KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тиск і сила тиску. Одиниці тиску. Тиск рідин і газів. Манометри. Закон Паскаля. Сполучені посудини. Насоси.

Гіпермаркет Знань>>Фізика і астрономія>>Фізика і астрономія 8 клас>>Фізика і астрономія: Тиск і сила тиску. Одиниці тиску. Тиск рідин і газів. Манометри. Закон Паскаля. Сполучені посудини. Насоси.


Блез Паскаль (1623-1662) - французький математик, фізик і філософ, фізичні дослідження стосуються в основному гідростатики. Йому належить відкриття закону передачі тиску рідиною, він розробив принцип дії гідравлічної машини, застосував ртутний барометр для передбачення погоди, створив лічильну машину.
 
Тиск в 1 Па дуже малий. Такий тиск чинить тіло масою 102 г, діючи на поверхню площею 1 м2. Тому на практиці зазвичай використовують кратні одиниці:
1 гектопаскаль = 100 Па = 1 гПа;
1 кілопаскаль = 1000 Па = 1 кПа;
1 мегапаскаль = 1 000 000 Па = 1 МПа.
У природі взаємодіють різні тіла. Тому і значення тиску можуть бути найрізноманітнішими.

Знаючи тиск, легко розрахувати силу тиску або площу поверхні, на яку вона діє:
F = PS; S = Р


Як можна змінити тиск
Тиск,якщо є потреба, можна довільно змінювати, змінюючи його силу. Збільшення або зменшення сили тиску спричиняє відповідно збільшення або зменшення тиску. З графіка видно, що тиск пропорційний силі тиску.
Проте змінювати тиск шляхом зміни сили тиску не завжди зручно і можливо. Тому змінюють площу, на яку діє сила тиску. Якщо площу поверхні збільшувати, то тиск відповідно зменшуватиметься, і навпаки, зі зменшенням площі тиск зростатиме. На графіку ця залежність показана кривою, характерною для обернено пропорційної залежності.
 
Особливості тиску враховують у техніці, на виробництві, в побуті. Проектуючи будинок, архітектор передовсім дбає про те, щоб споруда не занурювалася в ґрунт. Зменшувати масу будинку можна лише в певних межах, за якими він втрачає належну міцність. Тому в таких випадках будують фундамент, який має велику площу опори.
Щоб не грузнути в пухкому снігу, користуються лижами, які суттєво збільшують площу опори і зменшують тиск. Площа кінця вістря швацької голки становить всього лише 0,001 мм2. Тому для проколювання щільної тканини достатньо навіть незначної сили.

Усі різальні інструменти - ножі, ножиці, різці - мають ріжучу частину дуже малої площі, що забезпечує створення значного тиску, необхідного для різання.


1.    Що таке тиск?
2.    Які одиниці тиску?
3.    Як розрахувати тиск?
4.    Яку силу називають силою тиску?
5.    Як можна змінювати тиск?
6.    Як ураховують тиск у технічних пристроях?


Вправа  14
1.    Для чого, шиючи голкою, людина надіває на палець наперсток - металевий ковпачок специфічної форми?
2.    По тонкому льоду людина може повзти, лежачи на животі або на довгій дошці. Чому небезпечно переходити лід?
3.    Мармурова колона античного храму масою 500 т має площу основи 12,5 м2. Який тиск чинить колона на опору?
4.    Маса трактора дорівнює 12 т, а площа опори обох гусениць - 2,4 м2. Який тиск чинить трактор на ґрунт?
5.    Площа ступні людини дорівнює 180 см2, а її маса 72 кг.
Який тиск чинить ця людина,  якщо вона стоїть на обох ногах?
6.    Коток, який ущільнює асфальт, створює тиск 400 000 Па.
Площа опори котка - 0,12 м2. Яка маса цього котка?
7.    Площа головки цвяха дорівнює 0,3 см2, а площа кінця
вістря - 0,1 мм2. Під час удару молотка по головці цвяха тиск становить 500 МПа. Який тиск чинить вістря цвяха в цей момент?
 
§ 27. Тиск газів і рідин. Закон Паскаля   
Тверді тіла зберігають і об'єм, і форму. Рідкі тіла не зберігають форму, але зберігають об'єм. Газоподібні речовини не зберігають ні форму, ні об'єм.
Тиск твердого тіла породжений силою, яка діє на це тіло. її походження може бути різним. Це може бути або сила тяжіння, або сила пружності. Напрям дії такого тиску завжди збігається з напрямом дії сили тиску. Якщо на гумову плівку покласти яке-небудь тверде тіло, то плівка прогнеться лише під ним і в напрямі дії ваги тіла. Тиск твердих тіл передається тільки в одному напрямі: в напрямі дії сили тиску.
 
