KNOWLEDGE HYPERMARKET


Угорщина.Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Історія всесвітня>>Всесвітня історія 11 клас>>Всесвітня історія 11 клас. Повні уроки>> Всесвітня історія: Угорщина.Повні уроки

Тема           Угорщина

Мета: Описати стан економіки новоутвореної країни, внутрішню і зовнішню політику, міжнародні відносини і конфлікти.

      

Структура уроку

1. Опитування домашнього завдання

2. Бесіда. Розповідь. Читання матеріалу класом. Перегляд відео.

3. Дискусія робота  по групам

4. Домашнє завдання 


ХІД УРОКУ

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ


1.Встановлення комуністичного режиму

Ні демократії без соціалізму, ні соціалізм без демократії. - Леон Блюм

... через всю Східну Європу там блукає привид гуманістичного соціалізму, і це лякає не тільки капіталістів, але й сталіністів. - Едда Верфеля, листопад 1956

Угорщина

Угорщина

Після Другої світової війни, в 1949 році Угорщина була проголошена Народною Республікою. Існував комуністичний уряд і соціалізм був оголошений в якості основної мети нації. Новий символ соціалізму був прийнятий з комуністичними символами, як червона зірка, серп і молот. До 1950 року уряд контролював велику частину економіки: усі великі та середні промислові підприємства, заводи, шахти, банки всіх видів, а також усіх підприємства роздрібної торгівлі та зовнішньої торгівлі були націоналізовані без будь-якої компенсації. Угорський лідери мав тісні зв'язки з високопоставленими радянськими керівниками. Уряд стає все більш непопулярним.

М. Ракоші

М. Ракоші

З моменту заснування Угорської соціалістичної партії в 1869 році трудящі Угорщини завжди демонстрували свою схильність до демократичного соціалізму, а соціал-демократи, відігравали  вирішальну роль у профспілковому русі. Можливо, одним з найбільш тривожних аспектів ситуації, які стояли перед Ракоші та його друзів після повернення з Москви в 1945 році було повне впровадження  комуністичної партії. А потім вони зіткнулися з тим, що тюремне ув'язнення соціалістичних політичних і профспілкового керівництва після 1948 року не зменшує їхньої популярності, але навпаки. Соціал-демократичний вплив став одним з найстрашніших кошмарів сталіністів.

Вже в 1952 році, у доповіді на пленарному засіданні ЦК, Москва підготовлену Мартоном Хорватом, членом Політбюро і редактором офіційної комуністичного видання, Szabad, визнав існування "дуже сильної соціал-демократичної організації серед працівників. За його словами, режим зіткнувся на заводах "не з буржуазним впливом, але з соціал-демократичною ідеології".  


2. Революція 1956 р.


Революція 1956 р.

Революція 1956 р.


В Угорщині, як і в інших країнах Східної Європи, пожвавився національно-демократичний рух. Населення вимагало негайно реабілітувати безвинно засуджених і страчених політичних і громадських діячів, відставки наступника М. Ракоші сталініста Е. Гере.

1956 р. 1 листопада

1956 р. 1 листопада

Спроба повалення комуністичного режиму в Угорщині  почалася з вуличних демонстрацій та сутичок у Будапешті (23 X), які швидко охопили всю Угорщину; керівництво комуністичною партією Угорщини перейшло до Я. Кадара, прем'єром став І. Надь (25 Х); 

На світанку 24 жовтня до Будапешта "на усне прохання" угорських керівників було введено радянські війська.

Одначе 28 жовтня Надь висунув вимогу, вивести радянські війська з Будапешта і країни в цілому.

На світанку 4 листопада радянські війська за наказом маршала Конєва розпочали виконання поставленого завдання — "допомогти зламати опір заколотників у Будапешті, відновити законну владу і порядок у країні".

