KNOWLEDGE HYPERMARKET


Простий присудок

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 8 клас>>Українська мова: Простий присудокПро те, чим простий присудок відрізняється від складеного, та про способи вираження присудків

Який член речення називається присудком?


52 Прочитайте речення, визначте граматичні основи. На основі спостереження спробуйте довести, що між підметом і присудком існує нерозривний взаємозв'язок. З'ясуйте, підмет чи присудок є основним носієм граматичного значення всього речення. За потреби скористайтеся пам'яткою «Як довести думку», поданою наприкінці підручника.
1. Я сорочку з бабиної скрині привезла із рідного села (В. Ковалів-ська). 2. Ридав, сміявся в тишині рояль (О. Ющенко). 3. Гуркочуть поїзди веселі знову, луною будять тишу світанкову (О. Ющенко).


Особливості присудка

Присудок - головний член двоскладного речення, який означає дію, стан або ознаку предмета, названого підметом. Присудок відповідає на питання що робить підмет? що з ним робиться? який він є? хто він є? що він є?
Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.37.jpg.
Підмет і присудок залежні один від одного. При цьому присудок є основним носієм граматичного значення всього речення.

Види присудків

За структурою присудки бувають прості й складені.
Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.38.jpg


Простий присудок

Простий присудок виражається дієсловом у формі дійсного, умовного чи наказового способу, а також інфінітивом.
Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.38-2.jpg


Зверніть увагу!
Присудок, виражений дієсловом у складеній формі майбутнього часу або фразеологізмом, також є простим.  Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.38-3.jpg

У цьому реченні присудок будемо вечеряти - простий, означає те саме, що й вечерятимемо.54 І. Спишіть спочатку речення з простим присудком, а потім - зі складеним. Підкресліть граматичні основи, визначте, якими частинами мови вони виражені.
1. В українських родинах рушник завжди був серед найважливіших сімейних набутків (М. Чудна). 2. Першими козаками були мешканці прикордонних поселень (3. Стефанов). 3. Наш Довженко був найсучаснішою людиною серед митців кіно (Ю. Яновський).4. Скрипка нас у танець кличе золотими голосами (Б. Стельмахгруші був тоненький голосочок (Л. Костенко). 6. Лісову тишу напівсонного осіннього пралісу враз наповнило дзюрчання невеличкого потічка (М. Шумило ). 7. Наша ціль - людське щастя і воля (І. Франко). 8. У дощовий день багато хто береться напоїти курей (Нар. творчість).
II. Поясніть, як ви розумієте зміст останнього речення.
III. Виділені слова запишіть у фонетичній транскрипції. Назвіть м'які звуки.


Висновки.
1. Присудок виражає основну інформацію про підмет і є носієм граматичного значення всього речення.
2. Присудок буває простим, складеним іменним і складеним дієслівним.
3. Потрібно бути особливо уважним, визначаючи присудок у реченнях, адже не завжди інфінітив входить до складу присудка.


О.В. Заболотний, В.В. Заболотний, Рідна мова, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайту


Уроки української мови, програми з української мови, реферати та тести безкоштовно скачати

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.