KNOWLEDGE HYPERMARKET


Українська література 7 клас

Українська література 7 клас містить чимало ексклюзивних уроків, важливих фактів, понять та термінів, що сприятимуть швидкому засвоєнню знань з української літератури. Таким чином, вчитись на відмінно з Гіпермаркетом знань – легко й цікаво, адже конспекти уроків, реферати, презентації,  кросворди, практикуми, лабораторні, кейси та багато інших цікавих матеріалів з математики допомагають підготуватися до будь-якої контрольної, заліку та екзамену!


Гіпермаркет Знань>>Українська література>>Українська література 7 клас


Художній твір як нова ірреальність, створена письменником. Функції мистецтва.


Із пісенних скарбів

 1. Суспільно-побутові пісні «Ой на горі та женці жнуть», «Стоїть явір над водою», «Гомін, гомін по діброві», «Ой у степу криниченька». Висловлювання відомих людей про українські народні пісні.
 2. Жанрово-тематичне розмаїття суспільно-побутових пісень. Трагічний і героїчний пафос козацьких і чумацьких пісень. ТЛ: пафос твору.
 3. Рзм 1. Усний твір за картиною І.Айвазовського «Чумацька валка».
 4. Коломийки «Дозвілля молоді», «Жартівливі коломийки». Особливості жанру і його життєвість. ТЛ: коломийка.
 5. Виразне читання 1. Виразне читання напам’ять народних пісень.
 6. Контрольна робота №1 (твір-роздум «Пісенні скарби мого народу»)
 7. Про далекі минулі часи
 8. Іван Франко. Короткі відомості про митця і його багатогранну творчість.
 9. «Захар Беркут» (скорочено).Змалювання героїчної боротьби русичів проти монголо-татарських нападників. ТЛ: історична повість, сюжет.
 10. Образи Захара Беркута, Максима, Мирослави, Тугара Вовка.
 11. Патріотичний мотив, його зв'язок із розгортанням сюжету. Проблема вибору у вирішальній ситуації.
 12. Рзм 2. Письмовий твір «Уроки нашої історії» (за повістю «Захар Беркут»).
 13. Література рідного краю 1. Літературні персоналії територіальної громади (поезія).
 14. Тарас Шевченко. Життєпис поета. Роздум про сирітське дитинство в поезії «Мені тринадцятий минало».
 15. «Тополя». Романтична ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності. ТЛ: балада, мотив, прийом контрасту, метафоризми.
 16. «Заповіт». Єднання минулого, теперішнього і майбутнього. Історія написання. Мрія про щасливе майбутнє свого народу, віра в нього. ТЛ: ідея.
 17. Виразне читання напам’ять поезії Т.Шевченка «Заповіт».
 18. Позакласне читання 1. Т.Шевченко. «Сестрі», «Закувала зозуленька», «Ми в купочці колись росли», «Готово! Парус розпустили».
 19. Андрій Чайковський. «За сестрою». Жанрові ознаки повісті.
 20. Динамічний сюжет героїко-романтичної повісті. Використання фольклорних мотивів, засобів (гіперболізація). ТЛ: героїко-романтична повість.
 21. Запорозькі козаки як романтичні герої. Благородство, відповідальність, мужність, вірність, життєлюбство запорозьких козаків. ТЛ: романтичний герой, композиція.
 22. Контрольна робота №2 (тестування за творчістю І.Франка, Т.Шевченка, А.Чайковського).
 23. Михайло Стельмах. «Гуси-лебеді летять» (фрагменти). Автобіографічна повість про дитинство. ТЛ: автобіографічний твір.
 24. Єдність світу природи і світу дитячої душі (у вчинках, поведінці, роздумах, переживаннях).
 25. Звичаї, традиції українців. Символ образу гусей-лебедів. ТЛ: символ.
 26. Образ Михайлика.
 27. Література рідного краю 2. Літературні персоналії територіальної громади (прозаїки).
 28. Григір Тютюнник. «Климко». Паралель між особистим життям автора і сюжетом твору. ТЛ: художня деталь.
 29. Воєнне дитинство в повісті.
 30. Самопожертва. Турбота про рідних.
 31. Позакласне читання 2. Г.Тютюнник. «Вогник далеко в степу».
 32. «Ти знаєш, що ти людина?»
 33. Олекса Стороженко. Короткі відомості про автора, його гумористичні твори.
 34. «Скарб». Скарб – узагальнений образ щастя. Повчальний характер оповідання. ТЛ: поглиблене поняття про гумор (засоби гумористичного зображення).
