KNOWLEDGE HYPERMARKET


Солі, їх склад, назви. Повні уроки
Строка 63: Строка 63:
1. Урок на тему «Солі та їх місце у нашому житті» Садовського М.І., вчителя хімії, м. Львів, СШ №14.<br>2. Урок на тему «Властивості солей, їх особливості та добування» Аблогіної Р.А., вчителя хімії, м. Кременчук, СШ №4.<br>3. Ф. А. Деркач "Хімія", - науково-методичний посібник. – Київ, 2008.<br>4. Л. Б. Цвєткова «Неорганічна хімія» – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів, 2006.<br>5. В. В. Малиновський, П. Г. Нагорний «Неорганічна хімія» -&nbsp; Київ, 2009.<br><br>&nbsp;Відредаговано та вислано Горбатко С.М  
1. Урок на тему «Солі та їх місце у нашому житті» Садовського М.І., вчителя хімії, м. Львів, СШ №14.<br>2. Урок на тему «Властивості солей, їх особливості та добування» Аблогіної Р.А., вчителя хімії, м. Кременчук, СШ №4.<br>3. Ф. А. Деркач "Хімія", - науково-методичний посібник. – Київ, 2008.<br>4. Л. Б. Цвєткова «Неорганічна хімія» – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів, 2006.<br>5. В. В. Малиновський, П. Г. Нагорний «Неорганічна хімія» -&nbsp; Київ, 2009.<br><br>&nbsp;Відредаговано та вислано Горбатко С.М  
-
&lt;u&lt;/u&gt;
 
-
<u>'''Над уроком працювали'''</u>
+
'''Над уроком працювали'''
Садовський М.І.  
Садовський М.І.  
Строка 71: Строка 70:
Аблогіна Р.А.  
Аблогіна Р.А.  
-
Горбатко С.М.<br>
+
Горбатко С.М.
 +
 
Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на [http://xvatit.com/forum/ '''Образовательном форуме'''], где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав [http://xvatit.com/club/blogs/ '''блог,'''] Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. [http://xvatit.com/school/guild/ '''Гильдия Лидеров Образования'''] открывает двери для специалистов&nbsp; высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.
Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на [http://xvatit.com/forum/ '''Образовательном форуме'''], где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав [http://xvatit.com/club/blogs/ '''блог,'''] Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. [http://xvatit.com/school/guild/ '''Гильдия Лидеров Образования'''] открывает двери для специалистов&nbsp; высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.
[[Category:Хімія_8_клас]]
[[Category:Хімія_8_клас]]

Версия 17:05, 21 марта 2011

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 8 клас. Повні уроки>>Хімія: Солі (середні), їх склад, назви. Повні уроки


Тема.    Солі (середні), їх склад, назви.   

Содержание

Мета уроку:

  • вивчення сутності солей, донести до учнів інформацію щодо їх складу та назв.

Задачі уроку:

  • пояснити учням поняття солей, спосіб їх утворення, основні елементи та назви.

Основні терміни:

Солі – кристалічні тверді речовини, які можна розглядати як продукти повного чи часткового заміщення йонів гідрогену кислоти металом або гідроксид-іонів основ.
Гідроксосолі – являють собою результати неповного заміщення груп ОН-.
Катіон – це позитивно заряджений йон.
Аніон – це негативно заряджений йон.
Дисоціація – це розклад частинки (молекули, радикала, йона) на декілька більш простих частинок.
Кислотний залишок - група атомів, що залишається при відщепленні від молекули кислоти йонів Гідрогену.

Хід уроку

Частина 1. Сутність солей, їх склад.

Солі – кристалічні тверді речовини, які можна розглядати як продукти повного чи часткового заміщення йонів гідрогену кислоти металом або гідроксид-іонів основ (чи амфотерних гідроксидів) – кислотними залишками.
Будь-яку сіль можна уявити як продукт взаємодії основи і кислоти, тобто реакції нейтралізації. Наприклад:
KOH + HCl = KCl + H2O
Залежно від складу розрізняють такі типи солей: середні, кислі (основи взято менше) та основні. Також виділяють подвійні, змішані та комплексні солі.
Середні солі при дисоціації дають тільки катіони металу і аніони кислотного залишку. Вони виступають продуктом повного заміщення атомів водню відповідної кислоти на атоми металу.
 Him8 13 1.jpg
Мал. 1. Аніон і катіон.


Кислі при дисоціації дають катіони металу, йони водню і аніони кислотного залишку. Вони є продуктом неповного заміщення атомів водню відповідної кислоти на атоми металу.
Основні солі при дисоціації дають катіони металу, аніони кислотного залишку та йони ОН. Вони являються продуктом неповного заміщення груп ОН відповідної основи на кислотні залишки.
Подвійні солі утворені двома катіоном та одним аніоном. Змішані солі утворені одним катіоном та двома аніонами. Комплексні солі утворені складним (комплексним) катіоном або аніоном.
Щоденно солі зустрічаються у нашому житті. Яка ж з них найбільш популярна? Звісно, харчова. Так звана «йодована сіль». Щоб дізнатися більше про те, що ж вона являє собою насправді, пропонуємо вам переглянути наступне відео.
Відео 1. Що таке «йодована сіль».


Контролюючий блок 1


1.    Що являють собою солі?
2.    Які типи солей ви знаєте? Перерахуйте їх.
3.    Яка різниця між подвійними, змішаними та комплексними солями? Чим вони характеризуються?

Частина 2. Назви солей.

Назви солей утворюються з назви катіонів та аніонів з відповідними префіксами, із зазначенням в круглих дужках (при потребі) ступеня окиснення відповідного елемента:
CrSO4 – хром (ІІ) сульфат,
Him8 13 2.jpg 
Мал. 2. Хром (ІІ) сульфат.

