KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 5 до теми: Споживач основна фігура ринкових відносин

Презентація до уроку з предметуЕкономіка 9 клас
Тема: Споживач основна фігура ринкових відносин
Market (28).jpg

Валюта має безпосередній зв’язок  із споживанням так як забезпечує споживачам можливість розраховуватися за надані послуги із продавцем. Тому для кожної людини важливо знати основні терміни пов'язані із валютою та її зміст.
Поняття валюти розрізняють за контекстом в якому її розглядають:

  • грошова система держави, а також грошові одиниці цієї системи;
  • іноземні гроші;
  • сума по балансу.

Іноземна валюта:

  • готівкова, тобто знаходяться в обігу грошові знаки, які є законним засобом платежу в іноземній державі, а також грошові знаки, вилучені чи вилучені з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки (банкноти, монети, казначейські білети);
  • безготівкова, тобто кошти на рахунках, виражені в грошових одиницях іноземної держави.

Важливим процесом пов'язаним із валютою є інфляція - тривале зростання загального рівня цін, що, відповідно, є свідченням зниження купівельної спроможності грошей.
   Розмір множини товарів, ціни на які зростають, та довжина процесу зростання цін є важливими характеристиками поняття інфляції. Наприклад, слід вирізняти відносне зростання цін, за якого ціни на окремі товари (послуги) зростають значно швидше (нафта, наприклад), ніж інші, або ж останні можуть залишатися постійними. Відповідно, зростання цін в одному періоді та відсутність або ж надто слабке зростання в наступних не є інфляцією.


Валютний курс – вираз ціни грошової одиниці однієї країни в грошових одиницях іншої. В умовах міжнародної торгівлі і інших зовнішньоекономічних акцій співвідношення надходжень і платежів в іноземній валюті і, отже, попит і пропозиція іноземної валюти не знаходиться у рівновазі. При активному платіжному балансі курси іноземних валют на валютному ринку даної країни падають, а курс національної грошової одиниці підвищується. Зворотне відбувається у разі, коли країна має пасивний платіжний баланс.
Тому в більшості країн разом з твердим офіційним курсом національної валюти також існує вільний. За офіційного паритету здійснюються розрахунки центральних національних банків та інших валютно-фінансових установ між різними країнами і з міжнародними організаціями. Розрахунки між приватними особами і організаціями, виходять із зовнішньоторговельних і зовнішньоекономічних зв'язків та здійснюються по вільному курсу.


Що коливається — вільно змінюється під впливом попиту і пропозиції і заснований на використанні ринкового механізму.
Плаваючий — різновид валютного курсу, що коливається, зумовлюючий використання механізму валютного регулювання. Так, для обмеження різких коливань курсів національних валют, що викликають несприятливі наслідки валютно-фінансових та економічних відносин, країни, що увійшли в Європейську валютну систему, ввели в практику узгодження відносних меж взаємних коливань валютного курсу
Фіксований - офіційно встановлене співвідношення між національними валютами, засноване на визначеннях в законодавчому порядку валютних паритетах. Він допускає закріплення змісту національних грошових одиниць безпосередньо в золоті або доларах США при строгому обмеженні коливань ринкових курсів валют в межах одного відсотка.

Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint
Надіслано Биковим Д.Я.,вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"
 

Предмети > Економіка > Економіка 9 клас > Споживач основна фігура ринкових відносин > Споживач основна фігура ринкових відносин презентація уроку