 35. Рзм 3. Письмовий твір «Життя людини – неоціненний скарб».
 36. Богдан Лепкий. «Цвіт щастя». Роздуми про прагнення кожної людини бути щасливою.
 37. «Мишка (казка для дітей: для малих і великих)». Істинні та фальшиві цінності в житті людини. Роль трагічної і комічної ситуації в розкритті моралі, головної думки.
 38. Ліна Костенко. Коротко про письменницю. «Чайка на крижині». Розгорнута притчова метафора про духовність людини – її неповторну «крилатість». ТЛ: диптих.
 39. Виразне читання напам’ять поезій Ліни Костенко.
 40. Контрольна робота №4 (різнорівневі письмові завдання за творчістю О.Стороженка, Б.Лепкого, Л.Костенко).
 41. Борис Харчук. «Планетник». Казкове й реалістичне в повісті-притчі. ТЛ: повість-притча.
 42. Роздуми про сенс людського життя. Добро і зло в повісті, сучасному світі і в людині.
 43. Позакласне читання 3. Борис Харчук. Повість «Світова верба» (уривок).
 44. Євген Гуцало. «Сім’я дикої качки». Твір про людину і світ крізь призму морально-етичних проблем.
 45. Література рідного краю 3. Літературні персоналії територіальної громади (драматурги).
 46. Любов Пономаренко. «Гер переможений». Гуманістичний пафос новели. Художні засоби його втілення: деталь, поєднання різних часових площин тощо. ТЛ: новела.
 47. Анатолій Дімаров. «Блакитна дитина» (скорочено). Автобіографічна повість (перша частина тетралогії «На коні й під конем»). Морально-етична проблематика твору.
 48. Доброта, любов, турбота в родині.
 49. Гідність і повага до людей – риси характеру юного героя, стимули його поведінки.
 50. Контрольна робота №5 (письмовий твір-роздум дискусійного характеру на тему «Порядна людина – яка вона?»).
 51. Ми – українці
 52. Василь Симоненко – «лицар на білому коні» в українській літературі. «Лебеді материнства».Провідні мотиви, ідеї, символічний зміст. ТЛ: ліричний герой.
 53. «Ти знаєш, що ти людина?».Громадянські, патріотичні мотиви, романтичний пафос.
 54. Втілення особливостей української ментальності, рис національного характеру в поезії «Гей, нові Колумби й Магеллани». Проблема індивідуальності й натовпу в поезії «Перехожий».
 55. Позакласне читання 4. Василь Симоненко. «Моя мова», «Старість», «Дід умер».
 56. Андрій Малишко. Відомий український поет та його пісні. «Пісня про рушник».
 57. «Стежина». Найвищі духовні цінності. «Вогник», «Приходять предки». Художні засоби донесення до читача ідей патріотизму, гуманізму, історичної пам’яті. Ліризм поезій А.Малишка.
 58. Виразне читання напам’ять поезій В.Симоненка, А.Малишка.
 59. Василь Голобородько. Самобутня постать поета. «Наша мова». ТЛ: вільний вірш.
 60. «Ми йдемо». Патріотизм, філософічність поезії.
 61. «З дитинства: Дощ». Оригінальність, простота висловлення глибоких почуттів, важливих думок.
 62. «Лелека» (фрагмент). Фольклорна основа, народознавчі аспекти поезії.
 63. Леонід Кисельов. Доля молодого поета. «Стати б хоч на менти лічені…», «Земля така гаряча». Гуманістичний пафос віршів.
 64. Патріотичний мотив вірша «Додому». Вселюдське і національне значення образу української Мадонни в поезії «Катерина».
 65. Виразне читання напам’ять поезій В.Голобородька, Л.Кисельова.
 66. Рзм 4. Відгук на улюблений твір, вивчений у 7 класі.
 67. Виразне читання 2. Інтонація, темп читання, логічний наголос. Читання за ролями.
 68. Контрольна робота №6 (твір-роздум «Бо ти на землі людина» - усні відповіді учнів).
 69. Література рідного краю 4. Літературні персоналії територіальної громади (публіцисти).
 70. Урок-підсумок. Бесіда про твори, що вивчалися протягом року й викликали найбільше зацікавлення.
 71. Підсумки за рік.

  Уроки українська література онлайн, уроки українська література, методичні розробки українська література, усі уроки, уроки онлайн
Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.