Fe(NO3)3 – ферум (ІІІ) нітрат,
Him8 13 3.jpg
Мал. 3. Ферум (ІІІ) нітрат.


 Na[Sb(OH)6] – натрій гексагідроксостибат (V),
(NH4)2Cr2O7 – диамоній дихромат (VI).

Для низки елементів (Sb, Bi, Ti, V, W, U) властиве утворення оксосолей за рахунок того, що їх гідроксосолі легко відщеплюють воду:
BiCl3 +  2NaOH = Bi(OH)2Cl  +  2NaCl
або сумарно:
BiCl3 +  2NaOH = BiOCl  +  2NaCl + H2O

Згідно з існуючою у даний час номенклатурою такі солі називають солями оксометалу: оксобісмут хлорид, оксотитан сульфат TiOSO4, діоксоуран сульфат UO2SO4 тощо.
Найпоширеніші міжнародні назви солей:
KNO3 — калій нітрат;
Him8 13 4.jpg
Мал. 4. Калій нітрат.

FeSO4 — ферум (ІІ) сульфат;
Him8 13 5.jpg
Мал. 5. Ферум (ІІ) сульфат.

Fe2(SO4)3 — ферум (ІІІ) сульфат;
NaJ — натрій йодид;
KCl — калій хлорид;
 Him8 13 6.jpg
Мал.6. Калій хлорид.

Якщо вам цікаво як утворюється хлорид калію, то до вашої уваги наступне відео.
Відео2. Утворення хлориду калію. 


KHSO4 — калійгідроген сульфат;
Cr(OH)2Cl — хром дигідроксохлорид;
[Al(OH)2]2SO4 — дигідроксоалюміній (ІІІ) сульфат.
Him8 13 7.jpg
Мал.7. Формули кислот й утворюваних ними солей.

Контролюючий блок 2


1.    Відповідно до чого  утворюються назви солей?
2.    Для яких елементів характерне утворення оксосолей?
3.    Які види найпоширеніших міжнародних солей ви знаєте?

Частина 3. Добування солей.

Вирізняють декілька методів добування солей:
1)    Взаємодія між кислотою й металом:
 2HCl + Mg = MgCl2 + H2
Him8 13 8.jpg
Мал. 8. Магній хлорид.

2)    Реакція нейтралізації:
NaOH + HNO3 =  NaNO3 +  H2O
3)    Реакція між основним або амфотерним оксидом і кислотою:
 Fe2O3 + 3H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 3H2O
4)    Взаємодія основ з кислотними оксидами:
 NaOH + CO2 =  NaHCO3
5)    Взаємодія основних оксидів із кислотними:
 CaO + SiO2 = CaSiO3
6)    Взаємодія лугів із солями:
 2KOH + CuCl2 = Cu(OH)2 + 2KCl
7)    Реакція між сіллю й кислотою:
AgNO3 + HCl = AgCl + HNO3
 Файл:Him8 13 9.gif
Мал. 9. Структура хлориду срібла.
8)    Реакція між двома солями:
CdSO4 + (NH4)2S  = CdS  + (NH4)2SO4
9)    Реакція безпосереднього сполучення металу з неметалами:
Fe + S = FeS
10)    Взаємодія кислот із солями:
2HCl + Na2CO3 = 2NaCl +  HO  + CO2

Щоб краще зрозуміти процес взаємодії солей та кислот, пропонуємо до вашої уваги наступне відео.
Відео 3. Взаємодія кислот і солей.


11)    Взаємодія металів із солями:
Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu

Контролюючий блок 3


1.    Які методи добування солей ви знаєте?
2.    Розставте коефіцієнти у рівнянні: H2SO4 + Al =  Al2(SO4)3 + H2↑
3.    Розв’яжіть рівняння реакції нейтралізації, та проставте коефіцієнти: Cu(OH)2 + H2SO4 = 

Домашнє завдання


Складіть рівняння взаємодії солей з :
а) металом;
б) кислотою;
в) основою.
Проставте коефіцієнти, та проаналізуйте яку реакцію вони відображають.

Цікаво знати, що…


«Перетворення «молока» на воду»
Для одержання молока візьміть 2—3-процентні розчини натрій хлориду та розчин арґентум нітрату або розчини кальцій хлориду та натрій карбонату такої ж концентрації.
Нерозчинні, у воді солі AgCl та CaCO3 надають рідинам вигляду «молока». Якщо нерозчинних сполук утворилося багато, то вони випадають з розчину в осад і це псує спробу. Для того, щоб повернути «молоко» знов у воду, в першу склянку додавайте потроху розчину натрій тіосульфату (Na2S2O3), а в другу розведеної хлоридної кислоти.
При цьому відбуваються реакції, пов’язані з утворенням розчинних у воді безбарвних сполук.

Список використаних джерел

1. Урок на тему «Солі та їх місце у нашому житті» Садовського М.І., вчителя хімії, м. Львів, СШ №14.
2. Урок на тему «Властивості солей, їх особливості та добування» Аблогіної Р.А., вчителя хімії, м. Кременчук, СШ №4.
3. Ф. А. Деркач "Хімія", - науково-методичний посібник. – Київ, 2008.
4. Л. Б. Цвєткова «Неорганічна хімія» – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів, 2006.
5. В. В. Малиновський, П. Г. Нагорний «Неорганічна хімія» -  Київ, 2009.

 Відредаговано та вислано Горбатко С.М


Над уроком працювали

Садовський М.І.

Аблогіна Р.А.

Горбатко С.М.


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Хімія > Хімія 8 клас