KNOWLEDGE HYPERMARKET


Рух і взаємодія атомів і молекул. Дифузія .Повні уроки
Строка 1: Строка 1:
-
[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|'''Гіпермаркет Знань''']]'''&gt;&gt;[[Фізика і астрономія|Фізика і астрономія]]&gt;&gt;[[Фізика 7 клас. Повні уроки|Фізика 7 клас. Повні уроки]]&gt;&gt;Фізика: Земне тяжiння. Електризацiя тiл. Взаємодiя заряджених тiл. Взаємодiя магнiтiв. Сила — мiра взаємодiї. Енергiя.'''<br> <br> '''Мета:'''Ознайомитися з поняттям "Рух і взаємодія атомів і молекул. Засвоїти поняття "Дифузія" <br> <br>'''Хід уроку '''<br>  
+
[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|'''Гіпермаркет Знань''']]'''&gt;&gt;[[Фізика і астрономія|Фізика і астрономія]]&gt;&gt;[[Фізика 7 клас. Повні уроки|Фізика 7 клас. Повні уроки]]&gt;&gt;Фізика: Земне тяжiння. Електризацiя тiл. Взаємодiя заряджених тiл. Взаємодiя магнiтiв. Сила — мiра взаємодiї. Енергiя.'''<br> <br> '''Мета:''' Ознайомитися з поняттям "Рух і взаємодія атомів і молекул". Засвоїти поняття "Дифузія" <br> <br>'''Хід уроку '''<br>  
-
Всі речовини складаються з надзвичайно дрібних часток - молекул й атомів. Атоми й молекули перебувають у безперервному хаотичному русі.<br>Частки взаємодіють один з одним силами, що мають електричну природу. Гравітаційна взаємодія між частками дуже мала. <br>Рух молекул у різних тілах відбувається по-різному.<br>Молекули газів безладно рухаються з більшими швидкостями (сотні м/с) по всьому обсязі газу. Зіштовхуючись, вони відскакують друг від друга, змінюючи величину й напрямок швидкостей.<br>Молекули рідини коливаються біля рівноважних положень ( тому що розташований майже впритул друг до друга) і порівняно рідко перескакують із одного рівноважного положення в інше. Рух молекул у рідинах є менш вільним, чим у газах, але більше вільним, чим у твердих тілах. <br>У твердих тілах частки коливаються біля положення рівноваги.<br>З ростом температури швидкість часток збільшується, тому хаотичний рух часток прийнятий називати тепловим. Найбільш яскравим експериментальним підтвердженням подань теорії про безладний рух атомів і молекул є броуновскій рух. Це тепловий рух дрібних мікроскопічних часток, зважених у рідині або газі. Воно було відкрито англійським ботаніком Р. Броуном в 1827 р. Броуновскі частки рухаються під впливом безладних ударів молекул. Через хаотичний тепловий рух молекул ці удари ніколи не врівноважують один одного. У результаті її траєкторія являє собою складну зиґзаґоподібну криву<br>[[Image:Den 7 12 1.gif]]<br>Броуновскій рух часток можна спостерігати навіч<br>{{#ev:youtube|GXQxOvx1JO4}}<br>Дифузія це взаємне проникнення дотичних речовин друг у друга внаслідок теплового руху часток речовини дифузія відбувається в напрямку падіння концентрації речовини й веде до рівномірного розподілу речовини по всьому займаному їм обсягу (до вирівнювання хімічного потенціалу речовини).<br><br>Дифузія має місце в газах, рідинах і твердих тілах, причому дифундувати можуть як перебувають у них частки сторонніх речовин, так і власні частки (самодифузія).<br><br>Дифузія великих часток, зважених у газі або рідині (наприклад, часток диму або суспензії), здійснюється завдяки їх броунівському руху. Надалі, якщо спеціально не обговорено, мається на увазі молекулярна дифузія.<br><br>Найбільше швидко дифузія відбувається в газах, повільніше в рідинах, ще повільніше у твердих тілах, що обумовлено характером теплового руху часток у цих середовищах.<br>{{#ev:youtube|fGx7XfdghBM}}<br>До дифузії відносять і розчинення&nbsp; речовин<br>Розчинами називаються однорідні суміші, що містять не менш двох речовин. Можуть існувати розчини твердих, рідких і газоподібних речовин у рідких розчинниках, а також однорідні суміші (розчини) твердих, рідких і газоподібних речовин. Як правило, речовина, узята в надлишку, прийнято вважати розчинником, а компонент, узятий у недоліку - розчиненою речовиною.<br>Залежно від агрегатного стану розчинника розрізняють газоподібні, рідкі й тверді розчини.