KNOWLEDGE HYPERMARKET


Роль у вивченні природи та господарства України В.Вернадського, П.Тутковського, С.Рудницького

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 8 клас>>Роль у вивченні природи та господарства України В.Вернадського, П.Тутковського, С.Рудницького, Г.Висоцького, П.Погребняка, Б.Срезневського, В.Бондарчука, К.Воблого, О.Діброви, В.Кубійовича, М.Паламарчука та ін. Сучасні географічні дослідження. Географічна енциклопедія України.


Дослідження у XVIII - XIX ст. Початок систематичного географічного дослідження України припадає на XVIII ст. З розвитком виробництва і торгівлі виникла потреба в створенні географічних описів і карт, їх авторами були польські, австрійські та російські дослідники, які вивчали різні території України з метою виявлення природних багатств для експлуатації урядами своїх країн. Найбільше експедицій направлялося в малоосвоєну степову частину України, яка відійшла до Росії.


У ХІХст. географічні дослідження здійснювали вчені, які працювали в університетах — Київському, Львівському, Харківському, Одеському. Там почали викладати географію студентам.


Значну роль у вивченні територій України відіграли наукові товариства. У 1873 -1876 рр. в Києві існував Південна-Західний відділ Російського географічного товариства. У його роботі брали активну участь не тільки природодослідники, а й видатні діячі української науки і культури: історик Михайло Драгоманов, композитор Микола Лисенко, письменник Панас Мирний, етнограф, автор слів гімну України Павло Чубинський та ін.


Павло Чубинський керував експедицією, яка досліджувала території нинішньої України, Білорусі, Польщі, її результати вражають: протягом 7 років було видано сім томів «Праць етнографічно-статистичної експедиції в Південно-Західний край». За це дослідження вчений був удостоєний премії Російської академії наук і нагороджений медалями Російського географічного товариства. Південно-Західний відділ збирав та опубліковував матеріали про природу, сільське господарство, промисловість України, творчість і побут українців. За це російський уряд визнав його роботу неблагонадійною. Діяльність відділу було припинено, а його віце-президента Павла Чубинського вислано з України. Нині Українське географічне товариство об'єднує сотні географів України.


Наприкінці XIX ст. у Львові було створено Наукове товариство імені Шевченка, в якому діяла природнича секція. В її роботі брали участь учені-географи України, а також ті, що проживали за межами батьківщини. Нині діяльність цього товариства в Україні відновлено.


Дослідження у XX - XXI ст. На кінець XIX - початок XX ст. припадає становлення української наукової географії. Воно пов'язане передусім з іменами С. Рудницького, П. Тутковського і В. Кубійовича.


Академіка Степана Рудницького (1877—1937) вважають основоположником сучасної української географії. Він викладав географію у вищих навчальних закладах Львова, Відня (Австрія) і Праги (Чехія), організував Український науково-дослідний інститут географії і картографії у Харкові. Степан Рудницький зробив вагомий внесок у розвиток фізичної і політичної географії та картографії України. Учений першим комплексно описав територію України. Його праці й створені ним карти видавалися різними мовами. У багатьох працях С. Рудницький обгрунтував необхідність створення незалежної Української держави. Багато зробив учений для вивчення географії в школах: створив першу настінну карту України, видав низку підручників. Життя видатного вченого обірвалося трагічно: він був репресований радянським урядом і висланий у північні табори, де й загинув у 1937 р.


Павло Тутковський (1858 — 1930) - один з ініціаторів створення Академії наук України. Він активно працював у галузі геології, досліджував природу Волині, Полісся, Поділля, Придніпров'я. П. Тутковський — автор низки наукових праць з фізичної географії та краєзнавства України. Учений заснував у Житомирі Волинський краєзнавчий музей, у Києві — Геологічний музей.


Видатний географ і картограф Володимир Кубійович (1900 - 1985) здійснював свою наукову діяльність здебільшого за межами України (у Польщі, Німеччині та Франції). Він є автором таких праць, як «Атлас України і суміжних країв», «Географія України і суміжних земель», що вийшли в 1930-х роках. Багато років поспіль очолював Наукове товариство ім. Шевченка в Європі, був редактором, багатотомної «Енциклопедії українознавства», до якої написав статті про природу, населення й господарство України. У першій половині XX ст. працювали багато вчених у різних галузях географічних знань. Серед них природознавець   Володимир Вернадський (1863 -1945) — основоположник геохімії та вчення про біосферу, один з перших президентів Академії наук України. Борис Срезневський (1857—1934) — один із організаторів метеорологічної служби в Україні. Георгій Висоцький (1865 -1940) - ґрунтознавець і вчений в галузі лісівництва.


У середині XX ст. в Україні було створено наукові заклади, в яких і нині ведуться дослідження з окремих напрямків географії. Відомими організаторами наукових досліджень були: Володимир Бондарчук — у галузі геоморфології (рельєфознавства), Петро Погребняк — у галузі біогеографії та екології рослин.


У наш час географічні дослідження проводять учені в Інституті географії Національної академії наук України, на географічних факультетах університетів. Українські вчені з 1996р. досліджують Антарктиду на науковій станції «Академік Володимир Вернадський».


Внесок українців у вивчення світу. Українські вчені та мандрівники брали участь у дослідженнях різних регіонів світу. Василь Григорович-Барський у XVIII ст. здійснив мандрівку в країни Західної Європи та Близького Сходу і докладно описав свої подорожі. Юрій Лисянський був одним із керівників навколосвітнього плавання в 1803—1806 рр. Єгор Ковалевський у середині XIX ст. досліджував Східну Африку та мандрував Китаєм. Микола Миклухо-Маклай у 1870—1876 рр. здійснив 10 мандрівок в Австралію та на острови Океанії, де вивчав місцеві народи.
    
Запам'ятайте
Українське географічне товариство було засноване 1873 р. як Південно-Західний відділ Російського географічного товариства.


Основоположник української географії — Степан Рудницький, її становлення пов'язане з діяльністю Павла Тутковського та Володимира Кубійовича.


Відомі українські географи - Георгій Висоцький, Борис Срезневський, Володимир Бондарчук та ін.


І.Л.Дітчук, О.В.Заставецька, І.В. Брущенко Фізична географія України 8 клас

Вислано читачами інтернет-сайту


географія в школі, тести з географії, навчальні програми з географії для 8 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.