KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 2. Склад. Перенос слів з рядка в рядок

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 2 клас>>Українська мова: Склад. Перенос слів з рядка в рядок


Календарно тематичний план уроку: Склад Перенос слів з рядка в рядок
20.   1. До поданих частин слів додай склади так, щоб утворилися слова. Запиши їх.

сини..    лиси..    яго..
.. равель        біл..    с л и..
со.. вей    .. ясак    .. гірок

2. Скільки складів і скільки голосних звуків у кожному слові?

Зверни увагу! У кожному складі слова обов'язково є голосний звук. Саме він і утворює склад.

21. 1. Прочитай слова. Які з них можна поділити на склади?

Лелека,  грак,  синиця,  горобець,  дятел, орел, шпак, зозуля, іволга.
 
2. Спиши спочатку слова, що містять один склад, потім — два і, нарешті, три склади. Які склади позначено однією буквою?
3. Утвори слова з поданих складів.

Ся, бу, ба; ля, зу, зо; ле, ка, ле; нок, ґа; вець, лі, о.

Під час письма часто доводиться частину слова переносити в наступний рядок. Запам'ятай! Слова переносяться з рядка в рядок складами: ли-па, бе-ре-за, то-по-ля. Склад, позначений однією буквою, не залишається в рядку і не переноситься: ака-ція, оси-ка, ірис.

22.  1. Спиши слова, поділяючи їх рисками для переносу.

Малина,   ожина,   смородина,   урожай, лілея, їжак.

2. Які склади в словах не можна залишити в рядку або перенести?

23.    Попрацюйте разом!
1.  Прочитайте вірш, колективно декламуючи його по складах, як лічилку.

Обжинкова пісня
Ой любо та мило,
що добре вродило —
пшениця, як гай...
Та вже недалеко,
 та вже небагато,       
та вже видно край.
Народна творчість
2.    Які слова становлять один склад?
 
Знай! Односкладові слова не поділяються для переносу.

24.    Попрацюйте парами!
1.    Поміркуйте, які з поданих слів можна переносити. Запишіть їх, поділяючи рисками для переносу.

Уроки, урок, читаю, мию, степ, степи, край, краї, ґрунт.

2.    Чому решта слів для переносу не ділиться?

25.  1. Запиши, поділяючи для переносу, імена людей.

Олена, Ірина, Олег, Галина, Софія, Борис, Юрій, Лідія.

2. Які імена не вдалося поділити для переносу? Чому? Розкажи про це на уроці.

26. Попрацюйте разом!
1. Прочитайте.

Є багато слів, де приголосні звуки збігаються, наприклад: листки, синичка, гострий. Такі слова можна переносити по-різному:
ли-стки       си-ничка      го-стрий   лис-тки       сини-чка      гос-трий   лист-ки    синич-ка   гост-рий.
Не можна переносити так, щоб розривалося сполучення приголосного з голосним (злиття). Наприклад, не можна переносити: син-ичка, літ-ечко. Тут розірвано злиття ни, те.
 
27.  1. Прочитай і спиши слова.

Хатка, хатинка, світло, світлячки.

 2. Як можна по-різному перенести ці слова?

28.  1. Прочитай.

Вересень відчиняє двері осені. Кажуть, що він красне літо проводжає, а золоту осінь зустрічає.
Красне — гарне, прекрасне.

2.    Як ти розумієш прочитане? Чому осінь називають золотою?
3.    Спиши речення, поділяючи виділені слова для переносу. Яке з них можна перенести по-різному?

29.    1. Прочитай народні прикмети.

Грім у вересні — на теплу осінь.
Рано опадає листя — на холодну зиму.

2.    Знайди у реченнях слова, протилежні за значенням. Запиши їх, поділяючи для переносу різними способами.
3.    Виділене слово прочитай по складах. Скільки в ньому складів? А на скільки частин ти поділиш його для переносу?

30.   1. Прочитай і відгадай загадку. Вимовляй дзвінко звуки [д], [д'].

Коли вона загляне в сад —
наллється соком виноград.
А пізні яблука ранет
солодкі стануть, наче мед...
І ми її уклінно просим:
— Заходь у гості, щедра ... .
Інна Кульська
 
2.    Що тобі допомогло відгадати загадку?
3.    Які овочі достигають у вересні?

31.
1. Прочитай загадку. Якими різними словами в нашій мові називають відгадку?

Тільки дощик прошумів над лужком, над лісом, хтось у небі рушничок вишитий повісив.

2.    Усно поділи для переносу слова веселка, райдуга, тільки.
3.    Перевір за наведеним далі правилом, чи правильно ти виконав завдання.

Букви й та ь при переносі слів не можна відривати від попередньої букви. Перенось так: ліній-ка або лі-нійка, ляль-ка або ля-лька.
4. Отже, як правильно перенести слова райдуга, тільки?
 
32.Попрацюйте парами!
1.    Прочитайте і спишіть слова, поділяючи їх для переносу одним із способів. Порівняйте, чи правильно ви виконали роботу.

Чайка, літає, їжак, жайворонок, сойка, мальви, Юрасик, Василько.

2.    Яке слово не можна поділити для переносу?

33.    1. рочитай текст.
Рання осінь
День був гарний, погожий. На городі і в са¬ду ясніли свіжі осінні квіти. Між зеленим листям на деревах подекуди визирали пожовклі листочки.
Над деревами снувало біле, як срібло, блискуче бабине літо. А вгорі прослалося небо — чисте, спокійне.
Степан Васильченко

Бабине літо — тут: павутиння, що літає в повітрі на початку осені.

2.    Про які ознаки ранньої осені говориться в тексті?
3.    Добери слова, близькі за значенням до слів: погожий (день), визирали (листочки), чисте (небо). Запиши їх парами.
4.    Виділені слова поділи для переносу за вивченими правилами.


Домашнє завдання:  


33.    1. Утвори слова з перших складів таких слів:

1)    сокіл, роса, капуста;    3) солома, ваза;
2)    вода, ромашка, нагідки;    4) орел, садок.

Виконуй вправу в такій послідовності: 1) прочитай слово й усно поділи його на склади; 2) вимов перший склад; 3) вимов перші склади в усіх словах рядка; 4) запиши утворене слово.
2. Яке із записаних тобою слів не можна поділити для переносу?Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова 2 клас

 'Надіслано читачами з інтернет-сайту

Плани уроків української мови, конспекти, підручники онлайн, електронні видання безкоштовно, скачата тести української мови


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.


Статті по темі

Тема 27. Наголос. Наголошені й ненаголошені склади і звуки
Слово. Речення
Тема 26. Голосні звуки. Позначення їх буквами
Тема 25. Звуки і букви. Алфавіт
Тема 34. Апостроф