KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тóмас МАНН (1875–1955). Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Зарубіжна література>>Зарубіжна література 11 клас. Повні уроки>>Зарубіжна література: Тóмас МАНН (1875–1955). Повні уроки


Тема: Тóмас МАНН (1875–1955). Життєвий і творчий шлях письменника. Т.Манн – німецький письменник, який піднімав проблеми боротьби з тоталітаризмом
Мета: познайомити на учнів з життєвим і творчим шляхом видатного письменника Німеччини Томас Манна.
 - розвиток аналітичного мислення учнів;
  - виховання інтересу до творчості письменника, пошани до культурної спадщини.
Тип уроку: навчально - виховний
Хід уроку:
Гумор слід зберігати за будь-яких обставин.        Т. Манн.

T32tm.jpeg

Творчість Манна зробило великий вплив на освічених читачів, які бачили в його багатозначних проблемних романах віддзеркалення їх власних інтелектуальних і етичних шукань.
У 1929 р. письменнику присуджується Нобелівська премія по літературі «перш за все за великий роман «Будденброки», який став класикою сучасної літератури і популярність якого неухильно зростає».Німецький прозаїк і публіцист Томас Манн народився в старовинному портовому місті Любеке, на півночі Німеччини. Його батько, Іоганн Генріх Манн, був заможним торговцем зерном і міським сенатором.

T32tm1.jpeg
Яке значення має для людини сім’я.

     Сім'я, в якій виріс майбутній знаменитий письменник, всіма своїми звичками, устроєм, ідеалами належала попередній епосі. Вона марно силилася зберегти традиції купецького патриціанського роду, культивувала звичаї "вільного міста", яким століттями був і продовжував вважатися в кінці XIX століття Любек.
Юний Томас більшою мірою цікавився поезією і музикою, чим родинним підприємством або заняттями в школі.

  • Запам’ятайте:

Коли дуже боїшся, то все, немов на сміх, складається вже не так погано, а коли нічого поганого не чекаєш — біда тут як тут.            Томас Манн, «Будденброки», 1901 рік
Критики, особливо радянські, відзначали недостатню соціальну значущість його  творів, писали, наприклад, наступне: "У більшості своїх романів  ("Чарівна гора", "Іосиф і його брати", "Доктор Фаустус", "Смерть у Вінеції")


     Томас Манн залишається в  колі культурно-історичних і психологічних проблем. Філософським і  естетичним спорам, які ведуть його герої, письменник прагне додати  епічний розмах, не помічаючи того, що доля історії вирішуються не тут, не на  цьому вузькому світі, де люди не діють, а міркують. Але письменник щиро і  чесно прагне розібратися в тому, що відбувається, він болісно шукає відповіді на  животрепетні запитання сучасності і в першу чергу на запитання про долю  культури. У цьому цінність його творчих пошуків".

T32tm2.jpeg

  • Запам’ятайте:

Навіть співчуття на цьому світі неможливе із-за людської низькості.
Томас Манн, «Будденброки», 1901 рік
Томас Манн увійшов до літератури в той момент, коли в ній переважали декаденські  течії, коли яскраве місце зайняла антигуманістична проповідь Ніцше, коли  оспівували смерть, вели наступи на реалізм і висували на перший план "чисте  мистецтво". Наймоднішим словом було слово "модерн", тобто - сучасний,  новий.

T32tm3.jpeg

  • Прочитайте і перескажіть уривок.

Было начало мая, и после сырых и промозглых недель обманчиво воцарилось
жаркое лето. В Английском саду, еще только одевшемся нежной ранней листвой,
было душно, как в августе, и в той части, что прилегала к городу, --
полным-полно экипажей и пешеходов. В ресторане Аумейстера, куда вели все
более тихие и уединенные дорожки, Ашенбах минуту-другую поглядел на
оживленный народ в саду, у ограды которого стояло несколько карет и
извозчичьих пролеток, и при свете заходящего солнца пустился в обратный
путь, но уже не через парк, а полем, почувствовав усталость. К тому же над
Ферингом собиралась гроза. Он решил у Северного кладбища сесть в трамвай,
который прямиком доставит его в город.
По странной случайности на остановке и вблизи от нее не было ни души.
Ни на Унгарерштрассе, где блестящие рельсы тянулись по мостовой в
направлении Швабинга, ни на Ферингском шоссе не видно было ни одного
экипажа. Ничто не шелохнулось и за заборами каменотесных мастерских, где
предназначенные к продаже кресты, надгробные плиты и памятники образовывали
как бы второе, ненаселенное кладбище, а напротив в отблесках уходящего дня
безмолвствовало византийское строение часовни. На его фасаде, украшенном
греческими крестами и иератическими изображениями, выдержанными в светлых
тонах, были еще симметрически расположены надписи, выведенные золотыми
буквами, -- речения, касающиеся загробной жизни, вроде: "Внидут в обитель
господа" или: "Да светит им свет вечный". В ожидании трамвая Ашенбах
развлекался чтением этих формул, стараясь погрузиться духовным взором в их
прозрачную мистику, но вдруг очнулся от своих грез, заметив в портике,
повыше двух апокалиптических зверей, охранявших лестницу, человека, чья
необычная наружность дала его мыслям совсем иное направление.