Люди, які домоглися демократичних свобод, стали на захист своїх завоювань, пролилася кров. Унаслідок бойових дій в листопаді 1956 р. — січні 1957 р. тільки в Будапешті загинули 1188 мешканців, іще 200 — в інших містах країни. Серед радянських військ утрати склали 720 вояків загиблими і такими, що пропали безвісти. Є достовірні дані, що військові чекісти розстріляли кількасот вояків Радянської армії, які відмовилися стріляти в повсталих угорців.

Події в Угорщині 1956 р. стали наслідком кризи сталінської моделі соціалізму.


Венгерская революция 1956

Венгерская революция 1956

3. Режим Я. Кадара


Я. Кадар

Я. Кадар

Я. Кадар та члени його уряду з м. Сольнок (де він був сформований) 7 листопада переїхали до Будапешта і негайно склали присягу голові президії УНР Т. Добі. Так було вирішено проблему легітимності. У країні Кадар та його прихильники мали мінімальну підтримку. Розпочався складний період відновлення нормального життя, завоювання підтримки населення.

Я. Кадар, залишаючись, звісно, прихильником марксизму, але не будучи догматиком, уважав, що самі тільки комуністи неспроможні побудувати нове суспільство. Йому належить знаменитий вислів: "Хто не проти нас, той з нами". Це кредо допомогло згуртувати суспільство на базі національної злагоди.

Задуми реформи з'явилися ще 1957 р., вже тоді стало зрозуміло, що етап екстенсивного розвитку економіки закінчився. Реалізація реформ стала можливою в 1966—1968 рр. До розроблення реформи було залучено найкращі сили, вивчено світовий досвід, для подолання труднощів першого етапу створено матеріальні резерви.

Архітекторами реформи господарського механізму стали Р. Ньєрш та Е. Фок. Тоді ще не заведено було говорити про ліквідацію командно-адміністративної системи, але угорці першими скасували директивне адресне планування, запровадили економічні методи управління економікою. Два види власності — державна і кооперативна — було зрівняно у правах, функції міністерств обмежено, підприємства дістали широку самостійність. Було введено торгівлю засобами виробництва, здійснено реформу ціноутворення. Ринок швидко насичувався товарами. Я. Кадар стримував тих, хто намагався надати реформі ще більшої радикальності. У сусідніх країнах угорські нововведення сприймалися з недовірою, нерозумінням, а інколи й відкрито вороже. Одначе реформи в Угорщині виявили й інше: відсутність приватної власності й ринкових відносин у повному обсязі роблять будь-які спроби реформування соціалістичної економіки безперспективними. 


4. Революційні перетворення 1988—1990 рр.

Xарактер та спрямованість суспільно економічних трансформацій угорського суспільства впливали певні фактори. По-перше, це успадкований дводесятирічний період правління Я. Кадара - своєрідний політичний режим. Саме за цей досить тривалий період угорське суспільство на власному досвіді переконалося в тому, що вдосконалення існуючої моделі соціалізму не має ніяких перспектив, а будь-які зміни можливі лише на засадах впровадження ринкових відносин, приватної власності, демократії та парламентаризму. По-друге, комуністична влада в Угорщині свідомо розпочала пошук виходу з кризи за допомогою налагодження конструктивного діалогу з опозицією.

Відродження громадянського суспільства в Угорщині відбувалося в процесі підготовки до вільних парламентських виборів. Наприкінці травня 1990 р. був створений правоцентристський коаліційний (УДФ, ХДНП, НПДСГ) уряд на чолі з істориком Й. Анталом (1932-1993). Нова влада відразу здійснила чистку державного апарату, збройних сил, установ, підприємств тощо.

Державні збори обрали президентом Угорщини активного учасника народної революції 1956 р. письменника А. Гьонца. У жовтні відбулися вибори до органів місцевого самоврядування.

Влітку 1991 р. після завершення виведення радянських військ . Угорщина набувала статусу нейтральної держави. Радянські геостратегічні зміни, які відбулися на початку 90-х років у країнах Центрально-Східної Європи, змінили зовнішньополітичні пріоритети, визначальними серед яких стали інтеграція до НАТО та ЄС; захист прав угорських нацменшин у сусідніх країнах. У грудні 1991 р. між Україною та Угорщиною було укладено договір про основи добросусідства та співробітництва.

