KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тиранія в Афінах. Повалення тиранії і завершення формування Афінської держави. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Історія всесвітня>>Всесвітня історія 6 клас. Повні уроки>> Всесвітня історія: Тиранія в Афінах. Повалення тиранії і завершення формування Афінської держави. Повні уроки

Содержание

Темa уpоку

  • Тиранія в Афінах. Повалення тиранії і завершення формування Афінської держави

Метa уpоку

  • нaбуття учнями нових знaнь.

Зaвдaння уpоку

  • розповісти учням про причини тиранії в Давній Греції.
  • пояснити політику Пісістрата, Клісфена та Полікрата.
  • проаналізувати відеофрагменти.

Тип уpоку

  • зaсвоєння нових знaнь.

Хiд уpоку

Тиранія Пісістрата. Не всі були задоволені законами Солона. Родич Солона — Пісістрат, відомий полководець, скористався цим, шоб захопити владу в Афінах. Він вдався до хитрощів. Навмисне поранивши себе кинджалом, закривавлений, він з'явився на міському майдані і зажадав від народних зборів, щоб йому дозволили тримати загін охоронців з палицями, бо інакше, мовляв, вороги його вб'ють. Отримавши на це дозвіл, Пісістрат встановив у Афінах свою владу. Так він став тираном. Тиранія — це одноосібна влада, яка спирається на підтримку армії і передасться у спадок.

Kthjdtykhj.jpg

Солон читає листа

Афіняни незабаром збагнули свою помилку і кілька разів намагалися вигнати Пісістрата, та невдало.

Політика Пісістрата. Пісістрат був непоганим правителем. Він відібрав частину земель у аристократів і роздав їх бідним селянам, але за умови, що десяту частину свого врожаю вони віддаватимуть йому.


Лист Пісістрата до Солона

Я не перший серед еллінів, хто посягнув на тиранічну владу, але я гідний її, бо я — нащадок царів. Афінянам я залишаю такий самий державний устрій, який установив їм ти... Хоча я й тиран, але я не користуюсь надміру ні своїми знаннями, ні почестями, а тільки тим, що здавна належало царям.

Легенда про Полікратів перстень

Полікрат вважав себе найбагатшою людиною в світі. Але він боявся викликати заздрість богів своїм надмірним багатством. За порадою свого друга, єгипетського царя, Полікрат вирішив подарувати богам свою найбільшу коштовність — дорогоцінний перстень. Він кинув його в море при великому зібранні народу. Та невдовзі рибалка приніс Полікрату велику рибину надзвичайної краси. Коли рибину розрізали, то знайшли в ній царський перстень. Усі зрозуміли, що боги розгнівалися на Полікрата й відмовилися прийняти його жертву. Друзі тирана поспіхом залишили його острів. Невдовзі перси по-зралницькому вбили Полікрата і захопили Самос (522 рік до н. е.).

Kthkdthjrkdtykhj.jpg

Полікратів перстень

Пісістрат хотів, щоб усі елліни визнали Афіни головним грецьким полісом. З цією метою він почав будувати храм верховному богові Зевсу — Олімпейон. Пісістрат багато зробив для розвитку афінської культури, мистецтва, торгівлі. При його дворі жили, користуючись щедрими дарами, знамениті поети, скульптори, музиканти. Він перший наказав записати «Іліаду» й «Одіссею» Гомера, які досі виконувалися усно. Однак афіняни не могли пробачити йому те, що він усунув їх від державних справ.

Після смерті Пісістрата в 527 р. до н. е. владу успадкували його сини. Обидва вони підтримувати мистецтво, а один з них, Гіппарх, уславився як знаменитий астроном. Та невдовзі Гіппарх був убитий, а другий син, Гіппій, вигнаний з батьківщини прихильниками демократії.


Гіппарх

Гармодію та Арістогітону, які вбили Гіппарха, греки поставили мідну статую. Коли якось один тиран запитав у Діогена, який метал найкращий для статуй, філософ відповів: «Той, з якого вилиті Гармолій та Арістогітон».

Реформи Клісфена (509-500 рр. до н. е.). На чолі повсталих проти тиранії став Клісфен. Він надав усім громадянам Афін однакові права. Клісфен відновив авторитет народних зборів. Ці заходи зменшили значення аристократії в житті поліса і піднесли роль демосу — народу.

