KNOWLEDGE HYPERMARKET


Причорноморський економічний район

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 9 клас>>Причорноморський економічний район§ 42. Причорноморський економічний район


Пригадаймо

1. Які адміністративні одиниці входять до складу Причорноморського економічного району?
2. Які чинники зумовлюють орієнтацію його господарського комплексу?
3. Коли увійшов до складу України Кримський півострів?


1. Загальні відомості та ЕГП. До складу Причорноморського економічного району входять Одеська, Миколаївська, Херсонська області, Автономна Республіка Крим та місто Севастополь. Площа району становить 113 тис. км2 (18,8 % території України), а чисельність населення — 6,7 млн осіб (14,4 % населення України).


Територія цього економічного району має складну й давню історію. Тут існували давні грецькі міста-держави та державні утворення інших народів ще до нашої ери. У період середньовіччя ці землі частково входили до Київської Русі, а в Криму утворилося Кримське ханство. Пізніше район став ареною боротьби між Росією та Туреччиною і Кримським ханством за володіння Причорномор'ям. Росія отримала перемогу і включила ці землі до свого складу. Останніми увійшли до складу України в цьому економічному районі Південна Бессарабія (1940 р.) та Крим (1954 р.).


У кінці XVIII ст. інтенсивно почало розвиватися місто Одеса, яке виникло поблизу фортеці Хаджибей. Зараз воно є ядром формування Причорноморського економічного району.


Визначальним в економіко-географічному положенні району є широкий вихід до Чорного та Азовського морів. Межує він також із двома іншими соціально-економічними районами і двома країнами — Молдовою та Румунією. Близько розміщені основні мінерально-сировинні бази країни: Придніпров'я і Донбас. Важливе значення для району мають нижні течії річок Дніпра, Південного Бугу, Дністра та Дунаю, поромна переправа Іллічівськ — Варна (Болгарія), залізничні та шосейні шляхи, що ведуть до чорноморських портів.


2. Населення і трудові ресурси. На відміну від більшості економічних районів України, у яких депопуляція сільських мешканців спостерігається із другої половини 1970-х років, а загальна — з початку 1990-х, у Причорноморському районі в цей час ще спостерігався незначний додатний приріст населення, у тому числі й сільського. Однак уже за підсумками 1994 року тут зафіксовано зменшення чисельності жителів. Поступово темпи депопуляції населення в районі наблизилися до середніх для держави (за підсумками 2008 року, в АР Крим та Одеській області коефіцієнт природного приросту становив близько -5, Миколаївській області 6,4 на 1000 осіб).


Середня густота населення — найменша серед усіх економічних районів (59 осіб на км2). Херсонська область за середньою густотою населення (38,6 осіб на км2) серед усіх областей країни випереджує тільки Чернігівську. Дещо вища вона за середню в Україні тільки в Одеській області та АР Крим. В областях району міські поселення, за винятком обласних центрів, належать до розряду малих міст або селищ. Середній рівень урбанізації для району становить 65 %.


Значні відмінності на території району є в національному складі населення. У Миколаївській та Херсонській областях частка українців у загальній чисельності мешканців становить близько 78 %. Серед областей України Одещина має найнижчу частку представників корінної національності (62,8 %). У Криму українці становлять тільки 24 % жителів півострова, а росіяни — 58 %. Крім українців та росіян, у регіоні живуть молдавани (Одеська, Миколаївська області), болгари, гагаузи (Одеська область), кримські татари, караїми (АРК), а також євреї, білоруси та ін.


У районі дещо знижена частка населення працездатного віку, що зумовлено переважно міграційними та демографічними процесами. Ця особливість Причорноморського району, а також значний розвиток трудомістких галузей призвели до дефіциту трудових ресурсів.


Чи знаєте ви, що…
У Миколаївській та Херсонській областях питома вага українців у загальній чисельності мешканців становить близько 78 %. Одещина належить до областей з найнижчою часткою представників корінної національності (62,8 %). У Криму українці становлять тільки 24 % жителів півострова, а росіяни — 58 %.


3. Природні умови і ресурси.У цілому район бідний на мінерально-сировинні ресурси. З енергетичних тут виявлені незначні поклади нафти й газу в північній частині Криму. Перспективними є запаси цих корисних копалин у шельфовій зоні Чорного та Азовського морів. Значний потенціал у районі вітрових ресурсів і сонячної енергії.


Рудні й нерудні корисні копалини репрезентовані Керченським родовищем залізних руд, запасами різноманітних солей у Сиваші, солоних озерах і чорноморських лиманах, а також якісними флюсовими вапняками, різними видами будівельної сировини.


