KNOWLEDGE HYPERMARKET


Різноманітність живих організмів та їх класифікація. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 7 клас. Повні уроки>> Біологія: Різноманітність живих організмів та їх класифікація. Повні уроки

Содержание

Тема

  • Різноманітність живих організмів та їх класифікація. Повні уроки

Мета

  • надати уявлення про історичний розвиток систематики, як науки та методи класифікації живих організмів.

Хід роботи

1. Розповісти про становлення систематики, як науки.

2. Описати ієрархічну систему живих організмів 3. Розповісти про основні завдання та аксіоми систематики.

Становлення систематики, як науки

Жива природа не може не вражати своєю різноманітністю та несхожістю різних організмів між собою. Для того, щоб досконало вивчити та розібратися з різноманітністю життя в усіх його формах вчені перш за все спробували їх класифікувати, тобто розділити на групи за спільними ознаками.

Наука, яка цим займається носить назву біологічна систематика. Завданням цієї дисципліни є розробка принципів класифікації живих організмів та практичне використання цих принципів для побудову ієрархічної системи.

Ієрархічна система в біології складається з таксонів – груп, що включають в себе об’єкти, об’єднанні на засадах спільних рис та властивостей.

Перші спроби класифікувати різні життєві форми належать філософам античного світу – Гептадору, Арістотелю та Теофрасту. Вони розділяли живу природу на групи відповідно зі своїми філософськими поглядами. Таким чином серед тварин вони вирізняли групи з холодною та гарячою кров’ю, рослини ділили на трави та дерева. В Епоху Великих Відкриттів (XVI – XVII століття) знання про живу природу були значно розширені і систематика ускладнилась.

Карл Лінней

Мал. 1 Карл Лінней.

Чарльз Дарвін

Мал. 2 Чарльз Дарвін.

Основні положення наукової систематики визначив Карл Лінней. Введений ним метод формування назви для кожного з видів використовується до сих пір і полягає у тому, що для назви виду використовується назва роду та видовий епітет латинською мовою. Це – бінарна номенклатура.


Відео 1. Симуляція еволюції рослин.

Згодом Чарльз Дарвін розпочав нову еру в історії систематики, припустивши, що «…спільність походження <…> і є той зв’язок між організмами, який розкривається перед нами за допомогою наших класифікацій». Так виникла еволюційна систематика.


Відео 2. Еволюція тварин.

Ієрархічна система живих організмів

Сучасна систематика живих організмів побудована по принципу ієрархії. Різні рівні ієрархії мають свої назви. На початку XX століття сформувались такі рівні біологічної ієрархії:

Царство (regnum)

Тип (phylum), у рослин відділ (divisio) 

Клас (classis)

Ряд, у рослин порядок (ordo)

Родина (familia)

Рід (genus)

Вид (species)

Кожна жива істота повинна належати до всіх цих категорій.

Часто систематики виділяють додаткові категорії в цій системі (підклас, підвид, інфраклас, триба, секція і т.д.), які не являються обов’язковими, тобто при систематизації їх можна пропустити.

Сучасна систематика намагається вирішити дві проблеми: створити якомога зручнішу класифікацію живих організмів та реконструювати шляхи їх еволюції.

Тобто поєднати вчення про систематику К. Ліннея з вченням Ч. Дарвіна за допомогою комплексу найсучасніших  наукових підходів молекулярної біології та генетики, а також класичного морфологічного аналізу. (Табл. 1)

Методи виявлення видових меж

Табл. 1 Методи виявлення видових меж.

Основні завдання та аксіоми систематики

Основні завдання систематики:

1. Найменування та опис таксонів

2. Діагностика (визначення місця в системі)

3. Екстраполяція, тобто передбачення ознак об’єкта, що базується на його відношенні до конкретного таксону.

Деякі риси царств живої природи   

Табл. 2 Деякі риси царств живої природи.

Систематика відштовхується від таких припущень, що можна, навіть, назвати аксіомами:

1. Оточуюче нас різноманіття живих організмів має певну внутрішню структуру.

2. Ця структура побудована ієрархічно, тобто різні таксони послідовно підпорядковані один одному.

3. Можлива побудова повної, всеохватної системи органічного світу.

На сьогоднішній день виділяють такі царства: рослини, тварини, гриби, бактерії, віруси. (Табл.2)  Кожне з них детально вивчає окрема галузь біології.

Для ботанічної номенклатури основними таксономічними категоріями вважають вид, рід, родину, порядок, клас, відділ, царство.

                                                                    

Відео 3. Основні рослинні таксони.

Загальна характеристика царства Рослини (Plantae)

У більшості своїй автотрофні організми зі щільною клітинною стінкою, що складається переважно з целюлози. Розмножуються спорами чи насінням. Переважно прикріпленні організми, найчастіше усього з необмеженим ростом.

Так, її дійсно можна вкласти у два речення. А от вже розширений опис рослин в цілому та їх окремих груп буде займати весь цей підручник.


Контролюючий блок

1. Хто визначив основні положення сучасної систематики?

2. Які проблеми намагається вирішити сучасна систематика?

3. Які існують основні рівні живого в систематиці?

4. Які ранги рослинного світу відображає схема 1?

Схема


Список літератури

1. Урок на тему: "Растительный покров Земли" Автор Татьяна Гладкова

2. М.М. Мусієнко, П.С. Славний, П.Г. Балан, Біологія, 7 клас

3. Ботаника.   Андреева И.И., Родман Л.С.   2 - е изд., перераб. и доп. - М.: КолосС, 2002. - 488 с.

4. Биология. Современная иллюстрированная энциклопедия  л. ред. Горкин А. П. - М.: Росмэн-Пресс, 2006. - 560 с. (Серия: Современная иллюстрированная энциклопедия.)

5. Тимонин А.К. Ботаника. Том 4. Систематика высших растений. Книга 2  Учебник для студ. высш. учеб. заведений. Издательский центр "Академия". 2009. - 352 с.Відредаговано та надіслано Кравчук Я.
Над уроком працювали

Гладкова Татьяна

Кравчук Яна Леонідівна
Кравчук Я. Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Біологія > Біологія 7 клас