KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 9 до уроку «Тема 5. Інфляція, як макроекономічне явище.»

Презентація уроку до предмету Економіка, 11 клас
Тема «Інфляція, як макроекономічне явище.»


Економічні наслідки інфляції:
Руйнація нормальних господарських зв'язків, посилення диспропорцій в економіці, дезорганізація інвестиційного процесу
Зростання спекуляції, тіньової економіки, корупції
Порушення нормального функціонування грошово-кредитної системи. Знецінення грошей підриває стимули до їх нагромадження, породжуючи явище “втечі від грошей”, коли населення віддає перевагу вкладенню грошових заощаджень у товари та інші матеріальні цінності
Виникнення необхідності посилення адміністративного регулювання економіки
Негативний вплив на міжнародне економічне і валютно-кредитне становище країни.
Стримує надходження іноземного капіталу, знижує офіційний і ринковий курси національної валюти через її знецінення
Econ1 (95).jpg

Соціальні наслідки інфляції:
Зниження життєвого рівня усіх верст населення
Знецінює попередні грошові заощадження населення в банках, страхових полісах та інших активах
Посилює безробіття, підриває мотивацію до ефективної трудової діяльності, посилює соціальну диференціацію населення і соціальну напругу в суспільстві
Econ1 (96).jpg
Антиінфляційна політика держави передбачає:
Зростання виробництва і насичення ринку товарами;
Структурну та конверсійну перебудову економіки;
Обмеження емісії грошей;
Скорочення дефіциту державного бюджету;
Стимулювання нагромаджень та інвестицій;
Проведення обґрунтованої кредитної та податкової політики;
Приватизацію і стимулювання середнього і малого підприємництва;
Збільшення безготівкового обігу;
Широке впровадження електронної системи розрахунку;
Скорочення ставок податків;
Регулювання валютного курсу;
Ослаблення інфляційних очікувань;
Роздержавлення, приватизацію,розвиток підприємства;
Проведення грошової реформи конфіскаційного типу.Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint


Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 11 клас > Інфляція, як макроекономічне явище. > Інфляція, як макроекономічне явище. Презентація уроку