KNOWLEDGE HYPERMARKET


Різноманітність і багатство мінерально-сировинних ресурсів, їхній зв’язок із геологічною будовою

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 8 клас>>Різноманітність і багатство мінерально-сировинних ресурсів, їхній зв’язок із геологічною будовою. Закономірності поширення, характеристика і оцінка паливних, рудних і нерудних корисних копалин. Паливні копалини: вугілля, нафта, природний газ, торф. Короткі характеристики Донецького, Львівсько-Волинського і Дніпровського вугільних басейнів. Передкарпатська, Дніпровсько-Донецька, Причорноморсько-Кримська нафтогазоносні області. Перспективні нафтогазоносні райони, ресурси шельфових ділянок морів. Основні родовища нафти і газу. Родовища горючих сланців і торфу.


Багато мінералів і гірських порід, що містяться в земній корі, є корисними копалинами, тобто завдяки своїм властивостям можуть ефективно використовуватися в різних галузях господарства.  Велике значення корисні копалини мають для енергетики, металургійної та хімічної промисловості, будівництва. Деякі види копалин широко використовуються для лікування (озокерит, мінеральні води, грязі), у сфері науки і техніки (алмази, графіт, радіоактивні, рідкісні й рідкісноземельні метали), побуті та ювелірній справі (коштовне, напівкоштовне каміння, благородні метали). А кухонну сіль вживають в їжу. Корисні копалини, як можливі джерела енергії чи сировина для різних галузей економіки, називаються мінерально-сировинними ресурсами. За використанням їх поділяють на паливні, рудні і нерудні (або горючі, металічні та неметалічні), а також гідромінеральні.


У надрах України залягають найрізноманітніші корисні копалини. Багатства її надр зумовлені поширенням різних тектонічних структур, які протягом тривалого геологічного часу (кількох мільярдів років) заповнювалися гірськими породами різного походження і віку. З унікальною за формуванням структурою - Українським щитом пов'язана більшість родовищ рудних і нерудних корисних копалин магматичного та метаморфічного походження (залізні, нікелеві та уранові руди, граніти, базальти, лабрадорити, гнейси, графіт). У платформному чохлі зосереджені осадові породи, що утворилися в результаті відкладання зруйнованих кристалічних порід щита (марганцеві й титанові руди, каоліни), а також нагромадження уламкових та органічних відкладів на дні колишніх морів (вапняки, крейда, пісковики, глини). До тектонічних западин і прогинів приурочені здебільшого родовища паливних і нерудних корисних копалин (вугілля, нафта, природний газ, солі, сірка, будівельні матеріали), а складчасті споруди та їх передгірні окраїни мають у своїх надрах різноманітні за походженням мінеральні ресурси.


Серед країн Європи та й у загальносвітовому масштабі Україна виділяється насамперед запасами кам'яного вугілля, залізних, марганцевих, титанових і уранових руд, сірки, кам'яної солі, графіту, каоліну, озокериту, облицювального каменю, мінеральних вод.

§ 16. Паливні корисні копалини

На території України є всі основні види палива. Проте за сумарними запасами серед паливних ресурсів найбільше кам'яного вугілля, яким Україна може повністю себе забезпечити впродовж кількох сотень років. Запаси природного газу і нафти значно менші, а забезпеченість ними національної економіки недостатня. У надрах України є також буре вугілля, торф і горючі сланці.


Кам'яне і буре вугілля. За розвіданими запасами кам'яного вугілля (понад 54 млрд т) Україна посідає друге місце в Європі та сьоме у світі. Основні його запаси зосереджені в Донецькому басейні (Донбасі). Там є різні види кам'яного вугілля: енергетичне, антрацит (який має найбільшу теплотворну здатність), коксівне (що є паливом для металургійної промисловості).  Вугілля залягає в басейні сотнями пластів. Проте внаслідок тривалої експлуатації (з кінця XVIII ст.) найбільш потужні і доступні вугільні пласти вже вироблено. Нині пласти залягають на великій глибині (до 1 200 м), мають малу потужність (0,5 — 2м), великий кут похилу і велику газоносність. Тому видобування вугілля в багатьох частинах Донбасу (здебільшого в Донецькій і Луганській областях) стає невигідним і небезпечним. Певні перспективи видобування вугілля має Західний Донбас (Дніпропетровська область).


