KNOWLEDGE HYPERMARKET


Робота серця і серцевий цикл.

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>> Біологія: Робота серця і серцевий цикл.


Робота серця і серцевий цикл.


Пригадайте ускладнення будови серця у хребетних: риб, земноводних, плазунів, птахів, ссавців.
Навчіться розпізнавати органи кровообігу на малюнках; характеризувати роботу серця, регуляцію і саморегуляцію роботи серця.
Запам'ятайте такі ключові поняття і терміни: систола, діастола.

Як серце зберігає свою працездатність? Серце працює ритмічно. Скорочення серця (систола) чергується з його розслабленням (діастолою) (мал.1).


Серцевий цикл


Мал.1. Серцевий цикл


Скорочення і розслаблення передсердь і шлуночків за нормальних умов взаємоузгоджені й становлять єдиний цикл роботи серця.

Тривалість серцевого циклу при частоті серцевих скорочень 72 удари на хвилину (уд./хв) становить 0,8 с. Період відпочинку (0,4 с) достатній для того, щоб серце повністю відновило свою працездатність. Частота серцевих скорочень (ЧСС) у стані спокою індивідуальна і коливається від 60 до 80 уд./хв. При збільшенні частоти серцевих скорочень тривалість серцевого циклу скорочується, переважно за рахунок періоду відпочинку.

Як регулюється робота серця?

Робота серця дуже добре пристосована до потреб організму завдяки механізмам саморегуляції, нервової і гуморальної регуляції. Саморегуляція серця забезпечується внутрішньосерцевими механізмами: чим більше порожнина серця наповнюється кров'ю, тим сильніше воно скорочується. Пристосування серця до потреб організму досягається завдяки взаємоузгодженій діяльності нервової і ендокринної системи. Наприклад, під час фізичної роботи зростає потреба м'язів у кисні й поживних речовинах. Цю потребу можна забезпечити тільки за рахунок збільшення кількості крові, що надходить до м'язів, а отже, посиленої роботи серця.


Узагальнимо знання

Ритмічні скорочення серця складають серцевий цикл, у якому виділяють три фази: скорочення передсердь, скорочення шлуночків і загальне розслаблення. Ритм серця є основою його здатності підтримувати високу працездатність упродовж усього життя людини. Робота серця полягає в забезпеченні безперервної течії крові по кровоносних судинах. Пристосування серця до потреб організму досягається завдяки саморегуляції, нервовій і гуморальній регуляції роботи серця.


Застосуйте здобуті знання

Виберіть правильну відповідь (одну або кілька)


1. Вкажіть тривалість серцевого циклу при частоті серцевих скорочень 72 уд./хв:
а) 0,1 с;
б) 0,3 с;
в) 0,4 с;
г) 0,8 с.

2. Позначте тривалість систоли:
а) 0,1 с;
б) 0,3 с;
в) 0,4 с;
г) 0,8 с.

3. Позначте тривалість діастоли:

а) 0,1 с;
б) 0,3 с;
в) 0,4 с;
г) 0,8 с.

4. Дайте визначення, що таке серцевий цикл. Поясніть, як змінюється тривалість серцевого циклу залежно від зміни частоти серцевих скорочень.
Біологія 9 клас. Матяш Н. Ю., Шабатура М. Н.

Надіслано читачами з інтернет-сайту


Матеріали з біології, завдання та відповіді по класам, плани конспектів уроків з біології для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.