KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 24. Корінь слова. Спільнокореневі слова

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 2 клас>>Українська мова: Корінь слова. Спільнокореневі слова


50. Попрацюйте разом!
1. Розгляньте малюнки і доберіть з довідки підписи до них. Запишіть слова в тому порядку, в якому подано малюнки.
 Слова для довідки: кленок, кленовий листок, клен.
2.    Поміркуйте! Від якого слова утворені слова кленок і кленовий? Чи можна ці слова вважати «родичами», тобто спорідненими словами?
3.    Знайдіть у записаних словах спільну (однакову) частину і позначте її дужкою за зразком.

Запам'ятайте! Ця спільна частина і робить їх спорідненими.

51. 1. Прочитай слова. Чи є серед них споріднені? А які слова не є спорідненими з ними? Чому?

Гуска, гусочка, гусеня, курча, гусак, шпак.

2. Випиши споріднені слова. Познач в них дужкою спільну частину.

Спільна частина споріднених слів називається коренем. Тому такі слова ще називають спільнокореневими.

Наприклад: ліс, лісок, лісовий, лісник.
 
52. 1. Спиши слова.

Рід, рідний, рідненька, споріднені, поріднилися.

2. Познач у записаних словах спільну частину — корінь.

53.    Попрацюйте парами!
1.    Прочитайте скоромовки. Позмагайтесь, хто прочитає швидше і без помилок.

На покосі косар косою косить.
Ворона проворонила вороненя.

2.    Як ви розумієте другу скоромовку?
3.    Запишіть скоромовки з пам'яті й перевірте написане один в одного. Знайдіть у кожній скоромовці спільнокореневі слова і позначте в них спільну частину — корінь.

54.  1. Спиши слова. До кожного з них усно постав питання.

Морозець, морозний, заморозки, підморозило, морозиво.

2. Доведи, що ці слова спільнокореневі.

55. 1. Прочитай, дібравши з дужок потрібне за змістом слово.
 
З чагарників до озера пробиралася сім'я. Попереду поважно (поспішав, біг, ступав) великий лось. А за ним ішли лосиха з лосеням.

2.    Запиши текст. Знайди спільнокореневі слова. Познач у них корінь.
3.    Яке речення з тексту відповідає схемі?
 
56.  Попрацюйте разом! 1. Запишіть слова літо і літак. Позначте в них спільну частину. Чи можна назвати ці слова спіль-нокореневими? Поясніть свою думку.

Зверніть увагу! Слова літо і літак не є спорідненими, тому що їх спільна частина Л (літ-) тільки звучить однаково, але має різне  значення. У першому слові вона означає пору року, а в другому — рух у повітрі.

2.    Прочитайте пари слів. Подумайте, які з них є спорідненими.

Літо — літечко, вода — водичка, літати — літак, голуб — голубник, гора — горіти.

3.    Спишіть парами споріднені слова. Позначте в них спільну частину.
4.    У яких словах спільні частини тільки звучать однаково, але мають різне значення?

57.  1. Розглянь малюнки і запиши назви зображених предметів.

Слова для довідки: голубник, годинник, шпаківня.

2. Подумай, чому ці предмети так називаються. До кожної назви предмета добери спільнокореневі слова і запиши їх. Познач у них спільну частину — корінь.
 
58. 1. Прочитай і спиши вірш.

Місяць яснесенький промінь тихесенький кинув до нас. Спи, мій малесенький! Пізній бо час.
Леся Українка

2.    Що називають виділені слова? На які питання вони відповідають?
3.    У слові тихесенький визнач корінь.

Міркуй так! Щоб визначити в слові корінь, треба дібрати до нього кілька спільнокореневих слів. Такими словами до слова тихесенький будуть тихий, тихо, тихенько. Спільна частина в усіх цих словах — тих-. Це і є корінь.

4.    За зразком визнач корені в інших виділених словах.

59. Добери спільнокореневі слова — назву предмета, назву ознаки і назву дії — з коренем зим-.

60. 1. Кожен вислів заміни одним словом за зразком.
 
Нести службу — служити; зрізати траву косою — ... ; ловити рибу — ... ; давати подарунок — ... ; приймати ліки — ... ; здіймати галас — ....

Слова для довідки: лікуватися, дару¬вати, рибалити, галасувати, косити.

2.    Запиши. Познач корінь у споріднених словах.
3.    Виділені слова поділи для переносу.
 
61. Попрацюйте разом!
1.    До поданих назв дій доберіть і запишіть за зразком спільнокореневі слова — назви предметів та назви ознак.

Розуміти, теплішати, світити, зеленіти. Зразок. Радіти — радість, радісний.

2.    Позначте корені слів.

62.    Прочитай.  Виділені слова заміни спільнокореневими і запиши за зразком.

Варення з вишні, каша з рису, стіл з дуба, коробка з паперу, сік з берези, шафа для книжок.

63.  1. Прочитай вірш. Знайди слова — назви дій. Як ти розумієш значення цих слів?

Січень січе, лютий лютує, березень плаче, квітень квітує.
Федір Петров

2. Випиши парами спільнокореневі слова. Познач корені. До яких слів у вірші немає спільнокореневих?

64.  1. Попрацюйте разом — виконайте це завдання на окремих аркушах паперу і на дошці. Допишіть корені слів так, щоб утворилися назви місяців.
 2. Який місяць зиму починає, а який — кінчає? Запиши відповідь, користуючись схемою.
 
65.    1. Прочитай  пари  слів.  Скажи,  яка  відмінність у значенні слів лівого і правого стовпчиків.

