KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 9 до теми: Монополія. Хто такий монополіст?


Презентація уроку до предмету Економіка, 6 клас
Тема «Монополія. Хто такий монополіст?»

Монополія-це наявність на ринку лише одного продавця і багатьох покупців.
    Метою монополії є отримання максимальної суми прибутку за певний період.

Монополіст-це, як правило, велике підприємство, яке посідає монопольне становище в певній галузі.
Економічний прибуток монополіста обчислюється як різниця між сукупним виторгом і сукупними витратами.

Market (8).jpg

Характерні риси монополії:
-єдиний продавець на ринку;
-виробництво продукту, який не має близьких і досконалих замінників;
-спроможність монополіста впливати на ціну товару;
-заблокований вступ в галузь(бар'єри).
Основною причиною виникнення монополій є бар'єри входження на ринок. Бар'єри може створювати держава, розмір ринку, власність на важливі види сировини, “нечесна конкуренція”.
Суб’єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товарів, якщо:

- на цьому ринку немає жодного конкурента;

- немає значної конкуренції внаслідок обмеженої можливості доступу інших підприємств на ринок;

- частка підприємства на ринку продукції перевищує 35 % і суб’єкт господарювання не довів, що зазнає значної конкуренції.

Основні види монополій:
-природна монополія;
-закрита монополія;
-відкрита монополія;
-адміністративна монополія;
-економічна монополія

Природна монополія – це галузь, яка має настільки значну економію, що виробництво будь-якого обсягу продукції однією фірмою обходиться суспільству дешевше, ніж його виробництво кількома фірмами. Тут конкуренція неможлива.
Наприклад, енергозабезпечення, телефонні послуги, зв’язок, трубопровідний транспорт.

Закрита монополія – монополія, захищена від конкуренції за допомогою юридичних обмежень, патентів, інституту авторського права. Великі прибутки можуть використовуватись для розробки нової продукції, яка також патентується.
Відкрита монополія – фірма на певний час стає єдиним постачальником якого-небудь товару, не володіючи спеціальним захистом від конкуренції. В ситуації відкритої монополії часто опиняються фірми, які першими вийшли на ринок з новою продукцією.

Адміністративна монополія виникає внаслідок надання окремим фірмам державними органами виключного права на заняття певного роду діяльності. Економічна монополія виникає на основі закономірного господарського розвитку, коли підприємці зуміли завоювати монополістичне становище на ринку.

Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint


Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 6 клас > Монополія. Хто такий монополіст? > Монополія. Хто такий монополіст? Презентація уроку