Уряд И. Антала енергійно приступив до реалізації програми національного відродження, проголошеної новою владою. Головною ЇЇ метою була демократизація суспільного ладу, за¬провадження ринкових відносин та здійснення приватизації. Так роздержавленням власності займалося агентство державного майна, яке на першому етапі здійснювало т. зв. «малу приватизацію», в ході якої були визначені нові господарі крамниць, підприємств  громадського харчування,  сфери  послуг тощо. На початку 1992 р. на підприємствах приватного сектору було зайнято майже 20 % працюючих та вироблялася третина промислової продукції та чверть ВНП країни.

Незважаючи на політичні та економічні ускладнення, в угорських політичних структурах домінувало прагнення до еволюційного шляху розв'язання наявних проблем. Визнаною політичною силою залишався УДФ з його християнсько-демократично-ліберальною орієнтацією. Так, з ініціативи міністра фінансів М. Куна було прийнято чотирирічну програму, яка передбачала зниження до мінімуму інфляції шляхом збалансування попиту та пропозиції, лібералізації експорту та імпорту, стимулювання підприємницької ініціативи, активної приватизації державних підприємств. 

Провідне місце в процесі перебудови економіки на ринкових засадах відводилося залученню іноземних інвестицій. Так, якщо у 1991 р. левова частка доходу країни від експорту (4,1 млрд доларів) ішла на обслуговування зовнішнього боргу (21 млрд доларів), то вже через рік валютні запаси країни значно зросли (до 5 млрд доларів), а уряд домігся відстрочки оплати процентів за зовнішнім боргом. 

Уряд Угорщини зарекомендував себе в західному світі як стабільний і надійний партнер. Західні німецькі та американські підприємці охоче вкладали кошти (4 млрд доларів у 1993 р.) у розвиток окремих галузей угорської економіки: 22 % промислових підприємств і 27 % установ торгівлі й туризму розвивалися за участю іноземного капіталу. Завдяки цьому за час правління УДФ країна майже втричі збільшила експорт у західні країни, було створено понад 300 тис. нових робочих місць. 

За підсумками травневих (1994) виборів до Державних зборів, отримавши 54 % голосів виборців,  партія УСП разом з СВД (18 %) створила ліво ліберальний коаліційний уряд, який очолив Д. Горн. Соціалісти обіцяли побудувати соціально орієнтовану ринкову економіку й домогтися вступу до ЄС і НАТО.


ГОРН ДЮЛА

Народився 1932 р. в сім'ї службовця в Будапешті. У 1950-1954 р. - студент економічного факультету Ростовського державного університету (СРСР). У 1954-1960 pp. - працівник міністерства фінансів. У 1960-1961 pp. - працівник МЗС Угорщини. У 1961-1963 pp. - працівник посольства Угорщини в Болгарії. У 1963-1969 pp. - працівник посольства у Югославії. У 1969-1983 pp. - працівник, а в 1983-1989 pp. - завідувач міжнародного відділу ЦК УСРП. У1989 р. - державний секретар МЗС Угорщини. У 1990 р. - міністр закордонних справ. У 1994-1998 pp. -прем'єр-міністр Угорщини.

У галузі зовнішньої політики уряд Д. Горна, активізувавши позицію країни у «вишеградській четвірці», уклав угорсько-словацький договір про захист національних меншин (травень 1996). На засіданні керівництва НАТО в Мадриді (липень 1997) Угорщина була запрошена до вступу в цю організацію, а на референдумі 1997 р. в листопаді 85 % угорців підтримали цю ідею.

