KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 31. Тверді та м'які приголосні звуки. Позначення м'якості приголосних буквами і, я, ю, є

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 2 клас>>Українська мова: Тверді та м'які приголосні звуки. Позначення м'якості приголосних буквами і, я, ю, є212. 1. Прочитай уголос склади парами. Вимов попарно приголосні звуки.
да — дя
не — нє
лу — лю    
ти — ті
2. Які букви підказали тобі, що приголосні, позначені виділеними буквами, треба вимовляти м'яко?

Букви і, я, ю, є позначають м'якість попередніх приголосних звуків: ні — [н'і], ня — [н'а], ню — [н'у], не — [н'е].

213. 1. Прочитай склади у перших двох стовпчиках, добери до них склади з третього стовпчика так, щоб утворилися слова.
2. Запиши утворені слова. Підкресли букви, якими позначено м'якість приголосних звуків.

214. 1. Прочитай і спиши вірш.
Сійся, родися, колосом розвийся, засівайся, ниво, людям на доброї
Василь Симоненко
2.    З яким проханням поет звертається до ниви? Підкресли звертання.
3.    Знайди у вірші слова з м'якими приголосними звуками. Вимов ці звуки.
 
Запам'ятай! Буква й завжди позначає м'який приголосний звук [й].

4.    У якому слові вірша всі приголосні звуки м'які?
5.    До слова нива добери близькі за значенням слова.

215. 1. Розглянь малюнок і прочитай вірш. З чого видно, що люди бережливо ставляться до навколишньої природи, охороняють її?
Лісова криничка.
На зеленій галявині,
де росяна трава,
дзюркотить криниченька,
чиста, лісова.
Ми збирали ягоди,
забрели сюди.
Відпочити в затишку сіли
край води.
Наталя Забіла
2. Спиши виділені слова. Вимов м'які приголосні звуки. Підкресли букви, якими вони позначені, однією рискою. А якими буквами позначено м'якість цих звуків? Підкресли їх двома рисками.

216.    Поміркуй! Які звуки (не букви) треба додати до частинки слова -інь, щоб утворилися такі слова: тінь, лінь, дзіньї Якими буквами позначено ці звуки? А якою буквою позначено їх м'якість?

217.    1. Який звук у словах лис і ліс однаковий? Які звуки позначені буквою л?
2. Прочитай скоромовку. Потренуйся швидко її промовляти.
Біг додому з лісу лис. Шелестів над лисом ліс.
Анатолій Качан

218.    1. Прочитай вірш.
По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне тополю до самого долу.
Тарас Шевченко
2.    Вивчи вірш напам'ять і запиши його з пам'яті.
3.    Вимов кожен приголосний звук у виділених словах. Які різні звуки в цих словах позначає буква л? Яка буква вказує на м'якість приголосного звука [л'] у слові полю?
 
219. Попрацюйте разом!
1. Прочитайте текст в особах.
Хлопчик підняв із землі залізний гак і кинув. Дідусь запитав:
—    Навіщо ти добро розкидаєш? Онук здивувався:
—    А для чого залізяка? її ж не можна їсти. На це дідусь йому так відповів:
—    Залізом хліб добувають.
За Левом Толстим
2.    Як ви розумієте слова дідуся?
3.    Чим орють землю? Чим сіють зерно? Чим збирають урожай? Запишіть короткі відповіді на кожне запитання.
4.    Вимовте приголосні звуки у виділеному слові. Які з них тверді, а які — м'які? Якими буквами позначено м'якість приголосних звуків?

220. Попрацюйте разом!
1. Прочитайте загадку і знайдіть у ній відгадку.
Пахнуть свіжістю поля. Лискотить масна рілля. Угрузає в землю ніж. Горне борозну леміш.
Василь Довжик
2. Вимовте протяжно кінцевий голосний звук у виділених словах. Чому звук [а] в словах поля і масна позначений різними буквами (а і я)?
Грім озвався на зорі,— то не грім, а трактори. Трактори ідуть в поля: їх заждалася земля.
Михайло Стельмах
2.    У яких словах вірша буква я позначає голосний звук [а] і м'якість попереднього приголосного?
3.    Склади (усно) коротку розповідь за малюнком. Використовуй слова з вірша й такі вирази: добре пригріває, парує земля, виїхали в поле, орють лани, урожай пшениці.

222. 1. Допиши прислів'я.
Весняний день        будеш мати зерна гору.
Посієш вчасно         рік годує.
Посій у пору             вродить рясно.
2. Склади звукову модель слова рясно.
 
223. 1. Прочитай уривки з віршів.
1.    Бачить хлопчик: садять сад,—
він поміг кінчити ряд.
Платон Воронько
2.    Батьківщина — це труд і свято,
Батьківщина — це мама й тато.
Анатолій Костецький
2.    Які слова в рядках закінчуються однаково? Які звуки в цих словах однакові?
3.    Спиши, підкресли слова — назви предметів. Усно постав до них питання.
4.    Замість якого слова в одному з уривків ужито слово він? З якою метою?
Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова 2 клас


Надіслано читачами з інтернет-сайту

Українська мова обучатись онлайн, скачати тести української мови безкоштовно, календарне планування уроків, відкритий урок з української мови
Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.


Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.