Порівняно невеликі запаси кам'яного вугілля зосереджені у Львівсько-Волинському басейні, який розташований на заході України на межі Львівської і Волинської областей. Видобування вугілля розпочалося у середині XX ст. Залягає воно на глибині 300—700 м у нечисленних і малопотужних пластах, має підвищені зольність і вологість. Вугілля використовується здебільшого в західному регіоні країни як енергетичне і побутове паливо.


Поклади бурого вугілля зосереджені в основному в Дніпровському басейні, родовища якого розкидані в Житомирській, Черкаській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях. Найбільшим є Олександрійське родовище. Вугілля там залягає близько до поверхні, а тому видобувається відкритим способом. Його як паливо використовують ТЕС і місцеве населення. Невеликі родовища бурого вугілля є в Придністров'ї, Передкарпатті і Закарпатті, проте розробку їх припинено.


Нафта і природний газ. В Україні розвідано понад 300 родовищ нафти і природного газу, які зосереджені в чотирьох нафтогазоносних регіонах на заході, сході та півдні країни. Проте їх сумарні запаси відносно невеликі.


Основні ресурси нафти й газу зосереджені в Дніпровсько-Донецькому нафтогазоносному регіоні, активна розробка якого розпочалася із середини XX ст. Родовища нафти і попутного газу виявлено в Чернігівській, Сумській і Полтавській областях, а природного газу - у Харківській області. Найбільші нафтові і нафтогазові родовища: Леляківське, Гнідинцівське (Чернігівська область), Глинсько-Розбишівське (Полтавська область), газові — Західнохрестищенське (Полтавська область), Шебелинське, Єфремівське (Харківська область). Карпатський нафтогазоносний регіон належить до найдавніших за освоєнням у Європі: видобування нафти в Передкарпатті (Бориславське родовище) розпочалося ще на початку XIX ст., а природного газу (Дашавське родовище) — з 1924 р. Тривала експлуатація родовищ виснажила їх запаси, тому на багатьох з них видобування нафти і газу припинено. Найбільші діючі родовища в Івано-Франківській області: нафтове — Долинське, нафтогазове — Битків-Бабчинське, газове — Богородчанське.


У Причорноморсько-Кримському регіоні досліджено промислові родовища газу — Джанкойське, Глібовське (Крим), нафти — на Керченському півострові і півдні Одеської області. Геологи високо оцінюють поклади нафти й газу на шельфі Чорного та Азовського морів. Нафтогазоносні пласти залягають там на глибині 5 км при глибині моря 500 м. Нині відкрито більш як 10 родовищ, найбільші з них — Голіцинське, Штормове, Казантинське.


Подальша перспектива розвитку нафтогазоносних регіонів України пов'язана із дослідженням глибших пластів та пошуками родовищ на нових площах — у Закарпатті, на сході країни, у Волино-Подільському нафтогазоносному регіоні (нещодавно в експлуатацію там уведено Локачинське газове родовище). Великі надії покладаються на геологорозвідувальні роботи в межах Причорноморсько-Кримського нафтогазоносного регіону, особливо на шельфі і материковому схилі Чорного та Азовського морів.


Горючі сланці й торф. Горючі сланці розвідано в Придніпров'ї — Бовтиське родовище (Кіровоградська область), Карпатах і на Поділлі, їх можна використовувати як паливо для ТЕС, сировину для виробництва пластмас, цегли й цементу, як стимулятор росту сільськогосподарських рослин. Проте промислова розробка горючих сланців в Україні поки що не проводиться.


Поклади торфу здебільшого зосереджені в північних областях України, у річкових долинах на Поліссі і в лісостепу. Усього налічують понад 2 500 переважно невеликих родовищ. Торф використовується в сільському господарстві і лише незначна його частина — як паливо.

Запам'ятайте
Україна виділяється серед європейських країн запасами кам'яного вугілля, залізних, марганцевих, титанових і уранових руд, сірки, кухонної солі, графіту, облицювального каменю, мінеральних вод.


На території України є кам'яновугільні басейни (Донецький і Львівсько-Волинський), буровугільний басейн (Дніпровський), нафтогазоносні регіони (Дніпровсько-Донецький, Карпатський, Причорноморсько-Кримський, Волино-Подільський).


І.Л.Дітчук, О.В.Заставецька, І.В. Брущенко Фізична географія України 8 клас

Вислано читачами інтернет-сайту


Календарно-тематичне планування географії, завдання школяру 8 класу, курси учителю географії

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.