Основою водних ресурсів району є нижні течії великих річок, які не задовольняють повністю його потреби. Водозабезпеченість району нижча за середню для України в шість разів.


Частка лісових ресурсів Причорноморського району дуже незначна. Тільки у Криму є природні ліси, а в інших областях понад 70 % становлять штучні насадження.


Важливе значення для економіки району мають біологічні ресурси Чорного та Азовського морів.


Переважання рівнинних просторів Причорноморської та Північнокримської низовини, що обрамлені з північного заходу відрогами Подільської височини, а з Причорноморського півдня — Кримськими горами, створює зручні умови для механізації сільськогосподарських робіт. Теплий клімат із тривалим вегетаційним періодом (220-240 днів), земельні угіддя з родючими чорноземними та каштановими ґрунтами створюють умови для вирощування теплолюбних культур помірного поясу, а на Південному узбережжі Криму — деяких субтропічних рослин. Негативним чинником є недостатнє зволоження території та часті посухи, суховії, пилові бурі. Тому необхідний цілий комплекс заходів, щоб зберегти вологу, ґрунти від ерозії, а також розширювати зрошувальні системи.


Унікально поєднуються в межах району рекреаційні ресурси. Передусім це теплі моря, чудові пляжі й сприятливий клімат морських узбереж, а також лікувальні грязі озер, лиманів, мінеральні джерела, мальовничі ландшафти гір, природо-заповідні та історико-культурні об'єкти.


4. Господарство району. У Південному ЕР понад половину вартості продукції дає промисловість. Тут переважають обробні  галузі. Провідними галузями є також сільське господарство, машинобудування, хімічна промисловість, будівельних матеріалів, транспорт та рекреаційний комплекс. Окремі підприємства інших галузей відіграють здебільшого обслуговуючу роль.


До паливно-енергетичного комплексу входять підприємства, що здійснюють видобуток і доставку місцевим споживачам газу, два нафтопереробні заводи (Одеса, Херсон), які працюють на привозній нафті. Електроенергію дають Каховська ГЕС, малопотужні гідроелектростанції на Південному Бузі, теплові електростанції, що розміщені у великих містах, Південноукраїнська АЕС. Природний газ, вугілля та електроенергія надходять у регіон також із сусідніх районів.


Металургійна промисловість представлена видобутком і збагаченням руд Керченського залізорудного басейну, виробництвом глинозему на Миколаївському заводі, що переробляє імпортні боксити.


Машинобудування району працює на привозному металі з Придніпров'я і Донбасу. Спеціалізується воно на суднобудуванні (Миколаїв, Херсон), верстатобудуванні (Одеса), виробництві сільськогосподарської техніки (Одеса, Херсон, Сімферополь), електротехнічному (Нова Каховка) та радіоелектронному (Сімферополь) машинобудуванні, а також виробництві устаткування для харчової промисловості, шляхового будівництва тощо. Суднобудування має міжнародне значення.


Чи знаєте ви, що…
Херсонська область забезпечує 35 % загальнодержавного виробництва електромашин, 24 % — бавовняних тканин, по 5,8 % — зерна та насіння соняшнику.

Хімічна промисловість базується на ропі Сиваша і солоних озер, а також привізних нафті, аміаку, апатитах. Найбільші підприємства комплексу розміщені в Красноперекопську, Саках, Одесі, Сімферополі та Миколаєві.


На відміну від хіміко-індустріального, будівельно-індустріальний комплекс має переважно міжрайонне значення і працює на місцевій сировині. Спеціалізується він як на видобутку будівельної сировини, так і на виробництві залізобетонних конструкцій, цементу (Вільшани, Бахчисарай, Одеса).


Херсонський (Цюрупинськ) та Ізмаїльський целюлозні заводи, що входять до лісовиробничого комплексу, працюють на задоволення внутрішніх потреб району, переробляючи привізну сировину та очерет плавнів Дніпра та Дунаю.


Агропромисловий комплекс посідає провідне місце в Причорноморському економічному районі. У сільськогосподарському виробництві рослинництву і тваринництву належить майже однакова частка продукції. Рослинництво спеціалізується передусім на вирощуванні зернових (озимої пшениці, кукурудзи на зерно, ячменю, рису), а також соняшнику, в північних районах Одеської та Миколаївської областей — цукрового буряку, ефіроолійних культур. Овоче-баштанні культури, виноград, фрукти, ягоди, тютюн теж мають міжрайонне значення. Основними галузями тваринництва є молочно-м'ясне скотарство, тонкорунне вівчарство, свинарство та птахівництво. Потужна харчова промисловість  переробляє сільськогосподарську сировину, а також рибні ресурси морів. Найбільша частка продукції належить м'ясній, молочній, борошномельній, олійно-жировій, рибній та плодоовочеконсервній галузям промисловості. Міжнародне визнання має продукція виноробних підприємств Криму, Одеської, Херсонської, Миколаївської областей.


