KNOWLEDGE HYPERMARKET


Сільське розселення і його географія. Типи сільських поселень, особливості їх розміщення

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 9 клас>> Географія: Сільське розселення і його географія. Типи сільських поселень, особливості їх розміщення. Соціальні проблеми сільського населення, шляхи їх розв’язання


§ 6. Системи розселення і розвиток поселень


Пригадаймо

1. Який показник використовують для оцінки ступеня заселеності території?
2. Які типи населених пунктів в Україні вам відомі?
3. Які причини впливають на характер заселення певної території?


Сільське розселення в Україні. Максимального значення чисельність сільського населення досягла ще в 1926 р. (30,3 млн осіб). З того часу вона невпинно зменшувалася. Після Другої світової війни передусім за рахунок відтоку сільських жителів у міста, а з початку 1980-х років і в результаті процесів депопуляції (мал. 72).


Графіки зміни чисельності міського і сільського населення

Мал. 72. Графіки зміни чисельності міського і сільського населення за даними переписів населення

Основними формами сучасного сільського розселення в Україні є сільські поселення, до яких належать сільські населені пункти (села), хутори, окремі службові поселення (залізничні роз'їзди, лісництва тощо). Таких поселень в Україні на 1 січня 2009 року налічують понад 28,4 тисяч.


Чи знаєте ви, що...
Важливою формою сільського розселення в XVII - на початку XX ст. на території України були хутори. Вони виникали внаслідок сільськогоспо-дарського освоєння степових і лісостепових просторів, поступово розростаючись у села. У 30-ті роки XX ст. внаслідок масової колективізації, репресій та знищення так званих куркулів, штучного голодомору хутірська система значною мірою була знищена у східній частині України, а в повоєнний період — і в західній. Якщо на початку XX ст. в Україні було понад 226 тис. хуторів, то в 1959 р. — близько 7 тисяч.

Сільські поселення класифікують за людністю та функціями, які вони виконують. Найчисленнішою в Україні на сьогодні є група малих сіл людністю до 500 осіб (50,6 % від загальної кількості). У половині з них проживає менше, ніж 100 жителів. Дуже великих сіл, у яких проживає понад 5 тис. мешканців, в Україні є 94.


Територіальні відмінності в сільському розселенні пов'язані з різноманітстю природних умов і ресурсів (рельєфу, водних і лісових ресурсів), особливостями історичного розвитку. Передусім вони зумовлюють відмінності в розмірах сільських населених пунктів, відстанях між ними. На Поліссі, де на значних площах близько до поверхні підступають грунтові води, сільські поселення переважно невеликі, розташовані на підвищених вододільних ділянках поверхні. У лісостеповій, а ще більше у степовій зонах, зосереджені великі села, що розміщені переважно в долинах річок і на понижених ділянках рельєфу. В Українських Карпатах села витягнуті вузькими смугами іноді до 10 км понад руслами річок. У Кримських горах села розташовані на крутих гірських схилах.


Чи знаєте ви, що...
Середня щільність сільських поселень в Україні становить 47 поселень на 1000 км2 території. Найгустіша мережа — у Львівській (88,7), Тернопільській, Хмельницькій, Полтавській (65-75) областях. Найрідше сільські поселення розміщені в Херсонській (25 поселень на 1000 км2), Луганській, Запорізькій, Одеській областях, АР Крим (35-40).

Середня людність сільського населеного пункту в Україні становить 560 осіб. Цей показник є найбільшим у Карпатському та Південному регіонах, а також у Черкаській області. Найменші села в Україні — у її північно-східних, східних і поліських регіонах. Це пов'язано з тим, що в них ще частково залишилась хутірська форма сільського розселення.


У більшості сільських поселень населення переважно зайняте в сільському господарстві. Трапляються також несільськогосподарські поселення: лісопромилові, лісоохоронні, транспортні, рекреаційні, агропромислові. Населення багатьох сіл зайняте в господарстві великих міст, навколо яких вони розташовані.


Кількість сільського населення в Україні, як і кількість сіл, продовжує зменшуватись, що зумовлено складною демографічною ситуацією. Вона виникла значною мірою в результаті політики комуністичного керівництва, яка полягала в недооцінці праці селянина, загнаного в колгоспи.


І сьогодні сільській місцевості приділяється недостатньо уваги. Умови проживання мешканців, можливості працевлаштування тут є значно гіршими, ніж у містах. Тому молодь у пошуках кращого життя виїжджає із сіл. У сільській місцевості все більшою стає частка людей похилого віку і все меншою — молодих, які утворюють сім'ї та народжують дітей. У результаті демографічна ситуація в селах є значно гіршою, ніж у містах. Так, за підсумками 2008 року, для міського населення коефіцієнт природного приросту становив -3,9, а для сільського — -8,3 на 1000 осіб. У Чернігівській області цей показник становив -22,8 на 1000 осіб. Покращення умов життя у селі не може відбутися без цілеспрямованої державної підтримки.


Закріплюємо та узагальнюємо

1. Як і чому змінювалась чисельність сільського населення в Україні?
2. Які особливості географії сільських поселень в Україні?
3. Які соціальні проблеми сільського населення та шляхи їх розв'язання?


Йосип Гілецький, Географія, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів


Матеріали з географії, завдання та відповіді по класам, плани конспектів уроків з географії для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.