його розряду з прийнятої тарифної системи. Таким чином, характер і зміст праці як класифікаційні ознаки органічно взаємопов'язані.
Детальніше - в поданій презентації.
Скачати презентацію можна клікнувши на текст 3klass_31goduna.pptx Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint


Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"

 

Предмети > Економіка > Економіка 3 клас > Праця – перша потреба Заробітна плата – основне джерело доходів родини Різний розмір заробітної плати > Праця – перша потреба Заробітна плата – основне джерело доходів родини Різний розмір заробітної плати презентація уроку