KNOWLEDGE HYPERMARKET


Речовини. Атоми і хімічні елементи. Молекули. Дифузія. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Природознавство>>Природознавство 5 клас. Повні уроки>>Природознавство: Речовини. Атоми і хімічні елементи. Молекули. Рух молекул. Дифузія


Содержание

Мета уроку

– вивчити такі терміни,як речовини, атоми, молекули. Розглянути їх будову, рух та дифузію на відео прикладах.

Хід уроку

Частина 1
Речовини – це те, із чого складаються тіла. З однієї речовини можна виготовити різні тіла.
Наприклад з дерева можна зробити меблі, дім, олівець, паркан. Речовини поділяються на штучні та природні. Штучні або синтезовані людиною,наприклад пластмаса. Природні в свою чергу поділяються на неорганічні та органічні. До неорганічних відносяться метали, кислоти, солі, вода, кисень.
Priroda5 4 1.jpg
Мал. 1 Сіль

Priroda5 4 2.jpg
Мал. 2 Метал

До органічних відносяться білки, вуглеводи, жири.

Priroda5 4 3.jpg
Мал. 3 Білок молока

Priroda5 4 4.jpg
Мал. 4 Вуглеводи
Органічні речовини належать до складу живих організмів, після загибелі останніх вони розкладаються до неорганічних за участю мікроорганізмів – бактерій і грибів. Білки розпадаються до води, вуглекислого газу й амоніаку. Вуглеводи й ліпіди – до вуглекислого газу й води.
Речовини обладують фізичними та хімічними властивостями. До фізичних відносяться: агрегатний стан, колір, густина, теплопровідність, електропровідність, температури плавлення й кипіння. До хімічних відносяться: горіння, розчинення, розкладання тощо.


Відео горіння магнія

Перевірка знань


Контролюючий блок №1
1.    Від чого залежить, в якому стані перебуває речовина?
2.    Які речовини відносяться до неорганічних?
3.    До яких неорганічних речовин розпадаються вуглеводи та ліпіди?

Частина 2

Атоми і хімічні елементи. Молекули. Рух молекул. Дифузія.
Атоми – дрібні хімічні неподільні частинки молекул, або дрібні частинки хімічного елемента.

Priroda5 4 5.jpg
Мал. 5 Будова атома

Хімічні елементи


Хімічний елемент представляють атоми того ж самого виду. Хімічні елементи заведено позначати спеціальними символами, наприклад: Оксиген- O, карбон - C, Гідроген - H, Йод - I.


Відео модель атомаМолекули – дрібні частинки речовини, що зберігають її хімічні властивості. Молекули складаються з атомів.

Priroda5 4 6.jpg
Мал. 6 Приклади молекул

Дещо з історїї


Давньогрецький учений Демокрит ще 2500 років тому зробив припущення про існування найдрібніших частинок, з яких складаються речовини й тіла. Він назвав ці частинки «атомами». Низку положень про атоми й молекули розробив у 18ст. російський учений Михайло Васильович Ломоносов. Він стверджував, що тіла в природі формуються з корпускул(молекул), до складу яких належать елементи(атоми). Різноманітність речовин Ломоносов пояснював тим, що атоми по-різному сполучаються в молекули. Наприклад: CO - чадний газ, а CO2– вуглекислий газ.


Відео будови молекули кисню


Молекули в речовинах перебувають на певній відстані одна від одної. Ця відстань визначає агрегатний стан речовини. Він буває твердий, рідкий, газоподібний. Під час нагрівання відстань між молекулами збільшується, а внаслідок охолодження або тиску – зменшується.
Атоми та молекули в речовинах перебувають у постійному безладному русі. Тверді частинки розчиненої в рідинах або газах речовини постійно зіштовхуються з молекулами, що безладно рухаються, і змінюють напрямок свого руху. Це явище отримало назву броунівський рух за прізвищем англійського вченого Роберта Броуна, який описав його в 1827р.Відео броунівський рух


Дифузія – це явище проникнення молекул однієї речовини в проміжки між молекулами другої внаслідок їхнього хаотичного руху. Воно властиве всім речовинам у трьох агрегатних станах. Тільки одні молекули рухаються швидко, а інші повільніше.Відео дифузії


Швидкість дифузії залежить від температури: чим та вища, тим швидше відбувається процес дифузії.
Швидкість руху молекул і температура тіл взаємопов’язані в прямій залежності.
Прикладами дифузії в побуті є розчинення цукру в склянці із чаєм, зміна кольору кави, коли в неї додати молока, засолювання огірків.

Перевірка знань


Контролюючий блок №2
1.Від чого залежить швидкість дифузії?
2. Під час нагрівання, що відбувається з молекулами?
3. Хто розробив положення про атоми?


Список використаних джерел

1. Урок на тему "Атоми та молекули навколо нас", Міленевич А. О., вчитель хімії та біології, м. Львів, ЗОШ №7
2. Иванова Р. Г. Химия. 8—9 кл.— М.: Просвещение,— 286 с.
3.Общая биология. Пособие для учителей / Под ред. Н. П. Дубинской.— М.: Просвещение.— 335 с.
4. Химия. Справочные материалы / Под ред. Ю. Д. Третьякова.— М.: Просвещение,2008 .— 223 с.
5. Савина О. М., Энциклопедия – М.: АСТ, 2009. – 448с.
6. Кульман А. Г., Общая химия- М: Наука, 2007. – 578с.

Відредаговано та викладено Лісняк А.


----

Над уроком працювали

Міленевич А. О.

Лісняк А.

Дорохіна Р.М.


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Природознавство > Природознавство 5 клас