KNOWLEDGE HYPERMARKET


Процес виникнення фольклору Багатство і розмаїття укр фольклору Види родинно-побутових пісень

Гіпермаркет Знань>>Українська література>>Українська література 9 клас>> Українська література: Процес виникнення фольклору. Багатство і розмаїття укр. фольклору. Види родинно-побутових пісень. Традиційна символіка


РОДИННО-ПОБУТОВІ ПІСНІ

Пісні про кохання виокремлюються своєю емоційною глибиною та художньою красою, відстоюють вірність у взаєминах, збагачують душевним добром, сприяють естетичному розвитку. О.Дей


Процес виникнення фольклору


Із глибини віків до нас дійшли неперевершені зразки усної народної творчості українців — фольклору. Фольклор (з англ. folk-lore — народне слово, народна мудрість, народні знання) — це різножанрові твори, що виникли в сиву давнину в певному середовищі, які передавали з уст в уста. Авторів казок, пісень, легенд, прислів'їв здебільшого ніхто не знав. Талановиті оповідачі й співці передавали в усній формі відшліфовані фольклорні зразки, додаючи щось своє. У той час байки, казки, перекази, пісні, балади, загадки зазнавали деяких змін: їх доповнювали або скорочували, уточнювали, уводили нових персонажів, слова, що вживалися на певній території, — діалектизми, адже фольклорні жанри створювали народною, розмовною мовою. Наявність багатьох варіантів свідчить про популярність фольклорних творів у народі, побутування в інших місцевостях.


Багатство й розмаїття українського фольклору


Різножанрові фольклорні твори мають пізнавальне, обрядове, естетичне, розважальне й виховне значення, а саме:

• збагачують знаннями про минуле нашого народу, про багатий духовний світ українців;

• сприяють застосуванню традиційних обрядів, звичаїв наших предків у сучасному житті;

• формують естетичне сприйняття світу, спонукають бачити прекрасне навколо себе;

• виховують високі моральні якості, почуття патріотизму, любов до батьків.

Фольклор — явище національне. У ньому відображені духовна сутність українського народу, його національний характер, особливості менталітету (Менталітет, ментальність (з латин, розумовий) — сукупність психічних, інтелектуальних, ідеологічних, релігійних, естетичних та інших особливостей мислення народу, соціальної групи та індивіда, що проявляються в культурі, мові, поведінці), світогляд, праця, побут, мрії і прагнення. Для фольклору характерні тільки йому властиві специфічні ознаки: усна форма творення й побутування; традиційність; варіантність; анонімність; колективність.

Розгляньте таблицю про жанрове багатство українського фольклору.


01.jpg


Авраменко О. М., Дмитренко Г. К., Українська література, 9 клас
Надіслано читачами інтернет-сайту

Безкоштовне завантаження пвдручників з онлайн бібліотеки, теми уроків для 9 класу з української літератури, приклади домашнього завдання 

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.