Клісфен запровадив остракізм — звичай голосувати черепками (грецьке слово «остракон» означає «черепок з розбитого посуду»). Кожний афінський громадянин міг видряпати на черепку ім'я людини, яка, на його думку, є небезпечною для держави. На народних зборах ці остракони опускали в урну, потім їх рахували, і засуджену людину виганяли з Афін. Спочатку остракізм застосовували для захисту від тиранії. Але згодом його почали застосовувати нечесні політики, щоб знищити своїх політичних супротивників. Відомо, що афіняни незаслужено засудили і вигнали видатного воєначальника Фемістокла. Вони прирекли на смерть філософа Сократа, і він, за вироком суду, випив смертельну отруту. Так корисний захід на підтримку демократії перетворився на засіб розправи з невинними людьми.

Kthjdtfhkjdkthjrkdthjrkdtykhj.jpg

Клісфен

Kthjdtdthjrkdtykhj.jpg

Остракони

Kthjdttykhj.jpg

«Смерть Сократа». З картини Ж. Л. Давида

Давньогрецький філософ Антісфен (V-ІV сг. до н. е.) про народні збори.

Антісфен порадив афінянам ухвалити постанову: «Вважати ослів кіньми». Коли йому сказали, шо це дурниця, він відповів: «Але ж ви простим голосуванням робите звичайних людей полководцями!»

За його словами, держава гине тоді, коли не може відрізнити хороших людей від поганих.

Тиранія Полікрата. У VI ст. до н. е. тиранія була поширена в багатьох грецьких полісах. У 540 р. до н. е. на острові Самос тираном став купець Полікрат. Він побудував великий флот і контролював торгові шляхи між Єгиптом. Малою Азією і Грецією. Самос перетворився на квітучий острів. При дворі тирана довго жили знамениті музиканти, поети (Анакреонт), учені (Піфагор). Полікарт вважав себе найщасливішою людиною. Не випадково його ім'я перекладається як «всемогутній». Його радісне життя і трагічна смерть ще в давнину були оповиті поетичними легендами.

Завдання: проаналізуйте відеофрагменти і запишіть найважливіші факти в конспект.


Сократ


Піфагор

Пеpевip себе

1. Що таке тиранія?

2. З якою метою Пісістрат захопив владу?

3. Як Клісфен відновив рівноправ'я між громадянами?

4. Для чого було запроваджено остракізм?

5. Які були заслуги Полікрата перед громадянами?

Домaшнє зaвдaння:

1. Чому афіняни, незважаючи на всі заслуги Пісістрата та його синів, не могли пробачити їм захоплення влади?

2. Чи можна вважати остракізм справедливим заходом?

3. Прочитай про випадок з Антісфеном. Які переваги і які недоліки має загальне голосування?

4. Прочитай легенду про Полікратів перстень. Який головний життєвий принцип греків порушив тиран?

Список викоpистaних джеpел:

1. Уpок нa тему "Тирания в Древній Греции". Пpистяжник Е. В., учитель истоpии. КГООУ "Железногоpскaя сaнaтоpно-леснaя школa", г. Железногоpск (Pосiя).

2. О. I. Шaлaгiновa, Б. Б. Шaлaгiнов. Iстоpiя стapодaвнього свiту 6 клaс, 2009.

3. С. О. Головaнов, С. В. Костиpко. Iстоpiя стapодaвнього свiту 6 клaс. 2006 p.


Відpедаговано і надіслано Сичем Д. Д.Над уpоком пpацювали

Пpистяжник Е. В.
Сич Д. Д.Поставить вопpос о совpеменном обpазовании, выpазить идею или pешить назpевшую пpоблему Вы можете на Обpазовательном фоpуме, где на междунаpодном уpовне собиpается обpазовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного пpеподавателя, но и сделаете весомый вклад в pазвитие школы будущего. Гильдия Лидеpов Обpазования откpывает двеpи для специалистов  высшего pанга и пpиглашает к сотpудничеству в напpавлении создания лучших в миpе школ.

Предмети > Всесвітня історія > Всесвітня історія 6 клас