<br>Газоподібними розчинами є повітря й інші суміші газів.<br>До рідких розчинів відносять гомогенні суміші газів, рідин і твердих тіл з рідинами.<br>{{#ev:youtube|Fs-RtQUXxqg}}<br>Твердими розчинами є багато сплавів, наприклад, металів один з одним, скла. Найбільше значення мають рідкі суміші, у яких розчинником є рідина. Найпоширенішим розчинником з неорганічних речовин, звичайно ж, є вода. З органічних речовин як розчинники використають метанол, этанол, диэтиловый ефір, ацетон, бензол й ін.<br>У процесі розчинення частки речовини, що розчиняється, під дією хаотично рухаючихся часток розчинника переходять у розчин, утворюючі в результаті безладного руху часток якісно нову однорідну систему. Здатність до утворення розчинів виражена в різних речовин у різному ступені. Одні речовини здатні змішуватися один з одним у будь-яких кількостях (вода й спирт), інші - в обмежені (хлорид натрію й вода).<br>Сутність процесу утворення розчину можна показати на прикладі розчинення твердої речовини в рідині. <br>{{#ev:youtube|bsLacAjAEuA}}<br>Розчинення протікає в такий спосіб: при внесенні в розчинник якої-небудь твердої речовини, наприклад, марганцівки, молекули, що перебувають на поверхні, у результаті коливального руху, що збільшується при зіткненні із частками розчинника, можуть відриватися й переходити в розчинник. Цей процес поширюється на наступні шари часток, які оголюються в кристалі після видалення поверхневого шару. Так поступово частки, що утворять кристал переходять у розчин. <br>Частки, що перейшли в розчин, внаслідок дифузії розподіляються по всьому обсязі розчинника. <br>На швидкість процесу дифузії впливає температура, тому що при збільшенні температури збільшується швидкість руху молекул.<br>Подібне явища спостерігається при розчиненні цукру в чаї - у холодному чаї це процес займає набагато більше часу.<br>Дифузія металів була доведена таким досвідом: 2 відшліфовані пластинки (свинцева і золота) були покладені одна на іншу й залишені під вантажем. Через кілька років у всіх частинах свинцевої пластинки були знайдені частки золота (і навпаки).<br><br><br>
+
Всі речовини складаються з надзвичайно дрібних часток - молекул й атомів. Атоми й молекули перебувають у безперервному хаотичному русі.<br>Частки взаємодіють один з одним силами, що мають електричну природу. Гравітаційна взаємодія між частками дуже мала. <br>Рух молекул у різних тілах відбувається по-різному.<br>Молекули газів безладно рухаються з більшими швидкостями (сотні м/с) по всьому обсязі газу. Зіштовхуючись, вони відскакують друг від друга, змінюючи величину й напрямок швидкостей.<br>Молекули рідини коливаються біля рівноважних положень ( тому що розташований майже впритул друг до друга) і порівняно рідко перескакують із одного рівноважного положення в інше. Рух молекул у рідинах є менш вільним, чим у газах, але більше вільним, чим у твердих тілах. <br>У твердих тілах частки коливаються біля положення рівноваги.<br>З ростом температури швидкість часток збільшується, тому хаотичний рух часток прийнятий називати тепловим. Найбільш яскравим експериментальним підтвердженням подань теорії про безладний рух атомів і молекул є броуновскій рух. Це тепловий рух дрібних мікроскопічних часток, зважених у рідині або газі. Воно було відкрито англійським ботаніком Р. Броуном в 1827 р. Броуновскі частки рухаються під впливом безладних ударів молекул. Через хаотичний тепловий рух молекул ці удари ніколи не врівноважують один одного. У результаті її траєкторія являє собою складну зиґзаґоподібну криву<br>[[Image:Den 7 12 1.gif]]<br>Броуновскій рух часток можна спостерігати навіч<br>{{#ev:youtube|GXQxOvx1JO4}}<br>Дифузія це взаємне проникнення дотичних речовин друг у друга внаслідок теплового руху часток речовини дифузія відбувається в напрямку падіння концентрації речовини й веде до рівномірного розподілу речовини по всьому займаному їм обсягу (до вирівнювання хімічного потенціалу речовини).