Чи знаєте ви, що…
Головне природне багатство Одеської області — її земельні ресурси, що представлені переважно чорноземними ґрунтами з високою природною родючістю. У поєднанні з теплим степовим кліматом вони формують високий агропромисловий потенціал регіону. В області розміщено понад 2,5 млн га сільськогосподарських угідь, у тому числі більш ніж 2 млн га ріллі, більш ніж 80 тис. га виноградників та садів.

У транспортних перевезеннях важливе значення, у тому числі міжнародне, має морський транспорт. Добре розвинуті й усі інші види транспорту. Найважливіші морські порти — Іллічівськ, Одеса, Миколаїв, Херсон, а річкові — Херсон, Ізмаїл, Кілія, Вилкове. До морських портів підходять міжнародні залізничні та автомобільні магістралі, трубопроводи.


Чи знаєте ви, що...
Одні з перших та провідних місць Миколаївська область посідає у виробництві продукції суднобудування, газових турбін, глинозему, електроенергії, соняшнику, зерна тощо.


Міжнародне значення має рекреаційний комплекс району, основою якого є кримська та одеська група курортів. Особливе місце серед них посідають кліматичні курорти Причорноморського узбережжя Криму (Ялта, Гурзуф, Алушта та ін.).


Чи знаєте ви, що...
У Криму налічується 3820 пам'яток історії та культури, чимало пам'яток архітектури, для яких характерне змішання стилів Близького Сходу, Візантії, Вірменії.


5. Найбільші міста. Найбільшим економічним, науковим і культурним центром Причорноморського економічного району є Одеса (1080 тис. жителів). Провідне місце у промисловому комплексі міста посідає машинобудування, а також харчова, легка, хімічна та нафтохімічна галузі індустрії. Загальнодержавне значення мають транспортний та рекреаційний комплекси міста. В Одесі працює Південний науковий центр НАН України, понад двадцять ВНЗ, більше десяти музеїв, шість театрів (серед них опери і балету), кіностудія художніх фільмів.


Миколаїв (507 тис. мешканців) — адміністративний, промисловий, транспортний та культурно-освітній центр області й ЕР. Тут зосереджено три найбільші суднобудівні підприємства країни. Поряд із суднобудуванням до промислового комплексу міста входять інші галузі машинобудування, а також кольорової металургії, будівельної, легкої та харчової промисловості. У місті діють вищі навчальні заклади, астрономічна обсерваторія, три театри, музеї.


Важливим адміністративним, економічним та культурно-освітнім центром Причорноморського району є містоХерсон (312 тис. жителів). Його промисловість спеціалізується на випуску продукції машинобудування (суднобудування, судноремонту, сільськогосподарського), легкої, харчової, нафтопереробної промисловості, будівельних матеріалів. У місті є кілька вищих навчальних закладів, два театри, музеї, планетарій.


Місто Сімферополь (341 тис. жителів) — адміністративний, економічний та культурно-освітній центр АР Крим. Підприємствами міста виробляється четверта частина промислової продукції автономії. Провідними галузями є машинобудування, харчова та легка промисловість, виробництво будівельних матеріалів. У Сімферополі є Таврійський національний, аграрний, медичний університети, екологічний та індустріально-педагогічний інститути, інститут природоохоронного і курортного будівництва, шість театрів, музеї.


Чи знаєте ви, що…
На території сучасного Сімферополя у III ст. до н. е. - IV ст. н. е. була розміщена столиця Скіфської держави — Неаполь Скіфський.


Севастополь (357 тис. осіб) — місто загальнодержавного підпорядкування, значний промисловий та культурний центр, військово-морська база. Промисловість спеціалізується на судно- та приладобудуванні, харчовій, легкій, будівельних матеріалів та деревообробній галузях промисловості. До соціальної інфраструктури належать морський гідрофізичний та приладобудівний інститути, театри, музеї, Херсонеський історико-археологічний заповідник, численні туристські заклади.


Чи знаєте ви, що…
Севастопольській міській раді підпорядковані три міста (Севастополь, Балаклава та Інкерман), селище міського типу Кача і 29 сіл, у яких сконцентровано близько 15 % населення Кримського півострова. Тут беруть початок усі три пасма Кримських гір (Зовнішнє, Внутрішнє та Головне).


