KNOWLEDGE HYPERMARKET


Промисловість будівельних матеріалів

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 9 клас>> Географія: Промисловість будівельних матеріалів. Галузева структура. Фактори розвитку і розміщення. Сировинна база. Географія галузей цементної промисловості, підприємств з виробництва залізобетонних конструкцій та виробів, стінових матеріалів, легких заповнювачів, скла, облицювальних матеріалів, будівельної кераміки. Промисловість нерудних матеріалів. Проблеми й перспективи розвитку галузі


Пригадаймо

1. Який склад будівельно-індустріального комплексу?
2. Яку сировину використовує промисловість будівельних матеріалів?
3. Які будівельні матеріали використовують у вашій місцевості?


Структура галузі, значення та історичні передумови розвитку. Промисловість будівельних матеріалів разом з будівництвом та проектними й дослідними організаціями утворюють будівельно-індустріальний комплекс.


Будівництвом займаються підприємства, які мають відповідне обладнання і проводять будівельні та монтажні роботи. Кінцевою продукцією комплексу загалом є житлові будинки, заводи, дороги, мости, шахти, осушувальні системи тощо. Будівництво має повсюдне поширення, входячи до господарської структури всіх територіальних комплексів. Основна складова частина будівельно-індустріального комплексу — промисловість будівельних матеріалів (мал. 160). Вона охоплює такі виробництва:

а) видобуток і первинна обробка мінеральної будівельної сировини (піску, гравію, щебеню, бутового каменю тощо);
б) виробництво в'яжучих матеріалів (цементу, вапна, гіпсу);
в) виробництво стінових матеріалів (цегли, панелей, блоків);
г) інші виробництва (черепиці, облицювальної плитки, віконного скла тощо).


Галузева структура будівельно-індустріального комплексу

Мал. 160. Галузева структура будівельно-індустріального комплексу


Отже, промисловість будівельних матеріалів забезпечує найважливішими будівельними матеріалами всі види будівельних робіт, які ведуться в Україні.


Ще в Київській Русі виготовляли випалювальні будівельні матеріали. З появою на початку XIX ст. портландцементу розпочалося застосування бетону і залізобетону в будівництві. Однак асортимент і обсяги випуску будівельних матеріалів тоді були незначними. У XX ст. відбулися значні зміни в географії промисловості будівельних матеріалів та її структурі. У складі галузі виникли нові виробництва — азбестоцементне, стінових блоків і панелей з легкого бетону, залізобетонних конструкцій, ізоляційних матеріалів.


Виробничі особливості галузі. Як сировину промисловість будівельних матеріалів використовує нерудні мінеральні ресурси, а також відходи галузей важкої індустрії (золу і шлаки теплових електростанцій, металургії). Деякі види сировини поширені майже всюди (глина, вапняки, щебінь), а інші — лише в окремих районах (цементні мергелі, кварцові піски, крейда). Оскільки промисловість будівельних матеріалів споживає мінерально-будівельної сировини значну кількість, то сировинний фактор є одним з найважливіших чинників у розміщенні підприємств.


Ще одним важливим чинником, який визначає територіальну організацію галузі промисловості, є споживач. Адже транспортування деяких видів готової продукції (залізобетонних конструкцій, цегли) значно складніше і дорожче, ніж перевезення сировини. Часто індустрія будматеріалів комбінується з будівництвом, утворюючи домобудівні комбінати. Здебільшого вони є у великих містах.


Розміщення, проблеми та перспективи розвитку галузі. Видобуток мінеральної будівельної сировини здійснюється практично на всій території України. Найбільше піску і бутового каміння добувають у Житомирській, Вінницькій, Запорізькій, Кіровоградській, Закарпатській областях. Тут є важливі родовища, де видобувають граніт, мармур, лабрадорит та інше природне каміння. Із глин, доменних шлаків виготовляють наповнювачі для пористих легких бетонів. Підприємства, що їх виробляють, орієнтуються на споживача, а тому розміщені переважно у великих містах. У південних районах країни добувають черепашник, що має добрі тепло- і звукоізоляційні властивості.


Серед виробництва в'яжучих матеріалів найважливіше значення має цементна промисловість. Цемент використовують для виробництва бетону, залізобетону, шлакоблоків. Перший цементний завод споруджено у 1886 році в Амвросіївцї (Донбас). Тепер тут діє один з найбільших цементних комбінатів в Україні. До основних центрів цементної промисловості належать також Краматорськ, Кривий Ріг, Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ, Балаклія (Харківська область), Здолбунів (Рівненська область), Миколаїв (Львівська область), Ямниця (Івано-Франківська область), Кам'янець-Подільський (Хмельницька область), Вільшани (Миколаївська область).