<br><br>Дифузія має місце в газах, рідинах і твердих тілах, причому дифундувати можуть як перебувають у них частки сторонніх речовин, так і власні частки (самодифузія).<br><br>Дифузія великих часток, зважених у газі або рідині (наприклад, часток диму або суспензії), здійснюється завдяки їх броунівському руху. Надалі, якщо спеціально не обговорено, мається на увазі молекулярна дифузія.<br><br>Найбільше швидко дифузія відбувається в газах, повільніше в рідинах, ще повільніше у твердих тілах, що обумовлено характером теплового руху часток у цих середовищах.<br>{{#ev:youtube|fGx7XfdghBM}}<br>До дифузії відносять і розчинення&nbsp; речовин<br>Розчинами називаються однорідні суміші, що містять не менш двох речовин. Можуть існувати розчини твердих, рідких і газоподібних речовин у рідких розчинниках, а також однорідні суміші (розчини) твердих, рідких і газоподібних речовин. Як правило, речовина, узята в надлишку, прийнято вважати розчинником, а компонент, узятий у недоліку - розчиненою речовиною.<br>Залежно від агрегатного стану розчинника розрізняють газоподібні, рідкі й тверді розчини.<br>Газоподібними розчинами є повітря й інші суміші газів.<br>До рідких розчинів відносять гомогенні суміші газів, рідин і твердих тіл з рідинами.<br>{{#ev:youtube|Fs-RtQUXxqg}}<br>Твердими розчинами є багато сплавів, наприклад, металів один з одним, скла. Найбільше значення мають рідкі суміші, у яких розчинником є рідина. Найпоширенішим розчинником з неорганічних речовин, звичайно ж, є вода. З органічних речовин як розчинники використають метанол, этанол, диэтиловый ефір, ацетон, бензол й ін.<br>У процесі розчинення частки речовини, що розчиняється, під дією хаотично рухаючихся часток розчинника переходять у розчин, утворюючі в результаті безладного руху часток якісно нову однорідну систему. Здатність до утворення розчинів виражена в різних речовин у різному ступені. Одні речовини здатні змішуватися один з одним у будь-яких кількостях (вода й спирт), інші - в обмежені (хлорид натрію й вода).<br>Сутність процесу утворення розчину можна показати на прикладі розчинення твердої речовини в рідині. <br>{{#ev:youtube|bsLacAjAEuA}}<br>Розчинення протікає в такий спосіб: при внесенні в розчинник якої-небудь твердої речовини, наприклад, марганцівки, молекули, що перебувають на поверхні, у результаті коливального руху, що збільшується при зіткненні із частками розчинника, можуть відриватися й переходити в розчинник. Цей процес поширюється на наступні шари часток, які оголюються в кристалі після видалення поверхневого шару. Так поступово частки, що утворять кристал переходять у розчин. <br>Частки, що перейшли в розчин, внаслідок дифузії розподіляються по всьому обсязі розчинника. <br>На швидкість процесу дифузії впливає температура, тому що при збільшенні температури збільшується швидкість руху молекул.<br>Подібне явища спостерігається при розчиненні цукру в чаї - у холодному чаї це процес займає набагато більше часу.<br>Дифузія металів була доведена таким досвідом: 2 відшліфовані пластинки (свинцева і золота) були покладені одна на іншу й залишені під вантажем. Через кілька років у всіх частинах свинцевої пластинки були знайдені частки золота (і навпаки).<br><br><br><br><u>'''Завдання'''</u><br><br>1. Із чого складаються тіла?<br>2. Приведіть приклади досвідів, щопідтверджують атомно-молекулярну будову речовини.<br>3. У чому відмінність молекули від атома?<br><br>'''Список використаних джерел:'''<br><br>1. Янчук В. Довідник школяра: 5-11 кл., 2002, Київ<br><br>2. Коршак Є. В., Ляшенко О. І., Савченко В.Ф. Фізика 7 клас: Підруч. для для загальноосвітніх навч. закл. - Ірпінь: Перун, 2002.<br><br>3. Гончаренко С.У. Фізика: Основні закони і формули., 2006, Либідь.<br><br>4. Вакуленко М. О. Російсько-український словник фізичної термінології / За ред. проф. О. В. Вакуленка (додаток: "Російсько-український фізичний словник":. - К., 2006.
 +
 
