KNOWLEDGE HYPERMARKET


Таблиця множення числа 8
Строка 1: Строка 1:
'''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Математика|Математика]]>>[[Математика 3 клас|Математика 3 клас]]>> Математика: Таблиця множення числа 8'''  
'''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Математика|Математика]]>>[[Математика 3 клас|Математика 3 клас]]>> Математика: Таблиця множення числа 8'''  
-
<metakeywords>Математика, Таблиця множення числа 8, Тадлиця множення на 8, 3 клас, тема уроку</metakeywords>
+
&lt;met akeywords&gt;Математика, Таблиця множення числа 8, Тадлиця множення на 8, 3 клас, тема уроку&lt;/metakeywords&gt;
318. Додай числа, а потім заміни додавання множенням. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 + 7 + 7 + 7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8<br><br>319. Розглянь таблицю множення числа 8.<br><br>8 + 8&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 • 2 = 16<br>8 + 8 + 8&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 • 3 = 24<br>8 + 8 + 8 + 8&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 • 4 = 32<br>8 + 8 + 8 + 8 + 8&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 • 5 = 40<br>8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 • 6 = 48<br>8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 • 7 = 56<br>8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 • 8 = 64<br>8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 • 9 = 72<br><br>320. Обчисли вирази, користуючись таблицею множення числа 8.<br>&nbsp;8 • 8 + 36&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 • 7 - 28&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 • 6 - 9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16&nbsp;: 2 • 8 <br>&nbsp;8 • 9 + 28&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12 + 8 • 5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 - 8 • 4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24&nbsp;: 4 • 8<br><br>321. Маса лисиці 8 кг, а маса леопарда у 9 раз більша. Яка маса вовка, якщо вона менша від маси леопарда на 30 кг?<br><br>322. Накресли три відрізки. Перший завдовжки 8 см, другий — у 2 рази коротший від першого, а третій на 2 см довший від першого.<br><br>323. Коневі на добу дають 16 кг сіна, кормових буряків у 2 рази менше, ніж сіна, а вівса — у 4 рази менше, ніж буряків. Скільки кілограмів кормів дають коневі на добу?<br><br>324°. Один цех за день виготовив 24 книжкові шафи, а другий — на 6 шаф більше. Усі шафи навантажили на 6 вантажних автомобілів порівну. Скільки шаф вантажили на один автомобіль? (Задача на 3 дії.)<br><br>325°. Розстав правильно відповіді.<br>&nbsp;99 - (45 + 16)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35&nbsp;: 7 + 27&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 • 4 + 68 <br>&nbsp;17 + 38 - 15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 • 3 - 16&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 • 9 + 6<br>В і д п о в і д і: 8, 32, 38, 40, 42, 100.<br><br>326. 28 - 8 • 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32&nbsp;: (12&nbsp;: 3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24&nbsp;: 3&nbsp;: 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64 - 8 • 8<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 + 8 + 8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21&nbsp;: (11 - 8)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 • 3&nbsp;: 4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (64 - 28)&nbsp;: 4<br><br>327. Запиши вирази та обчисли їх:<br>а) перший доданок 50, другий — добуток чисел 8 і 4;<br>б) ділене 56, а дільник виражений різницею чисел 30 і 23.<br><br>328. У цукорниці лежало 28 грудочок цукру. У 8 склянок чаю поклали по 3 грудочки. Скільки грудочок цукру залишилося в цукорниці?<br><br>329. Склянка коштує 3 грн., а чашка 8 грн. Добери кількість предметів для покупки і склади задачу, в якій потрібно знайти суму двох добутків.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 • х + 8 • х<br><br>330. Назви точки, що лежать поза прямою. Виміряй відстань між точками К і М. У скільки разів довжина відрізка ВС менша за довжину відрізка АС?<br>[[Image:330.jpg]]<br>331°. 8 • 8 - 15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 • 8 + 14&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 • 3 + 46&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91 - 37<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 • 9 - 12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 - 8 • 5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 • 6 + 18&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35 + 35<br><br>332°.  
