KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 2. ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА Windows. ОБ'ЄКТИ

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 6 клас>>Інформатика: Операційна система Windows. Об'єкти

Об'єкти та їх властивості


1. Охарактеризуйте кожен з цих предметів: стіл, книга, м'яч.
2. Які ви знаєте числа?
3. Які ви знаєте види речень?


Світ, що нас оточує, складається з предметів і явищ. Предметами є стіл, шафа, парча, книга, м'яч, будинок, Сонце, Місяць, птах та багато інших. Вам, звичайно, відомі такі явища як снігопад, дощ, землетрус, повінь.

Кожен предмет або явище є об'єктом.

Крім об'єктів, які існують реально, є об'єкти, які існують уявно, у, нашій свідомості.

Уявними об'єктами є малюнок, який ми збираємося намалювати, автомобіль-літак, робот-учитель, комп'ютер майбутнього.

Кожний об'єкт має властивості. Інколи властивості об'єкта називають його параметрами.

Властивостями об'єкта Підручник з інформатики є його розміри, вага, кількість сторінок, колір обкладинки, автори, рік видання та інші. А властивостями об'єкта Школа є її номер, адреса, кількість класів, кількість учнів, прізвище директора, рік заснування та інші.

Кожна властивість об'єкта має своє значення.

Класифікація об'єктів
 
Над об'єктами можуть виконувати дії інші об'єкти. Об'єкт Людина може пофарбувати об'єкт Аркуш паперу в інший колір, може змінити його розміри.

Деякі об'єкти можуть самі виконувати дії. Так об'єкт Учень ходить, їсть, відповідає урок; об'єкт Дерево росте; об'єкт Птах літає.

У результаті дій об'єктів або над об'єктами можуть змінюватися значення їх властивостей.

Наприклад, якщо дерево росте, то змінюється його висота. А якщо пофарбувати паркан, то змінюється його колір.

Розподіл об'єктів на групи
Для вивчення властивостей об'єктів зручно розподіляти їх на групи за значеннями однієї з властивостей цих об'єктів.

Наприклад, об'єкти Многокутники за значенням властивості Кількість сторін можна розподілити на такі групи: трикутники, чотирикутники, п'ятикутники і т. д.

Приклади класифікації
 
Об'єкти Трикутники теж можна розподілити на групи, наприклад, за значенням властивості Кількість рівних між собою сторін: рівносторонні (рівних між собою сторін 3), рівнобедрені (рівних між собою сторін 2), різносторонні (рівних між собою сторін немає).
 Об'єкти Магазини за значенням властивості Типи товарів, що продаються можна розподілити на групи: продуктові, промтоварні, універсальні. А об'єкти Промтоварні магазини можна теж у свою чергу розподілити на групи: спортивні товари, меблі, магазини автомобілів, культтовари та інші.

Зазначимо, що одні й ті ж об'єкти можна розподіляти на групи за значеннями різних властивостей.

Так об'єкти Трикутники за значенням властивості Міра найбільшого кута можна розподілити на такі групи тупокутні, прямокутні та гострокутні.

При розподілі об'єктів на групи потрібно слідкувати за тим, щоб кожний з об'єктів обов'язково потрапив до однієї з груп і тільки до однієї. Тому неправильним є, наприклад, розподіл взуття на чоловіче, жіноче і гумове.

Уперше в історії розподіл об'єктів на групи провів давньогрецький учений Аристотель (IV ст. до н. с.). Разом зі своїми учнями він виконав величезну роботу. Вони розподілили на групи знання, які на той час накопичило людство, і кожній з них дали своє ім'я. Так уперше з'явилися фізика, математика, біологія, економіка, логіка.

Запитання та завдання

1. Наведіть приклади об'єктів. Назвіть  кілька  властивостей кожного.

2. Наведіть приклади трьох об'єктів. Для кожного з них укажіть властивості та їх значення.

3.Як проводиться розподіл об'єктів на групи?

4. Чи можуть об'єкти однієї групи мати різні значення однієї властивості? Наведіть приклади.

5. Чи можуть об'єкти однієї групи мати різні властивості? Наведіть приклади.

6. Наведіть приклади розподілу одних і тих самих об'єктів на різні групи.

7. Розподіліть   об'єкти   па   групи   за   значеннями   вказаних властивостей:
а) люди — за рівнем освіти;
б) взуття — за призначенням;
в) країни — за формою державного устрою;
г) музеї — за характером колекції;
д) літаки — за призначенням.

8. Поясніть, чи можуть у результаті розподілу утворитися такі групи об'єктів:
а) спортивне взуття, літнє взуття, зимове взуття;
б) чоловіки, жінки, діти;
в) люди, які відвідують кінотеатри, І люди, які відвідують театри;
г) парні натуральні числа і непарні натуральні числа;
д) розповідні речення і спонукальні речення;
е) іменники чоловічого роду, іменники жіночого роду, іменники середнього роду.

9. У кожному з наведених прикладів указані групи з чотирьох об'єктів. Серед них один об'єкт зайвий. Вкажіть, за значеннями якої властивості виконувався розподіл об'єктів на групи в кожному прикладі і який об'єкт зайвий:
а) Дніпро, Південний Буг, Темза, Ворскла;
б) Хмельницький, Дніпропетровськ, Харків, Кривий Ріг;
в) Україна, Росія, Болгарія, США;
г) 36, 144, 13,600;
д) чорний, зелений, блакитний, незроблений;
е) стіл, диван, вікно, шафа. Придумайте самі аналогічні приклади.


Ломаковська Г.В., Колесніков С.Я., Ривкінд Й.Я.Інформатика 6 клас

Вислано читачаму з сайту


Конспекти, шкільний план з інформатики, відкритий урок з інформатики, підготовка до уроків і все це безкоштовно скачати чи готуватись онлайн.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.