Найбільше вапна виробляють у Хмельницькій області. Підприємства цієї галузі розміщені в багатьох інших областях України, де є відповідна сировина: крейда, вапняки, мармур.


Виготовлення стінових матеріалів, зокрема із залізобетону, поєднується з іншими підприємствами промисловості будівельних матеріалів й орієнтується переважно на споживача. Найбільші центри виробництва збірного залізобетону — Київ, Харків, Кривий Ріг, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Маріуполь. До споживача тяжіє і виробництво глиняної та силікатної (із кварцового піску і вапна) цегли, оскільки сировина для них є практично всюди.


З інших галузей будівельної індустрії значного розвитку набуло виробництво будівельної кераміки (Харків, Слов'янськ та ін.), будівельної порцеляни та фаянсу (Славута у Хмельницькій області), листового й технічного скла (Лисичанськ, Костянтинівка, Запоріжжя, Мерефа).


Чи знаєте що...
Скляна промисловість зосереджується в Україні передусім на Донбасі (тут виробляють близько 95 % віконного скла). Найбільші заводи: Костянтинівський склоробний (заснований 1897 року), Костянтинівський «Автоскло», Лисичанський, а також Львівський, Запорізький склоробні, Херсонський скляної тари.


Найбільшого розвитку промисловість будівельних матеріалів набула в Донбасі, Придніпров'ї, а також у Харківській, Одеській, Львівській, Хмельницькій областях та Криму.


Промисловість будівельних матеріалів за останнє десятиліття зазнала значних змін, особливо у галузі механізації та автоматизації технологічних процесів, розширення асортименту та підвищення якості продукції. Однак для ряду підприємств галузі ще залишаються актуальними питання модернізації та реконструкції, розширення випуску нових будівельних матеріали, що характеризуються міцністю, легкістю, теплоізоляційними властивостями тощо.


Закріплюємо та узагальнюємо

1. Які виробництва входять до складу промисловості будівельних матеріалів?
2. Які фактори розміщення підприємств промисловості будівельних матеріалів і чим вони зумовлені?
3. Де розміщені найважливіші підприємства промисловості будівельних матеріалів?
4. Які проблеми будівельно-індустріального комплексу?


Набуваємо практичних навичок

1. Накресліть схему міжгалузевих зв'язків промисловості будівельних матеріалів.
2. Позначте на контурній карті центри цементної промисловості України.


Головне в цьому розділі

Головними складовими частинами національного господарського комплексу держави є дві сфери. У першій з них — виробничій сфері — безпосередньо створюються матеріальні блага. Сфера послуг (невиробнича сфера) надає послуги населенню. Після проголошення незалежності Україна взяла курс на формування цілісного НГК, перехід від командно-адміністративної до ринкової економіки, яка базується на приватній власності на засоби виробництва. Загальні обсяги виробництва в Україні після значного спаду в перші роки державності з 1999 до 2008 року характеризувалися щорічним зростанням.


Особливості підприємств, взаємозв'язки між ними, їх розміщення значною мірою визначаються формами суспільної організації виробництва: концентрацією, спеціалізацією, кооперуванням та комбінуванням. На розміщення підприємств і установ господарського комплексу країни впливають певні чинники, які називають факторами розміщення господарства. На сьогодні в Україні існують значні проблеми у територіальній структурі НГК.


Економічний потенціал країни характеризує можливості НГК виробляти товари, надавати послуги, тобто задовольняти економічні потреби суспільства. Обсяги виробництва промислової продукції, за підсумками 2006 року, перевищили виробництво 1990 року. Поступово зростає питома вага переробної промисловості, що відповідає загальносвітовим тенденціям зміни структури промисловості у високорозвинутих країнах.


Промисловість нашої країни до початку 1990-х років розвивалася як складова «єдиного народногосподарського комплексу СРСР» на основі численних, часто невигідних економічних зв'язків між підприємствами. Розрив їх з розпадом СРСР негативно позначився на роботі підприємств, особливо в машинобудуванні.


Основним видом палива, яким Україна може забезпечити свої потреби, є вугілля. Нафту й газ наша країна змушена імпортувати. Важливою проблемою для всіх галузей паливної промисловості є впровадження найновіших технологій видобутку і переробки палива.


З 1970-х років почала зменшуватися частка електроенергії, виробленої на теплових електростанціях, через уведення в експлуатацію п'яти АЕС. Зараз ТЕС і АЕС виробляють практично однакову кількість електроенергії. Їх частка у виробленні електроенергії в Україні — близько 95 %.


