KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 35. Кам'яний літопис міста

Гіпермаркет Знань>>Я і Україна>>Я і Україна 5 клас>>Я і Україна: Кам'яний літопис міста

Кам'яний літопис міста

Якими речовинами утворена поверхня нашої місцевості?

Мінерали та гірські породи. Формування поверхні нашої місцевості, як і планети взагалі, залежить не тільки від дії внутрішніх і зовнішніх сил Землі, а й від властивостей тих речовин, з яких вона утворена. Те, що ми в повсякденному житті звикли називати піском і камінням, є не чим іншим, як гірськими породами або мінералами.

Мінерали - це природні однорідні утворення, які складаються з однієї речовини, наприклад: вода, кам'яна сіль, золото, сірка, слюда, польовий шпат, алмаз. Мінерали в чистому вигляді трапляються порівняно рідко. Найчастіше вони бувають у вигляді різних поєднань, утворюючи гірські породи.

Гірські породи - це сполучення кількох мінералів або скупчення одного у великій кількості. Наприклад, до складу граніту входять 3 мінерали: кварц, слюда і польовий шпат. Гірська порода пісок складається з дрібних уламків переважно одного мінералу - кварцу, а вапняк - це скупчення мінералу кальциту у великій кількості.

Утворення та властивості мінералів і порід.
Сотні мільйонів років тому Земля зазнавала складних і тривалих змін. її поверхня прогиналася западинами, вигиналася складками гір, ламалася на велетенські скиби, утворюючи глибокі тріщини. Розпечена лава гігантськими потоками піднімалася з глибин на поверхню. Через мільйони років вона перекривалася осадами морів та океанів.

Сотні мільйонів років тому і в районі сучасного Києва плюскотіли морські хвилі. Як відбувалися ці події? Як людина дізналася про них? Адже коли це відбувалося, людей на Землі ще не існувало.
Німими свідками тих подій стали гірські породи і мінерали.

Про все це і розповідають кам'яні документи, що збереглися до наших днів. За утворенням їх поділяють на групи (див. мал. на с. 122).

Породи й мінерали існують утрьох станах: твердому (наприклад, граніт), рідкому (нафта), газоподібному (природний газ). Вони мають різноманітні властивості: відрізняються за кольором, запахом, розчинністю у воді, твердістю. Тому одні породи можуть легко руйнуватися під дією води, вітру, сонця, інші - здатні тривалий час протистояти таким впливам.

Гірські породи Києва. У нашій місцевості поширеними гірськими породами є осадові: лесовидні суглинки (породи, що складені піском і глиною в однакових частках), піскита глини. їх можна побачити під темним шаром ґрунту в траншеях, кар'єрах. Відслонення цих порід зручно спостерігати в районі Корчуватого. Біля Дніпра добре видно піски, а на крутих схилах правого берега - глини.

На правому березі Дніпра відклади залягають у такій послідовності: товща лесу (пухка суглиниста порода світло-жовтого кольору), їх підстилають інші суглинки, під ними - бурі глини у вигляді окремих островів товщиною в середньому 7-8 м. Бура глина не пропускає воду, яка просочується з поверхні землі, тому вода збирається на її поверхні. Нижче залягають строкаті глини. Ще глибше - пісковики, які є найстійкішими серед порід, що лежать виде рівня Дніпра. Є також прошарки бурого вугіллята мергелів. У мергелях прокладено тунелі метро. В лесах створені Лаврські печери. Відклади в Лівобережній частині Києва складаються з піщаних порід, суглинків і торфу.

Значний вплив на стан гірських порід здійснює підземне будівництво, особливо метрополітену. У результаті виникають прориви підземних вод, пливуни (насичені водою пухкі відклади), обвали гірських порід, тріщини.

У вивченні гірських порід - розгадка минулого Землі.

Мінерали - це однорідні природні тіла, що складаються з однієї речовини.
Гірські породи - це природні поєднання кількох мінералів або скупчення одного.
Магматичні - це породи, утворені з глибинних розплавлених речовин Землі.
Осадові - це породи, утворені в результаті накопичення уламків гірських порід або решток рослин і тварин на суходолі чи на дні водойм.
Метафорічні - це породи, утворені з осадових і магматичних порід під дією високих температур і тиску в надрах Землі.
Поверхня в районі Києва складена лесовидними суглинками, пісками, глинами, пісковиками. Є прошарки бурого вугілля, торфу та мергелів.

1. Що називають мінералами та гірськими породами?
2. Як утворюються магматичні, осадові та метаморфічні породи?
3. Якими породами складена поверхня нашої місцевості?
4. Збери колекцію гірських порід, що поширені в околицях Києва.

Бєлкіна Е.В., Бойко В.М., Васильєв О.О., Глазунова Л.М., Іванюк О.Л., Левітас Ф.Л., Паламарчук Л.Б., Тараненко М.Г., Труханов М.Г., Трухан О.Ф., Чанцев Н.І., Мій Київ: Історія.Культура.Георгафія, 5 клас

Вислано читачами з інтернет-сайту


Плани уроків я і Україна, найбільша бібліотека рефератів, електронні видання безкоштовно, відповіді на тести уроків я і Україна 5 клас

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.