318. Додай числа, а потім заміни додавання множенням. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 + 7 + 7 + 7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8<br><br>319. Розглянь таблицю множення числа 8.<br><br>8 + 8&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 • 2 = 16<br>8 + 8 + 8&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 • 3 = 24<br>8 + 8 + 8 + 8&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 • 4 = 32<br>8 + 8 + 8 + 8 + 8&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 • 5 = 40<br>8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 • 6 = 48<br>8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 • 7 = 56<br>8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 • 8 = 64<br>8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 • 9 = 72<br><br>320. Обчисли вирази, користуючись таблицею множення числа 8.<br>&nbsp;8 • 8 + 36&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 • 7 - 28&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 • 6 - 9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16&nbsp;: 2 • 8 <br>&nbsp;8 • 9 + 28&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12 + 8 • 5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 - 8 • 4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24&nbsp;: 4 • 8<br><br>321. Маса лисиці 8 кг, а маса леопарда у 9 раз більша. Яка маса вовка, якщо вона менша від маси леопарда на 30 кг?<br><br>322. Накресли три відрізки. Перший завдовжки 8 см, другий — у 2 рази коротший від першого, а третій на 2 см довший від першого.<br><br>323. Коневі на добу дають 16 кг сіна, кормових буряків у 2 рази менше, ніж сіна, а вівса — у 4 рази менше, ніж буряків. Скільки кілограмів кормів дають коневі на добу?<br><br>324°. Один цех за день виготовив 24 книжкові шафи, а другий — на 6 шаф більше. Усі шафи навантажили на 6 вантажних автомобілів порівну. Скільки шаф вантажили на один автомобіль? (Задача на 3 дії.)<br><br>325°. Розстав правильно відповіді.<br>&nbsp;99 - (45 + 16)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35&nbsp;: 7 + 27&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 • 4 + 68 <br>&nbsp;17 + 38 - 15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 • 3 - 16&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 • 9 + 6<br>В і д п о в і д і: 8, 32, 38, 40, 42, 100.<br><br>326. 28 - 8 • 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32&nbsp;: (12&nbsp;: 3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24&nbsp;: 3&nbsp;: 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64 - 8 • 8<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 + 8 + 8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21&nbsp;: (11 - 8)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 • 3&nbsp;: 4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (64 - 28)&nbsp;: 4<br><br>327. Запиши вирази та обчисли їх:<br>а) перший доданок 50, другий — добуток чисел 8 і 4;<br>б) ділене 56, а дільник виражений різницею чисел 30 і 23.<br><br>328. У цукорниці лежало 28 грудочок цукру. У 8 склянок чаю поклали по 3 грудочки. Скільки грудочок цукру залишилося в цукорниці?<br><br>329. Склянка коштує 3 грн., а чашка 8 грн. Добери кількість предметів для покупки і склади задачу, в якій потрібно знайти суму двох добутків.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 • х + 8 • х<br><br>330. Назви точки, що лежать поза прямою. Виміряй відстань між точками К і М. У скільки разів довжина відрізка ВС менша за довжину відрізка АС?<br>[[Image:330.jpg]]<br>331°. 8 • 8 - 15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 • 8 + 14&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 • 3 + 46&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91 - 37<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 • 9 - 12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 - 8 • 5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 • 6 + 18&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35 + 35<br><br>332°.  
Строка 14: Строка 14:
  '''<u>Зміст уроку</u>'''
  '''<u>Зміст уроку</u>'''
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку і опорний каркас                       
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект уроку і опорний каркас                       
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку  
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентація уроку  
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративні методи та інтерактивні технології
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи та інтерактивні технології
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями)
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] закриті вправи (тільки для використання вчителями)
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] оцінювання  
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] оцінювання  
   