. Основними проблемами району є вдосконалення його спеціалізації як індустріально-аграрного району, важливого транспортно-морського й рекреаційного регіону з розвиненим курортно-туристським господарством.


Специфічною для Кримського півострова є забезпечення енергоресурсами, передусім за рахунок нетрадиційних, екологічно чистих джерел енергії. Збалансований розвиток різних інфраструктурних ланок господарства курортних комплексів, удосконалення управління ними, забезпечення охорони рекреаційних ресурсів і всього навколишнього середовища — це основні завдання соціально-економічного розвитку ЕР.


Закріплюємо та узагальнюємо

1. Які характерні риси ЕГП Причорноморського економічного району?
2. Які особливості географії населення і природних ресурсів ЕР?
3. Яка спеціалізація господарського комплексу району?
4. Які специфічні риси найбільших міст Причорноморського ЕР?


Набуваємо практичних навичок

1. Дайте порівняльну характеристику населення Херсонської області й АР Крим.
2. Зобразіть схематично спеціалізацію АПК району.
3. Користуючись додатковою літературою чи мережею Інтернет, підготуйте коротке повідомлення про пам'ятки культури одного з міст Причорноморського ЕР.


Головне в цьому розділі

На початку 90-х років XX ст. різними авторами була запропонована нова мережа з дев'ятьох економічних районів: Донецький, Придніпровський, Північно-Східний, Столичний, Центральний, Подільський, Північно-Західний, Карпатський, Причорноморський. Визначальними критеріями виділення економічного району вважають своєрідність природних та економічних умов та спеціалізацію в межах господарського комплексу держави.


Чи знаєте ви, що…
Економічне районування не враховує низки важливих особливостей комплексного соціально-економічного розвитку регіонів. Тому ряд науковців пропонує інший підхід до районування (регіоналізації) України. Беручи до уваги визначальну роль людини в організації життя суспільства, виділяють не економічні райони, а соціально-економічні райони — великі регіони України, території яких тісно пов'язані з найбільшими в їх межах населеними пунктами, що визначає їхні головні функції та просторову організацію. Таких районів у межах України виділяють шість: Західний, Центральний, Центрально-Східний, Північно-Східний, Східний, Південний.


Столичний ЕР не має великих запасів мінеральних ресурсів. Провідними в ньому є паливна промисловість та електроенергетика, машинобудування, хімічна та лісова галузі промисловості, агропромисловий, будівельний, транспортний, рекреаційний міжгалузеві комплекси.


Північно-Західний район — один з найбагатших на водні та лісові ресурси, має значні природні рекреаційні ресурси. Провідними в районі є паливна промисловість та електроенергетика, машинобудування, хімічна, будівельних матеріалів, легка та лісова галузі промисловості, агропромисловий, транспортний, рекреаційний міжгалузеві комплексами. Сільське господарство району спеціалізується на льонарстві, картоплярстві та молочно-м'ясному тваринництві.


За запасами мінеральної хімічної та будівельної сировини Карпатський район — один з найбагатших у країні. Поверхня району охоплює рівнинні простори та частину Карпатської гірської системи. Паливна промисловість та електроенергетика базуються на видобутку палива, переробці нафти (Надвірна, Дрогобич) та виробництві електроенергії на теплових (Бурштинська, Добротвірська) електростанціях. Лісовиробничий комплекс Карпатського економічного району складається з усіх галузей виробництва — від лісозаготівлі до лісохімії. Найважливіші центри рекреації та туризму: Трускавець, Моршин, Яремча, Ясиня, Львів, Ужгород, Чернівці тощо.


Чи знаєте ви, що...
Найвизначнішими пам'ятками історії та культури Чернівецької області є фортеця ХIII-ХVIII ст. в Хотині, церкви Миколи (1607 р.), Вознесенська (XVII ст.), Спиридоніївська (1715 р.), Різдва (1767 р.), Успіння на Каличанці (1783 р.), комплекс резиденції митрополитів Буковини і Далмації 1864-1882 рр. (тепер університету) в м. Чернівцях.


У Подільському районі немає великих запасів мінеральних ресурсів, але він один з найбагатших на земельні ресурси. Значного розвитку в економічному районі набули машинобудування, хімічна, будівельних матеріалів, легка галузі промисловості, агропромисловий, транспортний, рекреаційний міжгалузеві комплексами. Енергетика його базується на виробництві електроенергії на Ладижинській ДРЕС, Хмельницькій АЕС, Дністровських ГЕС.


