KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 6 на тему: Що таке підприємство? Які бувають підприємства?


Презентація уроку до предмету Економіка, 6 клас
Тема «Що таке підприємство? Які бувають підприємства?»
Що таке підприємство?Підприє́мство — самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.

Economix (55).jpg
Задачі підприємства
 1.    Одержання доходів, його власникам.

2.    Створення робочих місць для населення.

3.    Охорона навколишнього середовища.

4.    Забезпечення підприємства заробітною      платою.           

5.    Забезпечення персоналу нормальними, прийнятними умовами праці, а споживачів — продукцією
Види підприємств:

  • За розмірами (мале, середнє, велике)
  • За способом творення
  • За формами власності
  • За галузями
  • За територіальною цілісністю і ступенем підпорядкування

За розмірами:
малі — середньооблікова кількість працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу за цей період не перевищує суми, еквівалентної 500 тис. евро;
великі —середньооблікова кількість працюючих перевищує 1000 осіб, а обсяг валового доходу на рік перевищує суму, еквівалентну 5 млн евро;
середні — усі інші підприємства.
За способом творення
унітарні — створюються одним засновником (наприклад, державні, комунальні підприємства, засновані на власності об'єднання громадян, релігійної організації або на приватній власності засновника);
державні комерційні підприємства — діють на основі статуту на принципах підприємництва і несуть відповідальність за наслідки своєї діяльності усім належним їм на правах господарського відання майном;
державні казенні підприємства — створюються за рішенням Кабінету Міністрів України у галузях народного господарства, в яких:
приватні, що належать окремим громадянам на правах приватної власності та з правом найму робочої сили;
колективні, що ґрунтуються на власності його трудового колективу, а також кооперативу, іншого статутного товариств або громадської організації;
комунальне, яке засноване на засадах власності відповідної територіальної громади;
державні (в т.ч. казенні), засновані на державній власності.

Economix (54).jpg
За територіальною цілісністю і ступенем підпорядкування:
головні (материнські), особливістю є те, що вони контролюють інші фірми;
дочірні – юридично самостійне організаційне утворення, що здійснює комерційні операції і складає звітний баланс; проте материнська фірма суворо контролює діяльність усіх своїх  дочірніх компаній, оскільки володіє контрольним пакетом їхніх акцій;
асоційовані – є формально самостійними, але з різних причин вони залежать від головної фірми і мусять підпорядковуватися її стратегічним цілям;
філії – на відміну від дочірніх та асоційованих підприємств не користуються юридичною й господарською самостійністю, не мають власного статуту та балансу, діють від імені і за дорученням головного підприємства, мають однакову з ним назву.


Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint

Надіслано вчителями Міжнародного ліцею «Гранд»

Предмети > Економіка > Економіка 6 клас > Що таке підприємство? Які бувають підприємства? > Що таке підприємство? Які бувають підприємства? Презентація уроку