KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тематичне оцінювання №2. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 8 клас. Повні уроки>>Біологія: Тематичне оцінювання №2. Повні уроки

Содержание

Тема

  • Тематичне оцінювання № 2.

Мета уроку

  • Продовжити формування умінь працювати з тестовими матеріалами.

Задачі уроку

  • Розвиваюча: Розвивати навички практичної роботи; розвивати постережливість, терпіння, акуратність, самостійність.
  • Виховна: Виховувати дбайливе ставлення до живих організмів як до частини екосистеми.

Хід уроку

Тест по темі "Плоскі, круглі і кільчасті черві"


Плоскі, круглі і кільчасті черві


Малюнок 1. Плоскі, круглі і кільчасті черві


Для того щоб Вам булое легше вирішити завдання тесту, пропонуємо переглянути наступні відео-матеріали, завдяки яким ви зможете пригадати як саме виглядають Плоскі, круглі і кільчасті черві та їх особливості життєдіяльності.
Відео 1. „Планарія”
Відео 2 „Дощовий черв”.Відео 3. „Бичий ціп’як”.

1. Двосторонню симетрію тіла має:
А) медуза
Б) актинія
В) біла планарій
Г) гідра.

2. Травну систему у планарії утворюють:
А) тонкі розгалужені канальці
Б) насінники і яєчники
В) нервові стовбури
Г) рот, глотка, кишечник.

3. Планарій - гермафродит, тому що
А) в однієї особини утворюються жіночі й чоловічі статеві клітини
Б) в однієї особини жіночі, а в іншої - чоловічі статеві клітини
В) вона не розмножується статевим шляхом
Г) вона розмножується вегетативно.

4. Пристосування до паразитизму у плоских хробаків:
А) сплющене тіло
Б) присоски
В) розвинена травна система
Г) розвинені органи чуття.

5. Круглий паразитичний черв'як:
А) дощовий черв'як
Б) бичачий ціп'як
В) печінковий сисун
Г) людська аскарида.

6. У всіх круглих хробаків:
А) витягнуте циліндричне тіло
Б) сплюснуте тіло
В) порожнину тіла заповнена рідиною
Г) немає травної системи.
7. Всі круглі черв'яки:
А) паразити
Б) гермафродити
В) мають шкірно-м'язовий мішок
Г) не мають нервової системи

8. Щоб уникнути зараження паразитичними черв'яками:
А) потрібно дотримуватися правил особистої гігієни
Б) не можна працювати з землею
В) не можна пити кип'ячену воду
Г) потрібно є менше овочів і фруктів.

9. До кільчастим черв'якам належить:
А) біла планарій
Б) дощовий черв'як
В) аскарида
Г) бичачий ціп'як

10. Слиз, що покриває тіло дощового черв’яка:
А) сприяє поглинанню живільних речовин
Б) захищає хробака від хижаків
В) полегшує пересування в грунті
Г) дозволяє згинати тіло.

11. Кровоносна система дощового черв’яка забезпечує:
А) видалення шкідливих речовин
Б) переварювання їжі
В) перенесення кисню і поживних речовин
Г) взаємозв'язок з навколишнім середовищем

12. Дощовий черв'як розмножується:
А) відкладанням яєць
Б) спорами
В) брунькуванням
Г) вегетативно.

13. Роль дощових черв'яків у грунтоутворенні полягає в тому, що вони
А) розчиняють гірські породи
Б) подрібнюють рослинні залишки, перемішують грунт
В) поглинають з грунту мінеральні солі
Г) ущільнюють грунт.
Відповіді 10  11  12  13 

в г а б г а в а б в в а б


Тест 2

З перерахованих ознак вибрати ті, які характерні для типів плоских, круглих і кільчастих хробаків:

1. двостороння симетрія
2. внутрішня порожнина заповнена рідиною
3. внутрішня порожнина тіла відсутня
4. внутрішня порожнина розділена на сегменти
5. нервова система представлена навкологлотковим кільцем і черевним нервовим ланцюжком
6. нервова система представлена головним нервовим вузлом, від якого відходять два стволи
7. нервова система представлена глоткових нервовим кільцем, від якого відходять парні нервові стовбури
8. представники класу в основному різностатеві
9. серед представників класу є роздільностатеві та гермафродити
Занісіть данній у таблицю.
    Клас плоскі черві   
    Клас круглі черві   
    Клас  кільчасті черві   


Розгадайте кросворд „Тип Плоскі, Круглі, Кільчасті черви”

Тип Плоскі, Круглі, Кільчасті черви
Малюнок 2. Тип Плоскі, Круглі, Кільчасті черви

Кросворд
Кросворд


Запитання:
1. Паразітічний круглий черв’як
2. Прісноводний кільчастий черв’як, що зариваються наполовину у грунт.
3. Плаский черв’як - паразит кишечнику тварин і людини.
4. Круглий прісноводний черв’як - паразит водяних комах схожий на кінський волос.
5. Паразитичний черв'як.
6. Круглий черв'як.
7. Багатощетинковий морський черв'як.

