KNOWLEDGE HYPERMARKET


Фактори, які впливають на формування особливостей поведінки людини

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>> Біологія: Фактори, які впливають на формування особливостей поведінки людини


Фактори, які впливають на формування особливостей поведінки людини.


Пригадайте що таке поведінка.
Навчіться характеризувати процес гальмування умовних рефлексів.
Запам'ятайте ключові поняття і терміни:гальмування, зовнішнє гальмування, внутрішнє гальмування, збудження, іррадіація, концентрація.

Що таке гальмування умовних рефлексів?

Формування умовних рефлексів, їхнє об'єднання у складні умовнорефлекторні поведінкові реакції можливе завдяки взаємодії двох форм нервового процесу: гальмування та збудження.

Гальмування- це припинення або послаблення певних реакцій організму. Гальмування умовнорефлекторної діяльності, як і діяльності центральної нервової системи в цілому, має виняткове значення. Завдяки йому умовні рефлекси коригуються відповідно до змінених умов або тимчасово зникають, якщо умовний подразник втратив своє сигнальне значення. На гальмуванні ґрунтується здатність чекати, зберігати самовладання, розрізняти подібні між собою умовні сигнали тощо. Розрізняють дві форми гальмування: зовнішнє (безумовне) і внутрішнє (умовне).
Зовнішнє гальмування умовнорефлекторних реакцій пов'язане з дією стороннього подразника і є природженою властивістю нервової системи. Будь-який новий або несподіваний подразник (наприклад, побічний звук, зміна інтенсивності освітлення, больове відчуття), який спричинює орієнтувальний рефлекс, може тимчасово послабити або повністю припинити рефлекс.

Біологічне значення безумовного зовнішнього гальмування умовних рефлексів полягає в забезпеченні реакції на основний, найважливіший для організму в даний момент стимул (наприклад, написання контрольної роботи).
Внутрішнє гальмування умовнорефлекторних реакцій виникає в результаті «порушення» взаємодії між умовним і безумовним подразниками. Таке гальмування розвивається тоді, коли дія умовного подразника не підкріплюється безумовним. При цьому умовна реакція зникає не відразу, а згасає поступово. Якщо через деякий час повторити дію умовного подразника ізольовано від підкріплення, то можна спостерігати загальмовану реакцію. Це свідчить саме про гальмування рефлексу, а не про його втрату.

За допомогою внутрішнього гальмування мозок позбувається умовних рефлексів (інформації), що втратила значення для організму. Але в людини добре закріплені рухові умовні рефлекси можуть зберігатися тривалий час навіть після перерви в тренуванні (катання на ковзанах, велосипеді тощо).

Біологічне значення внутрішнього гальмування умовних рефлексів полягає в тому, що умови зовнішнього середовища, які змінилися (припинення підкріплення умовного подразника безумовним), потребують відповідної пристосувальної зміни в поведінці. Умовний рефлекс пригнічується, оскільки втрачає своє значення в діяльності організму.

Прикладом умовного гальмування є правила в спортивній діяльності, як-от заборона певних дій у спортивній грі у певних зонах майданчика, певні обмеження під час навчання і виховання, у поведінці людини в суспільстві.

Як взаємодіють збудження та гальмування в корі великих півкуль головного мозку?

Збудження тагальмування як основні процеси діяльності центральної нервової системи ґрунтуються на певних закономірностях. Так, виникаючи у відповідних центрах, процеси збудження або гальмування здатні поширюватись по всій центральній нервовій системі. Це явище дістало назву іррадіації (від лат. іррадіо - сяю, випромінюю). Протилежний процес - обмеження, скорочення зони джерела збудження або гальмування, називається концентрацією (від лат. концентратіо - зосередження, скупчення).

Іррадіація і концентрація складають основу взаємодій нервових процесів у центральній нервовій системі. Ці явища можна спостерігати при утворенні рухових умовних рефлексів, коли на першій стадії утворення рухових навичок унаслідок поширення збудження скорочується багато м'язів, не потрібних для виконання даного руху. І тільки в процесі багатьох повторень (вправ) у результаті концентрації процесу збудження в необхідних ділянках кори рухи стають висококоординованими.

Узагальнимо знання


В основі діяльності нервової системи лежать процеси збудження і гальмування. При збудженні здійснюються рефлекторні реакції, а при гальмуванні вони припиняються.

За допомогою гальмування людина позбувається рефлексів, що втратили пристосувальне значення, навчається розрізняти подібні подразники, краще пристосовується до змін умов навколишнього середовища. Збудження і гальмування можуть поширюватися у певних нервових центрах або концентруватися. Ці процеси забезпечують координацію роботи нервових центрів, є основою такої психічної властивості, як увага, та рис характеру особистості, як воля, витримка.

Застосуйте здобуті знання


Виберіть правильну відповідь (одну або кілька)

1. Виберіть правильне твердження:

1) гальмування - це процес, протилежний збудженню;
2) гальмування - це негативне явище для організму людини:
а) перше твердження правильне;
б) друге твердження правильне;
в) обидва твердження правильні;
г) обидва твердження неправильні.

2. Вкажіть процес, який відбувається в результаті, коли дія умовного подразника не підкріплюється безумовним:
а) концентрація;
б) гальмування;
в) збудження.

3. Виберіть форму гальмування, коли під час вживання їжі виникає сильний шум:
а) зовнішнє;
б) внутрішнє.

4. Виберіть форму гальмування, яке виникає, коли спортсмен порушує правила гри, арбітр подає сигнал «свисток»:
а) зовнішнє;
б) внутрішнє.

5. Що таке гальмування? Назвіть форми гальмування. Чим вони відрізняються? Яка роль гальмування умовних рефлексів у здійсненні поведінки людини?Біологія 9 клас. Матяш Н. Ю., Шабатура М. Н.

Надіслано читачами з інтернет-сайтів


Матеріали з біології, завдання та відповіді по класам, плани конспектів уроків з біології для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.