Тиск можуть створювати також гази і рідини. З'єднаємо гумову кульку з насосом і почнемо накачувати в неї повітря. Кулька збільшуватиме свої розміри, набуваючи кулястої форми. Це свідчить, що на внутрішні стінки кульки діє певна сила, яка створює тиск. Причиною такого тиску є рух молекул. Перебуваючи в хаотичному русі, молекули взаємодіють як між собою, так і зі стінками посудини.


Щоб зрозуміти, як це відбувається, зробимо такий дослід. Підвісимо вертикально на мотузках дошку і вдаримо по ній м'ячем. Від удару м'яча дошка зміститься на деяку відстань. У цьому разі ми кажемо, що на дошку подіяла сила. Подібне відбувається і тоді, коли в стінку посудини вдаряється молекула. Хоча маса молекули дуже мала, і від удару однієї молекули стінка практично не змінить свого стану, але в стінку посудини вдаряється величезна кількість рухомих молекул, які разом створюють відчутну дію на стінку, внаслідок якої стінка змінює свій стан: деформується або зміщується.
Молекули рухаються хаотично, тому тиск газу діє в усіх напрямах.      


Кількість молекул, які взаємодіють зі стінкою, залежить від маси газу в даному об'ємі. Чим більша маса газу в даному об'ємі, тим більша його густина і кількість молекул в одиниці об'єму      Тиск газу залежить (концентрація молекул) від йoгo густини.
Якщо в гумовий балончик насосом накачувати повітря, збільшуючи його масу і густину, то розміри балончика збільшуватимуться.

Тиск газу залежить від температури.
Тиск  газу залежить також  від температури газу. Нагрівання газу спричиняє  збільшення  швидкості молекул. Інтенсивність їх взаємодії зі стінкою буде більшою,  що приводить до збільшення тиску.
Якщо наповнену повітрям гумову кульку за морозної погоди винести з приміщення, то її розміри суттєво зменшаться.
Тиск газу сталої маси залежить також від його об'єму. При збільшенні об'єму тиск газу зменшується, а при зменшенні об'єму - тиск збільшується. Змінити об'єм газу можна, діючи на нього сторонньою силою, яка створює певний тиск. Якщо не брати до уваги зміну об'єму, а враховувати лише дію сторонньої сили, за якої тиск газу збільшується, то можна казати, що газ передає тиск. Візьмемо приєднану до циліндра з поршнем кулю, яка має отвори по всій поверхні, і почнемо переміщувати поршень, стискувати в ній газ з деякою кількістю диму. Ми побачимо, що з усіх отворів кулі виходять однакові цівки диму. Отже, газ передає тиск в усіх напрямах однаково.


Аналогічний дослід можна провести і з рідиною і пересвідчитися, що рідина передає тиск в усіх напрямах однаково.
Тиск, який діє на рідину, передається нею в усіх напрямах однаково.
Об'єднавши два попередні висновки, отримаємо формулювання закону Паскаля, який стосується як рідин, так і газів.
 
Тиск, який діє на рідину або газ, передається ними в усіх напрямах однаково.
 
Закон Паскаля може діяти лише тому, що молекули в рідині, як і в газі, слабо взаємодіють між собою і можуть вільно зміщуватися в будь-якому напрямі.
 
Дія закону Паскаля не залежить від роду рідини чи газу.
 
1.    Яка властивість спільна для рідин і газів?
2.    Як залежить тиск газу від його густини?
3.    Чому тиск газу залежить від температури?
4.    Як гази передають тиск?
5.    Як рідини передають тиск?
6.    Сформулюйте закон Паскаля.
 
Вправа  15
1.    У верхній частині камери колеса автомобіля повітря перебуває під тиском 210 кПа. Який тиск повітря у нижній частині камери?
2.    Чому, коли в колбу з тонкими стінками налито рідину, її закривають так, щоб пробка не тиснула безпосередньо на рідину?
3.    Який тиск у камері колеса автомобіля, якщо на поршень насоса площею 12 см2 діє сила 240 Н?


Коршак Є.В., Ляшенко О.І., Савченко В.Ф. фізмка 8 клас

Вислано читачами з інтернет-сайту


Шкільний план, відкритий урок з фізики і астрономії, онлайн тести української мови, навчальна програма, конспекти уроків, домашня робота

1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                 1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.