KNOWLEDGE HYPERMARKET


Русский язык 2 класс

Тема 1. Развитие умения слушать и говорить.
Тема 2. Текст. Деление текста на части.
Тема 3. Построение диалога по образцу. Тема „Школа”.  Отработка произношения звука [ч].
Тема 4. Различие на слух, воспроизведение интонационных особенностей. Членение слов на слоги.
Тема 5. Определение ударения в слове.
Тема 6. Отработка произношения звуков [г] и [шч].
Тема 7. Предлоги в, на.
Тема 8. Считаем от 1 до 10. количественный и порядковый счёт.
Тема 9. Средства святи в предложении. Предложение в тексте.
Тема 10. Предложения, содержащие просьбу, вопрос, приказание.
Тема 11. Обращение. Диктант.
Тема 12. Рассказываем сказки.
Тема 13. Время. Сутки. Часы.
Тема 14. Времена года. Итоговый урок за семестр.
Тема 15. Слова, обозначающие действие предмета.
Тема 16. Наблюдение за ролью глаголов.
Тема 17. Наблюдение за многозначными словами-глаголами.
Тема 18. Однокоренные слова.
Тема 19. Определение общей части слов – корня.
Тема 20. Звуки и буквы. Ударение.
Тема 21. Звуки и буквы. Алфавит.
Тема 22. Гласные звуки. Буквы, которые их обозначают.
Тема 23. Ударение. Ударные и безударные гласные.
Тема 24. Безударные Е, И. наблюдение за правописанием.
Тема 25. Согласные звуки.
Тема 26. Звонкие, глухие, твердые, мягкие согласные.
Тема 27. Анализ слов: звуко-буквенный.
Тема 28. Закрепление изученного во 2 классе.1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                 1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими