KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 28. Ненаголошені голосні звуки "е", "и". Позначення їх на письмі

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 2 клас>>Українська мова: Ненаголошені голосні звуки "е", "и". Позначення їх на письмі


120. 1. ПРОЧИТАЙ ВІРШ.
 
Фарби я взяв —
намалював:
дятлові — ліс,
ластівці — небо,
рибам — озерце.
Для всіх — моє серце.
Микола Сингаївський
 
2.   ВИПИШИ ВИДІЛЕНІ СЛОВА, ПОЗНАЧ НАГОЛОС.
3.   ВИМОВ НАГОЛОШЕНІ ЗВУКИ. ПІДКРЕСЛИ БУКВИ, ЯКИМИ ВОНИ ПОЗНАЧЕНІ.

Зверни увагу! Наголошені звуки [е] та [и] вимовляються чітко, виразно. Ненаго-лошений звук [е] у вимові наближається до [и]: [веисна], [сеило]. Ненаголошений звук [и] у вимові наближається до [е]: [криело], [чиесло].


121. ПРОЧИТАЙ СЛОВА. ПРАВИЛЬНО ВИМОВЛЯЙ ГОЛОСНІ ЗВУКИ В НЕНАГОЛОШЕНИХ СКЛАДАХ.
в[еи]рба    з[ие]ма
ст[еи]пй    ч[ие]жі
з[еи]мля    ч[ие]сло
 
122. 1. ПРОЧИТАЙ І СПИШИ СЛОВА.

перо  — пера
 
сичі — сич
 
плече — плечі
 
кити -  кит
 
2.    ЯКОЮ БУКВОЮ ПОЗНАЧЕНО НАГОЛОШЕНИЙ І НЕНАГО-ЛОШЕНИЙ ЗВУК [Е]?
3.    ЯКОЮ БУКВОЮ ПОЗНАЧЕНО НАГОЛОШЕНИЙ І НЕНАГО-ЛОШЕНИЙ ЗВУК [И]?

123. ПОПРАЦЮЙТЕ РАЗОМ!
1. НАЗВІТЬ ПРЕДМЕТИ, ЗОБРАЖЕНІ НА ПЕРШИХ ДВОХ МАЛЮНКАХ. СПРОБУЙТЕ ЗАПИСАТИ ЇХ НАЗВИ. ЯКЩО НЕ ЗНАЄТЕ, ЯКУ БУКВУ ПИСАТИ,— ПРОПУСТІТЬ ЇЇ.
2. ЗАПИШИ СЛОВА ЛІВОГО СТОВПЧИКА, ВСТАВЛЯЮЧИ ПРОПУЩЕНІ БУКВИ. ЯКІ СЛОВА З ПРАВОГО СТОВПЧИКА ДОПОМОГЛИ ТОБІ ВИБРАТИ ПОТРІБНУ БУКВУ?

125.    1. ПРОЧИТАЙ СЛОВА. ЗМІНИ КОЖНЕ СЛОВО ТАК, ЩОБ НЕНАГОЛОШЕНИЙ СКЛАД СТАВ НАГОЛОШЕНИМ. ЗАПИШИ ЗА
ЗРАЗКОМ.

Один      Багато   
межа — межі
число —
земля —   
крило  —
сестра —  
плита —

2. ПІДКРЕСЛИ БУКВИ, ЯКИМИ ПОЗНАЧЕНІ НЕНАГОЛОШЕНІ Й НАГОЛОШЕНІ ГОЛОСНІ ЗВУКИ [Е] ТА [И]. ПОМІРКУЙ! ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ЗІ СЛОВОМ, ЩОБ ДІЗНАТИСЯ, ЯКУ БУКВУ (е ЧИ и) СЛІД ПИСАТИ В НЕНАГОЛОШЕНОМУ СКЛАДІ?

126.    ПРОЧИТАЙ СЛОВА. ВСТАВ ПРОПУЩЕНІ БУКВИ І ЗАПИШИ ЗА ЗРАЗКОМ.

Стебла — ст..бло, пера — п..ро, ребра — р..бро, сич — с.чі, лист — л..сти, стриж — стр..жі.

127. ПОПРАЦЮЙТЕ РАЗОМ!
1. ПРОЧИТАЙТЕ ВГОЛОС РЯДИ СПОРІДНЕНИХ СЛІВ, ЧІТКО ВИМОВЛЯЮЧИ НАГОЛОШЕНІ ЗВУКИ.

1.    Р..балка, р..балить, р..ба.
2.    Гр..чаний, гр..чка, гр..чаник.
 
3.    ПОМІРКУЙТЕ! ЯКЕ СЛОВО З КОЖНОГО РЯДУ ДОПОМОЖЕ ВАМ ВСТАВИТИ ПРОПУЩЕНУ БУКВУ? ЧОМУ? ЗАПИШІТЬ СЛОВА, ВСТАВЛЯЮЧИ БУКВИ.
4.    ОТЖЕ, ЯК ДІЗНАТИСЯ, ЯКУ БУКВУ ТРЕБА ПИСАТИ В НЕ-НАГОЛОШЕНОМУ СКЛАДІ? ЗВІРТЕ СВІЙ ВИСНОВОК З ПРАВИЛОМ.

Щоб з'ясувати, яку букву (е чи и) писати в ненаголошеному складі, треба змінити слово або дібрати до нього спільнокореневе так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Наприклад: село — села, швидкий — швидко.

128. 1. ПРОЧИТАЙ І СПИШИ РЕЧЕННЯ, ВСТАВЛЯЮЧИ ПРОПУЩЕНІ БУКВИ.

Гл..бокі моря в нас, гл..бокі і с..ні.
Багата і щ..дра квітуча з..мля.
Павло Тичина

2.    НАПИСАННЯ ЯКИХ СЛІВ НЕ ТРЕБА БУЛО ПЕРЕВІРЯТИ? ЧОМУ?
3.    ЯК МОЖНА ПЕРЕВІРИТИ НАПИСАННЯ ІНШИХ СЛІВ?
4.    РОЗГЛЯНЬ ТАБЛИЦЮ.

РОЗРІЗНЯЙ
ЗМІНИТИ СЛОВО  -    ВЕСНА   -  ДІБРАТИ СПОРІДНЕНЕ
ВЕСНА — ВЕСНИ                             ВЕСНА — ВЕСНОНЬКА
 
129. 1. ПРОЧИТАЙ УГОЛОС ПАРИ СПОРІДНЕНИХ СЛІВ.

М..довий — мед, сл..вовий — слива, гр..бнйй — гриб, ц..глянйй — цегла, д..мар — дим, п..карня — пекар.

2.    Спиши, вставляючи пропущені букви. Назви перевірні слова, тобто слова, які допомогли вставити пропущені букви.
3.    Познач корінь у словах.

130.    1. Прочитай текст.

ОЗИМИНА ПІД СНІГОМ
В..сною сіють ярину: ячмінь, овес, просо, гречку, яру пшеницю. А восени сіють оз..мину: жито й озиму пшеницю.
Коли на луках трава вже давно пожовкла, тоді озимі поля вкриваються густими зеленими сходами. Молоді л..сточки під снігом невдовзі в'януть. Але краще ростуть корінчики, глибше йдуть у землю. А В..СНОЮ 03..-мина пустить нові ст..бельця, нові л..сточки, міцніші за попередні.
За Костянтином Ушинським

2. Випиши слова з пропущеними буквами. Встав букви, дібравши перевірні слова.

Увага! Правильно вимовляй слово перевірні. Слова вкрилися, листя є перевірними (а не перевіреними) до слів вкриваються, листочки.

131.    1. Вивчи напам'ять прислів'я і запиши його з пам'яті.

Під глибоким снігом високий хліб росте.

2. Добери перевірні слова до виділених слів. Познач у них корінь.
 
132. 1. Запиши, які вироби з борошна можна купити в магазині «Хліб». Почни так: У магазині «Хліб» можна купити хлібину, ...
2. Прочитай речення. Подумай, що означає в ньому виділене слово.

За селом, куди не кинеш оком,— все хліба, хліба... (Дмитро Луценко)

133. Спиши слова, вставляючи пропущені букви. Допиши перевірні слова.

Зміни слово    Добери споріднене
слово
 
Л..исти — лист
оз..ро —   ...
в..рба —  ...
кн..жковии — книжка
кл..новий    —
ст..повий     —

134. 1. Прочитай і спиши вірш, вставляючи пропущені букви.

Під снігами в підз..меллі, в з..мляній м'якій постелі, де немає світла дня, причаїлося з..рня. Там не холодно з..рнинці — спить вона, мов на перинці, й тихо снить хороші сни про в..селі дні в..сни.
Наталя Забіла

2. До слова холодно добери і запиши слово, протилежне за значенням.

136. 1. Прочитай, як колись зустрічали птахів.

Наші предки вважали, що справжня в..сна настає, коли повертаються з вирію птахи. На своїх крилах приносять вони сонячне світло і т..пло. Щоб прискорити прихід в..сни, випікали пташок з тіста (жайворонків, голубків). І закликали: «Жайворонки, прилетіть, весну красну принесіть!»
Було ще таке повір'я. Коли вперше побачиш повернення диких гусей, підкинь догори пучок соломи зі словами: «Гуси, гуси, гусенята, нате вам на кр..лята, щоб і в нас водились пташенята!»
За Василем Скуратівським
 
2.    Запиши слова, в яких пропущені букви. Усно добери перевірні слова.
3.    Спиши речення, в якому є звертання до жайворонків. Яке це речення?
4.    Усно поділи на склади слово жайворонки. Підкресли наголошений склад.
 
137. 1. Прочитай текст. Знайди в ньому зачин, основну частину і кінцівку.

БІЛІ РУКИ Й ЧОРНІ РУКИ
Бабуся замісила білого пшеничного тіста. Тісто пишне, м'яке.
—    Бабусю, спечіть мені, будь ласка, голуба,— попросив Юрко.
Бабуся почала ліпити пташку. Хлопчик не міг відірвати очей від бабусиних рук. Немов уперше побачив він, що руки в бабусі чорні, сухі, зморщені. А пальці тонкі й рухливі. Кожну пір'їнку виліплюють тонко й ніжно.
Витягла бабуся голуба з печі, а він білий-білий. І немов збирається летіти.
—    Бабусю,— запитує Юрко,— чому це так: руки у вас чорні, а голуб білий?
—    Якби в мене були руки білі, то, мабуть, не було б ні тіста, ні голуба,— тихо промовила бабуся.
Василь Сухомлинськии

2.    Які були руки в бабусі? Опиши їх так, як запам'ятав.
3.    Як ти зрозумів бабусині слова?
4.    Замість яких слів ужито виділені слова? Для чого? Подумай.

138. 1. Прочитай колискову.

Спи, мій хлопчику, засни, вже летять до тебе сни з невідомої землі, де зимують журавлі, де сумують лебедята, бо далеко рідна хата. Сни прилинуть до кімнати і почнуть тебе питати: «Чи далеко до весни?» Спи, дитя моє, засни.

2.    Знайди і випиши слова, в яких треба перевіряти написання букв е, и за правилом. Підкресли ці букви.
3.    Написання якого слова треба запам'ятати або перевірити за словником?

139. 1. Прочитай.

ПОХВАЛИВ
Укладаючи сина спати, мама каже:
—    Бачиш, любий, сьогодні я не зробила тобі жодного зауваження.
—    Молодець, мамочко! Будь завжди такою!
З народного гумору

2. Спиши спонукальне речення. Назви звуки і букви у слові такою.

140. 1. Прочитай слова.

1. Тополі, ставка, ростуть, біля, в..сокі. 2. Л..сточки, на, скоро, з..лені, з'являться, д.. ревах.
2. Склади речення і запиши, вставляючи пропущені букви. Добери усно перевірні слова.
 
141.  1. Прочитай вірш.

Благословенна хай буде година,
і тая хата, і село,
що Україні принесло
з великих найбільшого сина.
Богдан Лепкий

2.    Як ти зрозумів вірш? Що ти знаєш про Тараса Григоровича Шевченка?
3.    Випиши з вірша слова з ненаголошеним [е] в корені. Поясни вживання букви е в цих словах.
4.    Запиши слово, правопис якого треба запам'ятати. Склади з ним речення.

142.  1. Прочитай вірш. Передай голосом почуття, з яким поет звертається до вечірньої зорі.

Зоре моя вечірняя, зійди над горою. Поговорим тихесенько в неволі з тобою.
Тарас Шевченко
 
2.    Вивчи вірш напам'ять. Запиши його з пам'яті.
3.    Підкресли букви е, и, що позначають голосні звуки в ненаголошених складах.
4.    Підкресли службові слова разом з тими, з якими вони зв'язані.

143.  1. Прочитай вірш.

Ще треті півні не співали,
ніхто ніде не гомонів.
Сичі в гаю перекликались
та яс.н раз у раз скрипів.
Тарас Шевченко

2.    Яку пору доби описав поет?
3.    До слова гомоніти добери слово, близьке за значенням.
4.    Спиши два останні рядки вірша, вставляючи пропущені букви. Написання якого слова ти перевірив, відповідно змінивши його (багато — один), а якого — за словником?

144.    Поміркуй! Як у трьох клітинках записати замерзла вода так, щоб у кожній клітинці було по одній букві?
 
145.    1. Прочитай текст. Добери до нього заголовок. Спиши.

Крига на річці рушила. Пливуть величезні крижини: шумують, вилазять одна на одну. Прощавайте, крижинки, до наступного року!
Костянтин Ушинський

2.    Підкресли звертання.
3.    У виділених словах познач наголос. Підкресли в них букви, які позначають ненаголошений звук [и].
 
146. Попрацюйте разом! 1. Розгляньте малюнок.
 2. Усно складіть розповідь за малюнком та запитаннями.

1. Що робиться із снігом? 2. Як змінилася річка? 3. Яке небо? 4. Які стоять дерева? 5. Як стало гріти сонце? 6. Яка пора року настає?

3. Запишіть три речення із складеної розповіді.

147. 1. Пригадай, з якої це казки.

...От зробив йому батько човника і весельце. І став Івасик рибалити...

2. Спиши. Підкресли слова з ненаголошеними [е] та [и] в корені. Усно добери до них спільнокореневі перевірні слова.
3.    Поділи слова батько і весельце для переносу.
4.    Розкажи інший уривок з цієї казки.

148. 1. Прочитай текст. Чи треба перевіряти написання —   букв е, и у виділених словах?

Лев — хижа тварина. Тіло його сильне, грива густа, хвіст довгий. На кінці хвоста китиця.
Водяться леви переважно в південних країнах.

2.    Випиши слова — назви предметів разом з назвами ознак, що використані для опису лева. Усно постав до них питання.
3.    Які слова у першому реченні відповідають звуковим моделям?

149.  1. Прочитай слова. Склади речення і запиши їх, вставляючи пропущені букви.

1. Холодна, минула, з..ма. 2. До, хлібороби, підготувалися, в..сни. 3. Висіють, у, вони, з..рно, з..млю, добірне.

2. Написання якого слова не треба було перевіряти? Чому?

150.  1. Прочитай вірш.

Роси, роси, дощику, ярину. Рости, рости, житечко, на лану. На крилечках, вітрику, полети, колосочки золотом обмети.
Олександр Олесь
 
151.    П о п р а ц ю й т е разом!
1.    Прочитайте слова.

Риба, дим, степ, гриб.

2.    Подумайте, які різні завдання можна дати до цих слів. Виконайте ці завдання.

152. 1. Прочитай текст і спиши, вставляючи пропущені букви. Подумай, які слова будеш перевіряти за правилом.

Ш..рокою долиною т..хо тече невеличка річка Раставиця. Серед дол..ни зел..ніють густі та в..сокі в..рби. Там ніби потонуло у в..рбах с.ло В..рбівка.
За Іваном Нечуєм-Левицьким

2. До виділених слів добери слова, протилежні за значенням. Запиши їх парами.

153. Попрацюйте разом!
1. Прочитайте опис. Позначайте кінець кожного речення зниженням голосу і паузою.

Ніч. Березень. Холодно. Над долиною мерехтить зоряне небо.

2.    Зі скількох речень складається опис?
3.    Спишіть останнє речення. Чим воно відрізняється від попередніх? Усно встановіть зв'язок між словами у цьому реченні за допомогою питань.

154.   1. Спиши слова. У яких з них написання букв пояснюється правилом? Підкресли ці букви.

Сливове, холодне, вишневе, добре, вербове.

2.    Чи є слово ВЕРБА перевірним до слова ВЕРБОВЕ? Чому?
3.    До поданих слів усно добери спільнокореневі, які відповідають на питання щ о?

155.    Попрацюйте парами!
1.    Прочитайте слова, у кожному з яких написання двох букв вимагає перевірки.

Деревина, зеленіє, веселитися.

2.    Доберіть перевірні слова для кожної сумнівної букви. Запишіть їх.

156. 1. Прочитай вірш.

Ж..ЛА в мене пташка в цяцькованій клітці. Було їй доволі з..РНА і водиці. Раз якось В..ЄНОЮ, у ^сну годину, я виніс в садочок В..СЕЛУ пташину. В..СЕЛАЯ воля на неї Д..ХНУЛА — і пташка у поле стрілою майнула.
Леонід Глібов

2.    Випиши виділені слова, вставляючи пропущені букви.
3.    Склади звукові моделі слів ЖИЛА і ВОЛЯ.
4.    Чим подібні слова ПОЛЕТІЛА і МАЙНУЛА? А чим вони відрізняються? Як ти розумієш вислів СТРІЛОЮ МАЙНУЛА?
5.    Прочитай прислів'я і поясни, як ти їх розумієш.

Золота клітка солов'я не тішить. Немає гіршої долі, як жити в неволі.

157. 1. Прочитай і спиши вірш.
Гаї шумлять —
я слухаю. Хмарки біжать — милуюся.
Милуюся-дивуюся, чого душі моїй так весело.
Павло Тичина

2.    Знайди у вірші односкладові, двоскладові, трискладові і чотирискладові слова.
3.    Підкресли букви, які позначають ненаголошені голосні звуки [е], [и]. Поясни їх написання.

158. 1. Прочитай текст.
 
Купив тато Андрійкові В..ДМЕДИКА-скрипаля. На спині у В..ДМЕДИКА — дірочка. Вставиш туди ключик, ЗАВ..ДЕШ — В..ДМЕДИК на скрипці грає. Ще й пританцьовує заведена іграшка.
Пилип Бабанський

2.    Запиши виділені слова, вставляючи пропущені букви.
3.    Чи скористався ти перевірними словами, які є в тексті? Прочитай їх уголос, чітко виділяючи наголошений склад.
4. Написання якого слова треба перевірити за словником?

159. 1. Прочитай слова, чітко вимовляючи наголошений склад.

Шофер, завдання, ґанок, жа..воронок, виразно, ол..нь, ч..рвонии, одинадцять, чотирнадцять.
 
2. Спиши слова за алфавітом, вставляючи пропущені букви. Познач наголос. При потребі користуйся словником і алфавітом.

160.    1. Прочитай. Закінчи речення, додаючи слова з довідки.

Наша держава називається ... . Державна мова — .... Столиця України — місто ... .
Слова для довідки: українська, Україна, Київ.

2. Запиши речення, познач наголос у словах, вимову і написання яких треба запам'ятати.

161.    1. Прочитай і відгадай загадку.

Сім братів віком рівні, іменами різні.

2.    Запиши по порядку назви днів тижня. Підкресли букви Е, И, що позначають голосні звуки в ненаголо-шених складах.
3.    Про кого так кажуть: «У нього сім п'ятниць на тиждень»?

Запитання і завдання для повторення
1.    Скільки голосних звуків в українській мові? Вимов їх. Якими буквами вони позначаються?
2.    Який склад називається наголошеним, а який — ненаголошеним?
3.    Як дізнатися, яку букву (Е чи И) треба писати в ненаголошеному складі? Наведи приклади.
4.    Написання яких слів треба перевіряти за словником? Наведи приклади.Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова 2 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайту


Вся шкільна программа онлайн, безкоштовні підручники, конспекти уроків, рефератів з української мови, питання та відповідді.

1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.