гриб    —    грибок
гніздо    —    гніздечко
річка    —    річечка
озеро    —    озерце
хата    —    хатинка
вода    —    водичка
хмара    —    хмаринка

2. Спиши. Познач у словах корінь.

66.    Попрацюйте разом!
1. До поданих слів — назв предметів допишіть спільнокореневі слова — назви дій та назви ознак.

що?                       що робити?    яке?
розповідь
питання
спонукання

2.    З яким словом — назвою предмета можна сполучити всі три назви ознак?
3.    Пригадайте і розкажіть правила про розповідні, питальні і спонукальні речення.

67. 1. До слова погойдувати добери з лічилки і запиши спільнокореневі слова.

Лічілка
Гойда, гойда, гойдалочка, гойдається Наталочка. Раз, два, три, чотири, п'ять — треба гойдалку спинять.

2. Познач корінь у спільнокореневих словах.

68.  1. Прочитай вірш мовчки, підготуйся до виразного читання.

На чужині.
Ой чого ти, тополенько, не цвітеш?
Чом пожовклу головоньку хилиш-гнеш?
Тільки часом до хмароньки скажеш ти:
— Ой хмаронько-лебедонько, не лети.
Зірви з мене це листячко,
це листячко-намистечко без краси.
У рідную родиноньку,
на милу Україноньку віднеси.
Олександр Олесь

2.    З чого видно, що тополі тяжко жилося в чужому краю, що їй дуже хотілося повернутися в Україну?
3.    Знайди і виразно прочитай питальні й спонукальні речення.
4.    Випиши з вірша пестливі назви предметів. До виділених слів добери і запиши спільнокореневі.
 
69. 1. Прочитай прислів'я, спиши їх і запам'ятай.

Де не є добре, а вдома найкраще. Рідна земля і в жмені мила.

2. Використовуй ці прислів'я у творах про рідний край, Батьківщину.

70. 1. Вивчи вірш напам'ять.

Виростай, д..тино,
й пам'ятай: Батьківщина —
то найкращий край.
Дмитро Павличко

2. Правильно запиши слово, в якому пропущено букву. Добери до нього спільнокореневі слова, що відповідають на питання хто? та який?

71.  1. Прочитай вірш.

Що таке Батьківщина?


Що таке Батьківщина?
За віконцем калина,
тиха казка бабусі,
ніжна пісня матусі,
дужі руки у тата,
під тополями хата,
під вербою криниця,
в чистім полі пшениця.
Петро Бондарчук

2.    Зміни виділені слова так, щоб вони відповідали на питання хто? Добери до них спільнокореневі слова. Запиши.
3.    Подумай, від якого слова утворилося слово Батьківщина.
4.    Випиши з вірша назви рослин і запам'ятай їх. Це символи України.

72. 1. Прочитай. Поясни, як ти розумієш прочитане.

1. У кого віра в правду є,
той завжди переможе.
Сергій Воскрекасенко

2. Як же його у неволі жити без надії?
Тарас Шевченко
 
2. До слів віра і надія добери спільнокореневі, які відповідають на питання що робити? та який? Запиши їх.

73.  1. Спиши речення, вставляючи пропущені букви.
У ч..твер будуть ч..ргувати  ..іра Коваленко і Н..дія Співак.

2. Написання яких слів будеш перевіряти за правилом, а яких — за словником?

74.  1. Від поданих слів утвори і запиши спільнокореневі слова за зразком.
 
Львів — львівський, Київ — ... , Харків — ... , Чернігів — ... , Житомир — ... , Полтава — ....
 
2. Склади речення з двома словами (на вибір).

75. Попрацюйте разом!
1.    Прочитайте речення.

1. Пастух вигнав худобу на пасовисько.
2.    Чередник погнав скотину попід горою на долину. (Леонід Глібов) 3. Ой по горі, по горі гонять овець вівчарі. (Іван Нехода) 4. У холодочку, під вербою, приліг чабан спочить. (Леонід Глібов)

2.    Випишіть слова — назви предметів, близькі за значенням. Чи є ці слова спільнокореневими?
3.    Розгляньте таблицю.


Розрізняй

слова, близькі за значенням  - пастух  -  спільнокореневі слова
                    чередник, чабан, вівчар                        пастушок, пасовисько, пасти

76. 1.    Прочитай вірш.

Опеньки.
В гущині синиця дзенька і тріщить сухий сучок. З ляку тиснуться опеньки, позираючи хитренько з-під мохнатих шапочок. Хати їх — пеньки дуплисті і купки рудого листя... Опенят масних, хороших я набрав повненький кошик і присів спочить на пень.
Віктор Кочевський

2.    Знайди і спиши спільнокореневі слова. Що допомогло їх розпізнати?
3.    Поміркуй, від якого слова утворилися всі інші спільнокореневі слова? Підкресли це слово. Чи можна його поділити для переносу?

Запитання і завдання для повторення
1.    Які слова називаються спільнокореневими? Наведи приклади.
2.    Чи завжди частини слів, які вимовляються і пишуться однаково, є спільним для них коренем?
3.    Прочитай. В якому з рядків наведено спільнокореневі слова:

1)    сміливий, безстрашний, хоробрий;
2)    зима, зимовий, перезимувати;
3)    літо, літак, літера?

4.    Розкажи, як знайти корінь у слові золотиться.
5.    Склади речення зі словами, спільнокореневими із словом золотиться.Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова 2 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайту


Конспекти, шкільний план, відкритий урок з української мови, тести онлайн, готові домашні завдання


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.