 +
<br>  
 +
 
 +
5. Урок фізики по тему: "Будова речовини". 7клас. Вуйко Олександра Іванівна. м.Херсон.<br><br>''Отредактировано и выслано Фролов Д.В.''<br><br>Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. <br><br>Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум].<br><br>  
 +
 
 +
[[Category:Фізика_7_клас]]

Версия 08:32, 30 октября 2010

Гіпермаркет Знань>>Фізика і астрономія>>Фізика 7 клас. Повні уроки>>Фізика: Земне тяжiння. Електризацiя тiл. Взаємодiя заряджених тiл. Взаємодiя магнiтiв. Сила — мiра взаємодiї. Енергiя.

Мета: Ознайомитися з поняттям "Рух і взаємодія атомів і молекул". Засвоїти поняття "Дифузія"

Хід уроку

Всі речовини складаються з надзвичайно дрібних часток - молекул й атомів. Атоми й молекули перебувають у безперервному хаотичному русі.
Частки взаємодіють один з одним силами, що мають електричну природу. Гравітаційна взаємодія між частками дуже мала.
Рух молекул у різних тілах відбувається по-різному.
Молекули газів безладно рухаються з більшими швидкостями (сотні м/с) по всьому обсязі газу. Зіштовхуючись, вони відскакують друг від друга, змінюючи величину й напрямок швидкостей.
Молекули рідини коливаються біля рівноважних положень ( тому що розташований майже впритул друг до друга) і порівняно рідко перескакують із одного рівноважного положення в інше. Рух молекул у рідинах є менш вільним, чим у газах, але більше вільним, чим у твердих тілах.
У твердих тілах частки коливаються біля положення рівноваги.
З ростом температури швидкість часток збільшується, тому хаотичний рух часток прийнятий називати тепловим. Найбільш яскравим експериментальним підтвердженням подань теорії про безладний рух атомів і молекул є броуновскій рух. Це тепловий рух дрібних мікроскопічних часток, зважених у рідині або газі. Воно було відкрито англійським ботаніком Р. Броуном в 1827 р. Броуновскі частки рухаються під впливом безладних ударів молекул. Через хаотичний тепловий рух молекул ці удари ніколи не врівноважують один одного. У результаті її траєкторія являє собою складну зиґзаґоподібну криву
Файл:Den 7 12 1.gif
Броуновскій рух часток можна спостерігати навіч


Дифузія це взаємне проникнення дотичних речовин друг у друга внаслідок теплового руху часток речовини дифузія відбувається в напрямку падіння концентрації речовини й веде до рівномірного розподілу речовини по всьому займаному їм обсягу (до вирівнювання хімічного потенціалу речовини).

Дифузія має місце в газах, рідинах і твердих тілах, причому дифундувати можуть як перебувають у них частки сторонніх речовин, так і власні частки (самодифузія).

