KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 8 до теми: Товарна марка

Презентація уроку до предмету Економіка, 9 клас
Тема: «Товарна марка.»
Market (8).jpg
Товарна марка – це ім’я, термін, знак, символ, малюнок або їх поєднання, призначені для ідентифікації товарів або послуг одного продавця або групи продавців і їх диференціації від товарів і послуг конкурентів.
Товарна марка − це назва, термін, символ, знак, малюнок,     дизайн, упаковка або їх поєднання, які необхідні для того, щоб розрізнити товари різних виробників.
Товарні марки з’явилися ще в середні віки, коли гільдії ремісників і торговців почали вимагати, щоб кожен виробник позначав свої товари. Це давало змогу контролювати обсяги виробництва, виявляти виробників товарів низької якості.
Виділяють наступні особливості товарної марки:

  • пов’язують із характеристиками товару;
  •  вигоди (блага від використання товару); цінності – товарна марка відображає систему цінностей виробника;
  •  культура – товарна марка є представником певної культури;
  •  індивідуальність;
  •  користувач – товарна марка передбачає визначений тип користувачів. 

Фірмове ім’я (марочна назва) – це слово (літера) або група слів (літер), які можуть бути вимовлені (наприклад, TOYOTA);
Фірмовий знак – символ,    малюнок чи відмінний колір,    позначення;
Торговий образ – персоніфікована товарна марка;
Торговий знак – фірмове ім’я, фірмовий знак, торговий образ, що захищені юридично.
Функції маркування продукції з погляду виробника:

  • налагодження прямих зв’язків із споживачами;
  • наголошування на особливостях товару проти інших і створення тим самим сприятливих умов для проведення ефективної цінової політики;
  • окреслення тотожності або близькості різних товарів одного асортиментного ряду за певними критеріями (якість, цінова позиція);
  • символічне посилання на споживчі властивості та корисність виробів для покупців;
  • захист від підробок та можливості сплутати з іншими подібними товарами


Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 9 клас > Товарна марка. > Товарна марка. Презентація уроку