KNOWLEDGE HYPERMARKET


Традиції реалізму 19 ст. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Зарубіжна література>>Зарубіжна література 11 клас. Повні уроки>>Зарубіжна література: Традиції реалізму 19 ст.Повні уроки.

ТемаТрадиції реалізму 19 ст.
Мета:розглянути особливості становлення російської та світової культури в 19 ст.

Тип уроку: навчально виховний, урок засвоєння нових знань.

Реалізм – (від латів. realis, речовий) художній метод в мистецтві літератури. Для повного розуміння сутності реалізму, давайте познайомимось із раелізмом живопису:


Історія реалізму в світовій літературі незвичайно багата. Само уявлення про нього мінялося на різних етапах художнього розвитку, відображаючи наполегливе прагнення художників до правдивого зображення дійсності.
Значущість XIX століття для розвитку російської культури обумовлена процесами, які зумовлюють характер загального настрою Росії і її сновних протиріч. До таких процесів потрібно віднести становлення російської національної самосвідомості, складання нації, віддзеркалення цих процесів і суспільної думки XIX століття.
СЕСРИ БРОНТЕ – Шарлотта (Bronte, Charlotte) (1816–1855), Эмили (Bronte, Emily) (1818–1848), Энн (Bronte Ann) (1820–1848) – английські романістки, засновниці критичного реализму в англійській літературі 19 ст.

T3sbr.jpeg

Якщо для Західної Європи XIX вік - вік розвитку капіталістичного суспільства, повного краху абсолютистських монархій, знищення станового ділення суспільства, то для Росії це час створення умов для знищення феодальних стосунків. В.Г. Белінський

T3bel.jpeg

бачить в Росії країну, «де люди торгують людьми, не маючи і того виправдання, яким користуються американські плантатори, стверджував, що негр - не людина... де люди самі себе називають не іменами, а кличками: Ваньками, Стешками, Палашками; ... де... немає не лише жодних гарантій для особи, честі і власності, але немає навіть і поліцейського порядку, а є лише величезні корпорації різних службових злодіїв і грабіжників." Суспільна страта країни, розвивається в умовах деспотизму і всевладдя держави, станового ділення суспільства, абсолютного безправ'я населення, існування кріпака права. Свята Русь - категорія чи не космічна. Принаймні, в її межі (або її безмежність) вміщається і старозавітний Едем і євангельська Палестина". В Святої Русі немає локальних ознак. У неї лише дві ознаки: перший - бути в деякому розумінні всім світом, що вміщає навіть рай; другий - бути світом під знаком дійсної віри. Російська національна самосвідомість ХIХ століття вбирає ці два несумісні феномени: Землю святорусськую і уявлення про Росію як національну державу.

T3bl1.jpeg

     У Росії XIX століття є періодом виняткового по силі і розмаху  розвитку реалізму. У другій половині століття художні завоювання реалізму виводять російську літературу на міжнародну арену, завойовують їй світове визнання. Багатство і різноманіття російського реалізму XIX століття дозволяють говорити про різні його форми.
30-40-і роки XIX століття – це час кризи просвітницьких і суб'єктивно-романтичних концепцій. Просвітителів і романтиків зближує суб'єктивний погляд на світ. Дійсність не була ними зрозуміла як об'єктивний процес, що розвивається за своїми законами, незалежними від ролі людей. У боротьбі з соціальним злом мислителі епохи Освіти сподівалися на силу слова, морального прикладу, а теоретики революційного романтизму – на героїчну особу. І ті, та інші недооцінювали роль об'єктивного чинника в розвитку історії.
Реалісти XX століття широко розсунули кордони мистецтва. Вони почали змальовувати явища найзвичайніші, прозаїчніші. Дійсність увійшла до їх творів зі всіма своїми соціальними контрастами, трагічними дисонансами. Вони рішуче порвали з ідеалізуючими тенденціями карамзіністов і відвернутих романтиків, в творчості яких, навіть бідність, по  вираженню Белінського, з'являлася «охайною і умитою».
Відповідь на це питання лежала через вирішення проблеми про місце і долю Росії в світовому культурному процесі. Хто ми такі? Європейці і наша дорога - це повторення дороги Західної Європи: або нова, молода цивілізація, що йде своєю дорогою і здатна показати світу зразки моральності. Засновниками західницького напряму можна вважати як революційно - демократично налагоджених А.І. Герцена і В.Г. Белінського, так і мислителів ліберального толку Д.Л. Крюкова, Т.з. Грановського, І.С. Тургенева,


К.Д. Кавеліна, Б.І. Чичеріна. Західники вважали, що російський народ - народ європейський і його дорога пов'язана з розвитком свободи людської особи, також як і дорога Західної Європи. Росія - відстала країна, вона потребує освіти, саме в цьому своєрідність Росії. На думку Н. Бердяєва,