  • З якого твору цей уривок?

T32tm4.jpeg

     Томас Манн багато писав про велику бюргерську культуру, говорив, що тепер вона  профанується, особливо згубно на неї впливає масова культура Америки.  Епоху імперіалізму він називав епохою кризи бюргерства.
У контексті  творів письменника слово "бюргерство" дуже близько за значенням словам  "благородство" і "інтелігентність". Письменник вважав, що російська література  уважно аналізує внутрішню інтелігентність, людське благородство,  що вищої людяності, ніж в російській літературі, "не було ніде і  ніколи".
Вершиною його творчості став "Доктор Фаустус" (1947). Його зміст має  декілька планів. Для Німеччини цей роман має особливе значення, в ньому Манн  показує духовну неспроможність буржуазної інтелігенції, що розтліває  вплив ідей Шопенгауера, Ніцше, Фрейда.
У цьому романі Т. Манн звертається до древнього міфу про Фаусте Льоверкюн теж йде на  операцію з дияволом. Він теж знехтував свій дійсний дар, загорівся помилковим  честолюбством, цим і пояснюється його кепкування над талантом, збочене  уявлення про цінності світу.

T32tm5.jpeg

  • Проаналізуйте вислів письменника:

Розум — ще не вище на цьому світі.
Томас Манн, «Будденброки», 1901 рік
Впродовж творчої дороги Манн написав цілий ряд великих і малих есе, до Першої світової війни черпаючи теми в області культури, потім підключивши і сферу політики. Ряд крупних есе Манна присвячений трьом кумирам його юності - Шопенгауеру, Ніцше і Вагнеру, а також Гете, Л. М. Толстому, Ф. М. Достоєвському, Ф. Шіллеру, З. Фрейду і ін. Політичні його есе - це роздуми про дві світові війни і виникнення гітлеризму. Енциклопедія "Кругосвіт"

  • Завдання на закріплення нової теми:

В якому році і за який твір письменнику присудили Нобелівську премію?
В чому полягає цінністність творчого пошуку Томаса Манна?

  • Домашнє завдання:

Підготуйте розповідь про творчість письменника.


Список використаної літератури:
1. Урок на тему : Важкий пошук Томаса Манна, Вікоренко Н. М., викладача світової літератури Сш. №2 ,
м. Херсон.
2. Урок на тему : Т. Мана  видатна постать німецької літератури, Колісніченко В. Д.,
викладача світової літератури Сш. №2 ,м. Калуш.
3. Манн Томас Трістан.- К.: Дніпро, 2009.- 296с.
4. Манн Томас Доктор Фаустус.- М.: Художественная литература, 2009.- 608с.
5. Хуторской А.В. Современная дидактика. СПБ, 2001. с. 533
6. „Зарубежная литература”, Школьный мир - 2009р.
7.  Зарубежная литература.- М.:Современник, 2009.- 639с.
8.  Болгаров Михаил Владимирович Русская и зарубежная литература в кроссвордах и заданиях .6 класс.- Харьков: Изд. группа "Основа", 2004.- 96с.
9. Зарубежная повесть.- М.: Прогресс, 2009.- 944с.
10. Анна Столяренко, Ольга Демьяненко „Проектные технологии на уроках литературы”. - Школьный мир №45
11.  Л.Иохова. „Особенности проведение урока литературы на этапе пропедевтики учебы”.


Відредаговано і надіслано Пилипенко В.В.  

----

Над уроком працювали

Колісніченко В. Д.

Вікоренко Н. М.

Пилипенко В.В.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Зарубіжна література > Зарубіжна література 11 клас