Дифузія великих часток, зважених у газі або рідині (наприклад, часток диму або суспензії), здійснюється завдяки їх броунівському руху. Надалі, якщо спеціально не обговорено, мається на увазі молекулярна дифузія.

Найбільше швидко дифузія відбувається в газах, повільніше в рідинах, ще повільніше у твердих тілах, що обумовлено характером теплового руху часток у цих середовищах.

До дифузії відносять і розчинення  речовин
Розчинами називаються однорідні суміші, що містять не менш двох речовин. Можуть існувати розчини твердих, рідких і газоподібних речовин у рідких розчинниках, а також однорідні суміші (розчини) твердих, рідких і газоподібних речовин. Як правило, речовина, узята в надлишку, прийнято вважати розчинником, а компонент, узятий у недоліку - розчиненою речовиною.
Залежно від агрегатного стану розчинника розрізняють газоподібні, рідкі й тверді розчини.
Газоподібними розчинами є повітря й інші суміші газів.
До рідких розчинів відносять гомогенні суміші газів, рідин і твердих тіл з рідинами.

Твердими розчинами є багато сплавів, наприклад, металів один з одним, скла. Найбільше значення мають рідкі суміші, у яких розчинником є рідина. Найпоширенішим розчинником з неорганічних речовин, звичайно ж, є вода. З органічних речовин як розчинники використають метанол, этанол, диэтиловый ефір, ацетон, бензол й ін.
У процесі розчинення частки речовини, що розчиняється, під дією хаотично рухаючихся часток розчинника переходять у розчин, утворюючі в результаті безладного руху часток якісно нову однорідну систему. Здатність до утворення розчинів виражена в різних речовин у різному ступені. Одні речовини здатні змішуватися один з одним у будь-яких кількостях (вода й спирт), інші - в обмежені (хлорид натрію й вода).
Сутність процесу утворення розчину можна показати на прикладі розчинення твердої речовини в рідині.

Розчинення протікає в такий спосіб: при внесенні в розчинник якої-небудь твердої речовини, наприклад, марганцівки, молекули, що перебувають на поверхні, у результаті коливального руху, що збільшується при зіткненні із частками розчинника, можуть відриватися й переходити в розчинник. Цей процес поширюється на наступні шари часток, які оголюються в кристалі після видалення поверхневого шару. Так поступово частки, що утворять кристал переходять у розчин.
Частки, що перейшли в розчин, внаслідок дифузії розподіляються по всьому обсязі розчинника.
На швидкість процесу дифузії впливає температура, тому що при збільшенні температури збільшується швидкість руху молекул.
Подібне явища спостерігається при розчиненні цукру в чаї - у холодному чаї це процес займає набагато більше часу.
Дифузія металів була доведена таким досвідом: 2 відшліфовані пластинки (свинцева і золота) були покладені одна на іншу й залишені під вантажем. Через кілька років у всіх частинах свинцевої пластинки були знайдені частки золота (і навпаки).Завдання

1. Із чого складаються тіла?
2. Приведіть приклади досвідів, щопідтверджують атомно-молекулярну будову речовини.
3. У чому відмінність молекули від атома?

Список використаних джерел:

1. Янчук В. Довідник школяра: 5-11 кл., 2002, Київ

2. Коршак Є. В., Ляшенко О. І., Савченко В.Ф. Фізика 7 клас: Підруч. для для загальноосвітніх навч. закл. - Ірпінь: Перун, 2002.

3. Гончаренко С.У. Фізика: Основні закони і формули., 2006, Либідь.

4. Вакуленко М. О. Російсько-український словник фізичної термінології / За ред. проф. О. В. Вакуленка (додаток: "Російсько-український фізичний словник":. - К., 2006.


5. Урок фізики по тему: "Будова речовини". 7-й клас. Вуйко Олександра Іванівна. м.Херсон.

Отредактировано и выслано Фролов Д.В.

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.

Предмети > Фізика і астрономія > Фізика 7 клас