T3ber.jpeg

західники дуже мало представляли особливості реального життя сучасної Європи і орієнтувалися на утопічний ідеал європейського життя. Відповідь на це запитання лежала через вирішення проблеми про місце і долю Росії в світовому культурному процесі. Хто ми такі? Європейці і наша дорога - це повторення дороги Західної Європи: або нова, молода цивілізація, що йде своєю дорогою і здатна показати світу зразки моральності. Засновниками західницького напряму можна вважати як революційно - демократично налагоджених А.І. Герцена і В.Г. Белінського, так і мислителів ліберального толку Д.Л. Крюкова, Т.з. Грановського, І.С. Тургенева, К.Д. Кавеліна, Б.І. Чичеріна. Західники вважали, що російський народ - народ європейський і його дорога пов'язана з розвитком свободи людської особи, також як і дорога Західної Європи. Росія - відстала країна, вона потребує освіти, саме в цьому своєрідність Росії.
Романтична ідея перетворення світу через мистецтво була найбільш близька великому російському письменникові. Н.В. Гоголеві.

T2g.jpeg

Перетворення життя можна досягти, вказуючи суспільству на його недоліки, тому "Ревізор"


і "Мертві душі" -

T2md.jpeg

це дорога, по якій суспільство йти не повинно. З-під його пера виходять фантасмагоричні, подібно гофманським, образи "мертвих душ". Але віра в перетворення світу втрачається Гоголем він розчарований в своїй творчості. «Вибрані місця з листування з друзями», що викликали таке обурення Белінського, це пошук доріг досягнення кращого життя, яке неможливе без особистої етичної досконалості. У основі його проповіді лежить ідея соціального християнства.

T2gmd1.jpeg

Гогольовськая теократична утопія несе на собі друк релігійно-етичного учительства, настільки властивого літературі XIX століття. Освіченого світу представляється письменникові як авторитетне суспільство, де як і раніше панує кріпацтво, але якщо зовнішній вигляд утопій нічим не відрізняється від сучасної йому Росії, то люди, які в ній живуть, управляються добродійними генерал - губернаторами, а нижчі шари відрізняються покірливістю і слухняністю.  Основа ідеї Гоголя полягає в тому, що саме Росія вдягнулася і визвана нести людям братерство і повинна стати прикладом етичної досконалості для людей всього світу.


Гоголь - дійсний носій російської духовності, для якої такий характерний шукати Царство Боже на землі. Гоголь закладає основу релігійно-етичних пошуків російської літератури, її месіанського служіння.  Достоєвський сказав про Гоголя, що його твори «давлять на розум якнайглибшими непосильними питаннями, викликають в російській думці. 40 російських письменників XIX століття склали світову славу російській літературі, яка прагне до творчої досконалості життя, піднімає проблему соціальної місії мистецтва, закликає письменника словом служити суспільній справі.

T2zr.jpeg

Вся російська література пройнята шуканнями соціальної правди. Особливе місце плеяді великих правдолюбів займають Ф.М. Достоєвський і Л.Н. Толстой. Обидва титани російської літератури прагнули до соціальної правди, шукали Царство Боже на землі, оскільки лише в нього і може входити соціальна правда. Для них соціальна тема не відємна від релігійної. Важливим чинником, що сприяв інтенсивному розвитку російської культури, було тісне спілкування і взаємодія її з іншими культурами.

T3d.jpegT2d.jpeg

Світовий революційний процес і передова західноєвропейська суспільна думка робили сильний вплив і на культуру Росії. Це був час розквіту німецької класичної філософії і французького утопічного соціалізму, ідеї яких користувалися широкою популярністю в Росії.
Російська культура сприймала кращі досягнення культур інших країн і народів, не втрачаючи при цьому своєї самобутності і у свою чергу роблячи вплив на розвиток інших культур. Чималий слід залишила в історії європейських народів, наприклад, релігійна російська думка. Підйом патріотизму у зв'язку з Вітчизняною війною 1812 р. сприяв не лише зростанню національної самосвідомості і формуванню декабрізма, але і розвитку російської національної культури. В. Белінський писав: «1812 рік, потрясши всю Росію, пробудив народну свідомість і народну гордість».Список використаних джерел:'

  1. Зарубіжна проза першої половини ХХ сторіччя: новели, повісті, притчі: Посібник для 11 класу/ Укл. Бігун Б.Я.- К: Навчальна книга, 2002. - 319 с.
  2. Зарубіжна література. Шалагінов Б.Б. Від античності до першої половини XIX століття: Історико-естетичний нарис: Навч. посіб. для студ. вузів.- К: Вид. дім. "КМ Академія", 2004. - 360с
  3. История зарубежной литературы 19 века / Апенко Е.М., 2001. -  416 с.
  4. Туниманов Владимир Ф.М. Достоевский и русские писатели XX века   2004   
  5. История русской литературы XIX века. 70 - 90-е годы    н/у    200

Відредаговано і надіслано Пилипенко В.В.
----

Над уроком працювали

Пушко Л.Б.

Пилипенко В.В.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Зарубіжна література > Зарубіжна література 11 клас