KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 5 на тему: Ринок та його різновиди

Презентація уроку до предмету Економіка, 10 клас
Тема «Різні види ринків та особливості формування цін.»
Ринок –це відносини між людьми, що виявляються через обмін, організований за законами товарного виробництва і обігу.
Econi (10).jpg
Ринкові відносини мають місце повсюдно, де купують і продають товари або послуги. Це може відбуватися на ринковому майдані, на аукціоні, за телефоном або в службовому бюро
Функції ринку:

  • через ринок здійснюється регулювання товарів і послуг, тобто визначається: що виробляти, як виробляти та для кого виробляти.
  • через ринок здійснюється зв'язок виробників і споживачів. Кожна людина є водночас і покупцем, і продавцем.
  • через ринок ведеться облік витрат на виробництво продукції. Ринко визначає не тільки те, що необхідно виробити, а й рівень витрат, на які споживач може погодитись, або отримати дану продукцію. На ринку користується попитом тільки та продукція, яка може бути придбана за прийнятними для нього цінами. Виробника ж влаштовує та ціна, яка відшкодовує виробничі витрати і гарантує прибуток.
  • ринок диференціює виробників у процесі конкуренції. За умов ринкової конкуренції здатне вижити лише те підприємство, в якого витрати на виробництво одиниці продукції менші, а прибуток більший порівняно з конкурентами. Якщо витрати перевищують ціни, підприємство зазнає збитків і звільняє місце для більш ефективного виробництва.

Залежно від умов, у яких діють суб'єкти господарського життя, вирізняють вільний, монополізований і регульований ринки.
Монополізований ринок - це ринок, для якого характерна незначна кількість виробників даного товару, застосовується його диференціація, існує дефіцит необхідної інформації, утруднений доступ до ресурсів, погоджуються дії учасників ринкових відносин.

Регульований ринок - це ринок, який контролюється і регулюється державою за допомогою спеціальних заходів економічного та адміністративного характеру.
За ознакою простору дії вирізняють місцевий (у межах міста чи села), регіональний (певна територія якоїсь країни), національний і світовий ринки, а з точки зору відповідності чинному законодавству -- легальний (офіційний) і тіньовий ринки.

Споживчий ринок - окремі особи і господарства,які купують товари для особистого споживання.
Ринок виробників - організації, що купують товари для використання їх у процесі виробництва.
Econi (26).jpg
Ринок проміжних продавців - організації, що купують товари для наступного перепродажу їх з прибутком для себе.
Ринок державних установ - державні організації, що купують товари або для наступного їх використання у сфері комунальних послуг, або для передачі цих товарів тим, кому вони потрібні.
Міжнародний ринок - покупці за межами країни, включаючи закордонних споживачів, виробників, проміжних продавців, держави і установи.

Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint
Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 10 клас > Різні види ринків та особливості формування цін. > Різні види ринків та особливості формування цін. Презентація уроку