У Центральному ЕР значні площі займають родючі чорноземи. Серед продукції машинобудівного комплексу найбільшого розвитку набули сільськогосподарське і транспортне машинобудування, верстато- і приладобудування. Хімічна промисловість представлена підприємствами основної хімії, які концентруються в Черкасах.


З мінеральних ресурсів Північно-Східний район порівняно багатий на природний газ. Більшість території займає лісостеп, а крайню південну частину — степ з родючими чорноземами. Провідну роль у господарському комплексі Північно-Східного ЕР відіграє машинобудівний комплекс. Значного розвитку набули нафтогазова промисловість, електроенергетика, хімічна, будівельних матеріалів, легка галузі промисловості, агропромисловий, транспортний та рекреаційний міжгалузеві комплексами.


На території Донецького економічного району розміщена одна з найважливіших паливно-сировинних баз країни — Донбас. Її основою є значні поклади високоякісного, у тому числі коксівного вугілля. Провідними в економічному районі є паливна промисловість та електроенергетика, чорна й кольорова металургія, машинобудування, хімічна, будівельних матеріалів та легка галузі промисловості. Важливе значення мають агропромисловий, транспортний, рекреаційний міжгалузеві комплексами.


Унікально поєднуються в Придніпровському районі рудні корисні копалини. Тут зосереджені світового масштабу басейни залізної та марганцевих руд. На території району — степові ландшафти з родючими чорноземами. Металургія економічного району є провідною галуззю в масштабах всієї України, даючи понад половину загальнодержавного обсягу виробництва металу. Передусім це чорна металургія, а також кольорова металургія, що орієнтується на привізну сировину та дешеву електроенергію. У машинобудівній промисловості провідне місце посідає важке машинобудування. Більшу частку сільськогосподарської продукції дає рослинництво, яке спеціалізується передусім на вирощуванні зернових (озимої пшениці, кукурудзи на зерно) та технічних (соняшнику) культур.


У цілому Причорноморський район бідний на мінерально-сировинні ресурси. Перспективними є запаси цих корисних копалин у шельфовій зоні Чорного та Азовського морів. Теплий клімат із тривалим вегетаційним періодом, земельні угіддя з родючими чорноземними та каштановими ґрунтами створюють умови для вирощування теплолюбних культур. Провідними галузями є сільське господарство, машинобудування, хімічна промисловість, будівельних матеріалів, транспорт та рекреаційний комплекс.


Перевіряємо свої знання

1. Який зв'язок існує між територіальним поділом праці та економіко-географічним районуванням?
2. Які основні критерії виділення дев'яти економічних районів в Україні?
3. Які переваги має ЕГП Столичного економічного району порівняно з іншими районами?
4. Який з економічних районів найбагатший серед інших за своїм промисловим природо-ресурсним потенціалом? Висновок аргументуйте.
5. Який з економічних районів найбагатший серед інших за своїм природо-ресурсним потенціалом для розвитку сільськогосподарського виробництва? Висновок аргументуйте.
6. Який з економічних районів найбагатший серед інших за своїм природо-ресурсним потенціалом для розвитку рекреаційного комплексу? Висновок аргументуйте.
7. Який з економічних районів виділяється найбільшою строкатістю етнічного та етнографічного складу населення? Висновок аргументуйте.
8. Який з економічних районів найбільше виділяється виробництвом продукції, що найширше представлена в експортних операціях України? Висновок аргументуйте.


Працюємо творчо

1. Дайте загальну оцінку співвідношення площ дев'яти економічних районів.
2. Дайте загальну оцінку співвідношення чисельності населення дев'яти економічних районів.
3. Згрупуйте економічні райони у три групи за подібністю природних умов.
4. Згрупуйте економічні райони у три групи за подібністю господарської спеціалізації.
5. Дайте порівняльну комплексну економіко-географічну характеристику двох економічних районів. Визначте основні риси подібності та основні риси відмінностей між ними.


Книжкова полиця

1. Географія: Довідник / Гілецький Й. Р., Богович М. М., Сливка Р. Р. — X.: Веста; Ранок, 2008.
2. Заставний Ф. Д. Географія України: у 2-х книгах — Львів: Світ, 1994.
3. Соціально-економічна географія України: Навч. посібник / За ред. проф. Шаблія О. І. — Львів: Світ 2000.
4. http: www.ukrstat.gov.ua
5. http: www.mfa.gov.ua
6. http: uk.wikipedia.org/wiki.
7. http: kmu.gov.ua.
8. http: www.ukrmap.com.ua/img/atlas_ua.Йосип Гілецький, Географія, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів


Скачати календарно-тематичне планування з географії, відповіді на тести, завдання та відповіді школяру, книги та підручники, курси учителю з географії для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.