Відповіді

1.    аскарида
2.    трубочник
3.    цепень
4.    волохатик
5.    лентенець
6.    остриця
7.    пескожил

Тест 3


Скажіть, які твердження з поданих  є істинними?

1. Кишковопорожнинні ведуть виключно водний спосіб життя.
2. Гідри утворюють колонії.
3. Тіло всіх кишковопорожнинних утворено двома шарами клітин.
4. Травна порожнину зустрічається тільки у гідр.
5. Нервові клітини кишковопорожнинних знаходяться в ентодермі.
6. Жалкі клітини розподілені по всій ектодермі.
7. З проміжних клітин утворюються тільки статеві клітини.
8. Травлення гідри відбувається тільки в травній порожнини.
9. Мезоглея медузи містить до 98% води.
10. У сцифоїдних медуз спостерігається чітко виражене чергування
статевого і безстатевого поколінь.
11. Всі коралові поліпи мають скелет.
12. Всі кишковопорожнинні - хижаки.
13. До типу плоских хробаків відносять класи війкових хробаків, сосальщиков
і стрічкових черв'яків.
14. Плоскі хробаки мають витягнуте й приплюснуте тіло.
15. Всі плоскі черв'яки мають розвинені органи чуття.
16. У стрічкових черв'яків добре розвинена травна система.
17. Задньої кишки і анального отвору в травній системі плоских хробаків немає.
18. Видільна система планарії представлена мережею розгалужених
канальців, закінчуються в паренхімі зірчастими клітинами.
19. Плоскі черви - Роздільностатеві тварини.
20. Планарії - хижаки.
21. Сисуни ведуть виключно паразитичний спосіб життя.
22. Сисуни мають довге членисте тіло.
23. Яйце печінкового сосальщика починає розвиватися, тільки потрапивши у воду
24. Прудовік малий - проміжний господар печінкового сосальщика.
25. У стрічкових черв'яків відсутня кишечник. І дорослі особини,
і личинки ведуть паразитичний спосіб життя.
26. Основним господарем бичачого ціп'яка є людина.
27. Фінна бичачого ціп'яка проникає в організм людини з погано проварені м'ясом.
28. Всі круглі черв'яки - паразити.
29. Форма тіла нематод веретеновидная.
30. Зовні нематоди одягнені кутикулою.
31. Паразитичні нематоди не мають травної системи.
32. Всередині шкірно-м'язового мішка у нематод перебуває велика
33. порожнину тіла.
34. Всі нематоди мають кровоносну систему.
35. У аскариди є спеціальні органи прикріплення.
36. Органи почуттів у круглих хробаків розвинені слабко.
37. Всі нематоди, навіть провідні паразитичний спосіб життя,
мають травну систему.
38. Аскарида людська паразитує в кишечнику людини.
39. Зустрічаються нематоди - паразити рослин.
40. Аскариди - гермафродити.
41. Кільчасті черви живуть тільки в грунті.
42. Кільчасті черви походять від примітивних плоских хробаків.
43. Тіло кільчастих хробаків складається з окремих сегментів.
44. Зовнішньої сегментації кольчецов відповідає поділ внутрішньої порожнини тіла.
45. Порожнина тіла у кільчастих хробаків відсутня.
46. Розмножуються кольчецов тільки статевим шляхом.
47. Розвиток всіх представників типу пряме.
48. Тіло багатощетинкових кольчецов має різні придатки.
49. В клас малощетінкових входять кільчасті хробаки, що мають редуковані щупальця і параподії.
50. Для п'явок характерно постійне число сегментів тіла.

Список використаних джерел

1.    Урок на тему „Кишковопорожні”, Ковтун Тетяна Петрівна, викладач біології Одеського навчально-виховний комплексу № 84.
2.    Догель В. А. Зоология беспозвоночных. М., 2010.
3.    Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. — М.:Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. — 592 с: ил.
4.    И.А.Акперова “Уроки биологии в 6 классе”- М.: Дрофа, 2008.-288с.
5.    Библиотека “Первого сентября” “Я иду на урок биологии”. Зоология : Беспозвоночные:- М.: Издательство “Первое сентября”, 2008. - 366с.: ил.
Відредаговано та надіслано Горбатко С. М.
Над уроком працювали

Ковтун Т. П.

Горбатко С. М.

Катеринець О. М.
Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Біологія > Біологія 8 клас