   
  '''<u>Практика</u>'''
  '''<u>Практика</u>'''
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи,самоперевірка  
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачі та вправи,самоперевірка  
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикуми, лабораторні, кейси
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикуми, лабораторні, кейси
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання  
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0_8._%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%94_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F домашнє завдання]
   
   
  '''<u>Ілюстрації</u>'''
  '''<u>Ілюстрації</u>'''
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] реферати
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фішки для допитливих
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фішки для допитливих
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати
   
   
  '''<u>Доповнення</u>'''
  '''<u>Доповнення</u>'''
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні і допоміжні  
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] підручники основні і допоміжні  
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята, девізи  
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] тематичні свята, девізи  
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті  
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статті  
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] національні особливості
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] національні особливості
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів                           
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словник термінів                           
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інше  
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] інше  
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам].  
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам].  
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум].
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум].

Версия 12:01, 8 июля 2011

Гіпермаркет Знань>>Математика>>Математика 3 клас>> Математика: Таблиця множення числа 8

<met akeywords>Математика, Таблиця множення числа 8, Тадлиця множення на 8, 3 клас, тема уроку</metakeywords>

318. Додай числа, а потім заміни додавання множенням.
    7 + 7 + 7 + 7      8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8

319. Розглянь таблицю множення числа 8.

8 + 8                                                8 • 2 = 16
8 + 8 + 8                                          8 • 3 = 24
8 + 8 + 8 + 8                                    8 • 4 = 32
8 + 8 + 8 + 8 + 8                              8 • 5 = 40
8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8                        8 • 6 = 48
8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8                  8 • 7 = 56
8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8            8 • 8 = 64
8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8      8 • 9 = 72

320. Обчисли вирази, користуючись таблицею множення числа 8.
 8 • 8 + 36        8 • 7 - 28        8 • 6 - 9       16 : 2 • 8
 8 • 9 + 28        12 + 8 • 5       60 - 8 • 4      24 : 4 • 8

321. Маса лисиці 8 кг, а маса леопарда у 9 раз більша. Яка маса вовка, якщо вона менша від маси леопарда на 30 кг?

322. Накресли три відрізки. Перший завдовжки 8 см, другий — у 2 рази коротший від першого, а третій на 2 см довший від першого.

323. Коневі на добу дають 16 кг сіна, кормових буряків у 2 рази менше, ніж сіна, а вівса — у 4 рази менше, ніж буряків. Скільки кілограмів кормів дають коневі на добу?

324°. Один цех за день виготовив 24 книжкові шафи, а другий — на 6 шаф більше. Усі шафи навантажили на 6 вантажних автомобілів порівну. Скільки шаф вантажили на один автомобіль? (Задача на 3 дії.)

325°. Розстав правильно відповіді.
 99 - (45 + 16)      35 : 7 + 27       8 • 4 + 68
 17 + 38 - 15        8 • 3 - 16         4 • 9 + 6
В і д п о в і д і: 8, 32, 38, 40, 42, 100.

326. 28 - 8 • 2      32 : (12 : 3)     24 : 3 : 2      64 - 8 • 8
       8 + 8 + 8      21 : (11 - 8)     8 • 3 : 4       (64 - 28) : 4

327. Запиши вирази та обчисли їх:
а) перший доданок 50, другий — добуток чисел 8 і 4;
б) ділене 56, а дільник виражений різницею чисел 30 і 23.

328. У цукорниці лежало 28 грудочок цукру. У 8 склянок чаю поклали по 3 грудочки. Скільки грудочок цукру залишилося в цукорниці?

329. Склянка коштує 3 грн., а чашка 8 грн. Добери кількість предметів для покупки і склади задачу, в якій потрібно знайти суму двох добутків.
     3 • х + 8 • х

330. Назви точки, що лежать поза прямою. Виміряй відстань між точками К і М. У скільки разів довжина відрізка ВС менша за довжину відрізка АС?
330.jpg
331°. 8 • 8 - 15      7 • 8 + 14       8 • 3 + 46       91 - 37
        8 • 9 - 12      80 - 8 • 5         8 • 6 + 18       35 + 35

332°.

332.jpg

333.  8 •  3    5     4     7    9     8     2     6


Математика. підручник для 3 класу. М. В. Богданович

Планування уроків з математики, відповіді на тести, завдання та відповіді по класам, домашнє завадання та робота з математики 3 клас


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.