KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 6 уроку Ринок і його різновиди


[Презентація уроку до предмету Економіка, 7 клас
Тема «Ринок і його різновиди.»
Ekonnom (7).jpg
Ринок- це складне й багатогранне явище. Ринкові відносини суттєво відрізняються в різних країнах за ступенем розвитку, особливостями модифікації, рівнем зрілості, історичними, соціальними та іншими ознаками. "Ринок" для американця, західно-европейця, японця виглядає по-різному.  Відповідно до цього Україна повинна мати ринок, який би відповідав її національним особливостям.


В першу чергу ми повинні з'ясувати все, що розкриває родові ознаки ринку для того, щоб простежити, як вони далі проявляються в ринковій економіці України. Що ж являє собою ринок? У буденному розумінні ринок - це базар. У кращому випадку ринок розуміється як поєднання попиту і пропозиції, або як місце, де відбувається купівля-продаж товарів. Насправді ж поняття "ринок" значно ширше , й визначити його зміст якимось одним формулюванням досить важко. Проте можна вибрати три з багатьох визначень, які зустрічаються найчастіше в нашій і зарубіжній літературі.
Ринок, по-перше, розуміється як місце, де відбувається процес купівлі-продажу результатів людської діяльності, а отже, як сфера підприємницької діяльності - бізнесу. Тобто, мова йде не лише про купівлю-продаж товарів, а й про інші результати діяльності людей. Предметом купівлі-продажу виступає також інформація. По-друге, ринок - це сукупність економічних відносин між людьми у сфері обміну. По-третє, ринок - це місце, де відбувається остаточне визнання суспільством втіленої в результати діяльності праці.

Оскільки в ринкові відносини вступають різні суб'єкти, а до сфери обміну надходять різноманітні товари й послуги, то в країні формується досить складна ринкова структура, яка включає найрізноманітніші види ринків.

Ринки бувають:

-ринок засобів виробництва,

-ринок товарів народного споживання,

-ринок послуг ринок позичкових капіталів,

-ринок цінних паперів,

-ринок валюти,

-ринок інформації,

-ринок науково-технічних розробок,

-ринок робочої сили,

-ринок житла і т. д.

Ринкова економіка складається з великої кількості окремих ринків. Кожний товар чи послуга має свій ринок.
Ринок може бути внутрішнім і зовнішнім.


Внутрішній ринок у свою чергу може бути:

- національним;

- регіональним;

- локальним (місцевим).

Національний - це весь внутрішній ринок даної країни, обмежений рамками її кордонів.

Регіональний - ринок окремого територіального підрозділу (респу­бліки, краю, області, району). Локальний - ринок якоїсь місцевос­ті, яка включає певну сукупність населених пунктів.

Регіональні й локальні ринки, на відміну від національних, не мають чітко окреслених кордонів.
Сучасна економіка являє собою синтез великої кількості взаємодіючих ринків. Їх підрозділяють на різні види залежно від умов діяльності суб'єктів ринкових відносин, відповідності чинному законодавству за ознакою простору дії, об'єкта купівлі-продажу та ін.Залежно від умов, у яких діють суб'єкти господарського життя, вирізняють вільний, монополізований і регульований ринки.

Вільний ринок - це ринок з великою кількістю виробників однорідної продукції, які не в змозі впливати на рішення один одного. В ньому немає обмежень в інформації про попит, пропонування, ціни, якість продукції тощо. Тут вільне ціноутворення, відсутні штучні бар'єри при входженні на ринок того чи іншого товару та виходу з нього.

Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я. ]

Предмети > Економіка > Економіка 7 клас > Ринок і його різновиди. > Ринок і його різновиди. Презентація уроку