KNOWLEDGE HYPERMARKET


Проблематика твору: питання співвідношення добра й зла, морального вибору

Гіпермаркет Знань>>Зарубіжна література>>Зарубіжна література 11 клас>>Зарубіжна література: Проблематика твору: питання співвідношення добра й зла, морального вибору, справедливості й відповідальності, взаємини особистості з владою, покликання мистецтва


Роман «Майстер і Маргарита» є вершиною прози М. Булгакова. Він увібрав художні здобутки попередніх етапів творчості письменника та інтегрував провідні теми і лейтмотиви написаних раніше творів. У пригоді стали і досвід репортерської обробки матеріалів сучасного життя, і усталений інтерес до «медичної» теми, і сатирична фантастика «містичних» повістей та п'єс, і мотиви лицарської честі та прагнення до спокою, що просякали картини історичного хаосу у «Білій гвардії», і неймовірні подорожі крізь століття, і тема драматичної долі геніального митця, котра висунулася на передній план у булгаковській творчості 30-х років.
У процесі синтезування набутків попередньої творчої праці письменником були зроблені геніальні художні відкриття, що надали його заповітному витвору масштабу одного з найвизначніших явищ модерністської літератури XX ст. Цей диво-твір стоїть в одному ряду з такими шедеврами модерністського роману, як «Улісс» Дж. Джойса , «Процес» та «Замок» Ф. Кафки, «Йосиф та його брати» і «Доктор Фаустус» Т. Манна, «Гра в бісер» Г. Гессе. А вписуючи булгаковський унікум у гідну його літературну традицію минулих епох, дослідники сміливо називають «Ґарґантюа і Пантагрюель» Ф. Рабле, «Фауста» Й.В. Ґете та «Війну і мир» Л. Толстого.Жанр «Майстра і Маргарити» кваліфікувати нелегко. Зазвичай цей твір визначають як філософський, фантастичний і сатиричний роман. Проте слід мати на увазі, що у ньому панує дивовижна поліфонія елементів різних жанрів, починаючи від історичного роману і закінчуючи буфонадою. Крім того, твір цей є по суті подвійним романом. Він складається з роману майстра про Понтія Пилата і роману про долю самого майстра.


Відтак автор першого роману виявляється центральним персонажем роману другого.

«Ці романи, - зазначає автор коментарю до "Майстра і Маргарити", Г. Лесскіс, - по-перше, протиставлені, а по-друге, утворюють таку органічну єдність, яка й виводить "Майстра і Маргариту" за межі власне романного жанру. Цей двоєдиний твір присвячений не долі окремої людини, родини або хоча б групи людей, між собою якось особливо пов'язаних, а розглядає долі всього людства в його історичному розвиткові, долю людської особистості як складника людства».Цікаво, у якій формі виявилася у «Майстрі і Маргариті» характерна для Булгакова «двошаровість» сприймання світу, що у низці його попередніх творів зумовила подвійне художнє осмислення подій (у вимірі сьогоденного, плинного та у вимірі вічного, непроминущого). В останньому романі ця особливість мислення письменника втілилася в унікальній конструкції художньої реальності: наявності трьох світів, два з яких - фантастичний і давній (ершалаїмський) представляють вічність, а третій - сучасність , тобто радянську дійсність 20-30-х років. Ці світи перетинаються один з одним, герої мандрують ними, обростаючи супутниками-двійниками; зображені ситуації, наскрізні теми й мотиви немовби відбиваються у складній системі дзеркал, відкриваючи у своїх численних відбитках нові смислові відтінки. У межах цієї багатошарової художньої реальності відбувається постійне зіставлення тимчасового та вічного, їхня взаємоперевірка.Сатиричний портрет радянської Москви 30-х років. Перші сторінки роману вводять читача у світ радянської дійсності 20-30-х років. Змальовуючи його, письменник не шкодує яскравих сатиричних барв. За допомогою численних «фігур умовчання*, прихованих натяків, гротескних деталей та уїдливо-іронічних інтонацій він відтворює атмосферу наклеп-ництва, зради, гноблення та цькування, що панувала у країні за часів тоталітарного режиму.

Наприклад, побіжно згадуючи про таємничі зникнення у «лихій» квартирі № 50, оповідач натякає на масові арешти у СРСР 30-х років. До тієї ж ситуації відсилає також дрібна деталь в одязі майстра, який повернувся після тримісячної відсутності до своєї квартирки: на ньому, повідомляє оповідач, було пальто з обірваними Ґудзиками (Ґудзики зрізали під час арешту).

Глузливій критиці піддається й сформоване тоталітарною системою радянське суспільство, пройняте духом примітивного обивательства, хижацтва, пристосуванства. У боротьбі за місце під сонцем радянські громадяни ладні знищити одне одного. Під час сеансу «чорної магії» москвичі умить спокушаються безкоштовними модними речами та грошовим дощем, спростовуючи ідеологічні постулати про формування в СРСР нового типу особистості - будівника комунізму. «Князь пітьми», що спостерігав за такою реакцією зали, байдуже зауважив, що люди по суті мало змінилися, хіба що їхню природу дещо спотворило «квартирне питання».Однак головною мішенню булгаковської сатири стає так звана радянська інтелігенція - письменники, поети, критики, функціонери від культури та мистецтва. Зображаючи робочі засідання «майстрів пера» та убогі розваги постійних відвідувачів ресторану «Будинку Грибоєдова», письменник створює груповий портрет радянської «еліти», в якому з натиском прокреслює такі риси, як бездуховність і користолюбство, самовдоволеність і черствість, цинізм і несумісна з духом справжньої творчості чутливість до політичної кон'юнктури. У такому живильному середовищі процвітають тільки нездари, що раді прислужитися владі, продукуючи штучні, мертвонароджені, але ідейно «правильні» вироби. Будь-яке вільне художнє слово тут приречене на загибель.

Ницість офіційного літературного світу з його фарсовою ієрархією та кумедними бюрократичними приписами розкривається, зокрема, у дотепній сцені зіткнення представників «нечистої сили» з бюрократичною системою МАСОЛІТу (офіційного об'єднання літераторів). У відповідь на вимогу показати письменницьке посвідчення, слуги Воланда, закамуфльовані під московських обивателів, глузливо зауважують, що Достоєвський членського квитка не мав, але досить взяти кілька сторінок будь-якого з його романів, аби зрозуміти, що він є письменником. «Достоєвський помер!» - сказала громадянка, втім, якось не дуже впевнено. «Протестую! - палко вигукнув Бегемот. -Достоєвський безсмертний!»У межах московського світу Булгаков порушує важливі філософські й моральні проблеми. Зокрема - питання існування Бога, яке постає вже на перших сторінках книжки у розмові поважного представника радянського красного письменства Берліоза та поета-початківця з характерним для тодішньої доби псевдонімом «Бездомний». їхня бесіда по суті є прикладом того, як офіційна радянська література 30-х років обслуговувала взятий урядом курс на побудову атеїстичного суспільства. Система аргументів освіченого та самовпевненого Берліоза працює на славнозвісну тезу радянської ідеології, що проголошувала релігію «опіумом для народу». Ця «проповідь», спрямована на ствердження безбожної свідомості, а разом з тим і на ствердження бездуховної культури, піддається у романі подвійному розвінчанню - як з боку фантастичного, так і а боку єршалаїмського світів.Є.Волощук "Зарубіжна література 11 клас"


Вислано читачами інтернет-сайту


Онлайн бібліотека з підручниками і книгами, плани-конспекти уроків із зарубіжної літератури 11 класу, книги та підручники згідно календарного плануванння зарубіжної літератури 11 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.


Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.