Чи знаєте ви, що...
На межі ХІХ-ХХ ст. у Європі та Північній Америці зароджується новий технологічний уклад у господарській діяльності, в основі якого лежить використання електрики. Це була друга промислова революція, яку називають ще машинно-технічною революцією, оскільки протягом цього часу промислове виробництво практично повністю стає машинним. Швидко ускладнюється асортимент продукції, формуються нові галузі промисловості.


Чорна металургія в Україні належить до основних галузей промисловості, що має експортну орієнтацію. В Україні історично сформувалися і сьогодні існують три основні райони чорної металургії: Донецький, Приазовський, Придніпровський.


Серед галузей кольорової металургії в Україні провідне місце посідає виробництво легких металів, зокрема алюмінію. На території держави сформувалися два основні райони розміщення підприємств кольорової металургії — Донецький і Придніпровський.


Основними факторами, що визначають розміщення машинобудівних підприємств, є сировина (металургійна база), кваліфіковані трудові ресурси, транспортні шляхи і споживач. Розвинуте в Україні важке, транспортне, електротехнічне, сільськогосподарське машинобудування, електронна і радіотехнічна промисловість, які розташовані здебільшого у великих містах, де зосереджені висококваліфіковані трудові ресурси, науково-дослідні інститути.


Хімічна промисловість постачає галузям промисловості нові матеріали з різними властивостями, які можуть замінити чорні й кольорові метали, цінну деревину, натуральну вовну, бавовну чи льон. Окремі виробництва хімічної промисловості України мають експортне значення. Основними районами розміщення значної кількості підприємств хімічної промисловості в Україні є Донбас, Придніпров'я, Передкарпаття, Причорномор'я.


У XX столітті відбувалися значні зміни в географії промисловості будівельних матеріалів.


В Україні виділяють два великі лісозаготівельні райони: Поліський і Карпатський. Підприємства деревообробної промисловості розміщені відносно рівномірно на території країни.


Перевіряємо свої знання

1. Які чинники відіграють основну роль у формуванні НГК?
2. Які проблеми існують у галузевій і територіальній структурі НГК України? Чому вони виникають?
3. Як впливають форми суспільної організації виробництва на територіальну структуру господарства?
4. Чим відрізняються фактори і принципи розміщення виробництва?
5. Чим визначалися зміни ВВП України впродовж періоду її незалежного існування?
6. Чи існує взаємозв'язок між показниками соціально-економічного розвитку України та реалізацією стратегій сталого розвитку держави?
7. Чим і чому відрізняються виробничі особливості різних галузей паливної промисловості?
8. Які основні райони видобутку вугілля, нафти, газу, торфу в Україні?
9. Які проблеми постають перед паливною промисловістю України?
10. Які проблеми і перспективи використання різних типів електростанцій в Україні?


Працюємо творчо

1. Охарактеризуйте стратегію стосовно невідновних природних ресурсів, яка повинна б здійснюватися в Україні. Висновки аргументуйте.
2. Знайдіть у мережі Інтернет чи додатковій літературі дані про ІРЛП у сусідніх з Україною державах. Порівняйте величини і зробіть висновки.
3. Складіть характеристику одного з промислових вузлів або агломерацій України за таким планом: а) розміщення на території країни, у промисловому районі; б) елементи територіальної структури промислового вузла (агломерації); в) галузева спеціалізація промислового вузла (агломерації); г) передумови формування; д) проблеми та перспективи розвитку.
4. Позначте на контурній карті найбільші нафтопереробні підприємства України. Стрілками вкажіть, звідки надходить до них сировина. Зробіть висновок про те, чому саме там розміщені підприємства нафтопереробної промисловості в Україні.


Книжкова полиця

1. Геєць В. Економіка України: Моделі реформування, зміна структури та прогноз розвитку. — К., 1993.
2. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. акад. НАН України В. М. Гейця. — К.: Ін-т екон. прогнозув., Фенікс, 2003.
3. Соціально-економічна географія України: Навч. посібник / За ред. проф. Шаблія О. І. — Львів: Світ, 2000.
4. Сталий розвиток суспільства: 25 запитань і відповідей. Тлумачний посібник. — К.: Поліграф-експрес, 2001.
5. http:www.ukrstat.gov.ua.Йосип Гілецький, Географія, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів 


Підручники та книги по всім предметам, домашня робота, онлайн бібліотеки книжок, плани конспектів уроків з географії, реферати та конспекти уроків з географії для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.