За підсумками парламентських виборів у березні 1998 р. перемогу здобула «СМД - Угорська громадянська партія». Головним змістом політики уряду В. Орбана стало пристосування угорської економіки до критеріїв членства в ЄС. Успішне здійснення реформ не тільки підвищувало конкурентоздатність економіки країни, а й забезпечувало поступовість трансфор¬мації суспільного устрою. У квітні 1999 р. Угорщина стала членом НАТО. Найважливішими її зовнішньополітичними партнерами, крім сусідніх країн, є ФРН та США.

В. Орбана

В. Орбана


  Перевірте себе

1. За яких умов Угорщину було визволено від нацистських військ?

2. Прослідкуйте етапи встановлення комуністичної влади в Угорщині.

3. Які причини народної революції 1956 р.?

4. Хто очолював коаліційний уряд під час революційних подій 1956 р.? Яка його подальша доля?

5. У чому полягають особливості економічних реформ 60—80-х рр.? Чому, незважаючи на свою прогресивність, вони не увінчались успіхом у повній мірі?

6. Назвіть зовнішньо політичні пріоритети Угорщини після революції.

7. Проаналізуйте українсько-угорські відносини на сучасному етапі.


Документи свідчать

Із книги "100 великих правителів XX століття"

"В роки свого правління Янош Кадар, як жартували тоді, перетворив Угорщину на "най веселіший барак соціалістичного табору". Про особливу особисту скромність, навіть пуританську поведінку угорського лідера, його демократизм і самокритичність, простоту й сердечність у стосунках, почуття відповідальності свого часу ходили легенди. Янош Кадар не претендував на безліч своїх портретів на площах і вулицях міст, на заздоровні вигуки на свою честь та інші атрибути культу...

6 жовтня 1956 р. Кадар вів переговори а Мікояном і Сусловим у Москві, а потім відправився в Югославію, де спромігся завоювати прихильність і навіть симпатію маршала Броз Тито — Кадар сидів у в'язниці при Ракоші, якого Тито ненавидів за анти югославську кампанію у пресі. Після повернення 23 жовтня до Будапешта Я. Кадар несподівано для себе став учасникам бурхливих подій...

Під час надзвичайного засідання центрального керівництва УПТ Імре Нада було призначено прем'єр- міністром, а Яноша Кадара — новим секретарем партії, він також увійшов до складу уряду.

Вночі до Будапешта почали стягуватися радянські танки, які займали ключові позиції та брали лід охорону найважливіші сили. Згодом Я. Кадар писав: "Склалася ситуація, яку не тільки я, але ще ніхто й ніде в світі не переживав, тут не допомагала ніяка теорія, ніякі рецепти, ніякий досвід. Потрібен був час, щоби прийти до тями".


Запитання до джерела

Чим Я. Кадар, на ваш погляд, відрізнявся від інших лідерів східноєвропейських країн?


Запам'ятайте дати:

• 4 квітня 1945 р. — визволення Угорщини від нацистської окупації.

• 23 жовтня 1956 р. — початок народної революції в Угорщині.

• 23 жовтня 1989 р. — прийняття нової назви держави — Угорська Республіка.


Список використаної літератури:

1.За основу взятий  тематичний план вчителя історії м.Луцька ЗОШ №1 Супрун Л.С

2.За основу взятий урок з Всесвітньої історії Яковлева Дениса Александровича (Росія) 

3.Ладиченко Т.В., Осмоловський С.О. Всесвітня історія 2010 рік 

4.Щупак І.Я., Морозова Л.В. Всесвітня історія 2010 рік 

5.П.Б. Полянський  Всесвітня історія 10 клас 2010 рік

6.Рожик М.Є , Ерстенюк М.І., Пасічник М С., Сухий О М., Федик 1. Бірюльов І.М. Всесвітня історія. Частина перша. Нові часи 2010 рік

8.Е. Хобсбаум Вік крайнощів: Історія світу, 1914-1991 2009 рік

9.В.П. Газін, С. А. Копілов. Новітня історія країн Європи та Америки, Київ, 2004


Скомпоновано та відредактовано Муха О.

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.


Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.

Предмети > Всесвітня історія > Всесвітня історія 11 клас