KNOWLEDGE HYPERMARKET


Форми міжнародного співробітництва. Обсяги і структура зовнішньоекономічних зв’язків

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 9 клас>> Географія: Форми міжнародного співробітництва. Обсяги і структура зовнішньоекономічних зв’язків§ З0. Міжнародний поділ праці та світове господарство

Пригадаймо

1. Чим відрізняється товарне і натуральне господарство?
2. Що розуміють під територіальним (географічним) поділом праці?
3. Як впливає територіальний поділ праці на формування НГК?


Форми міжнародного співробітництва. Зв'язки держави з іншими країнами світу здійснюються у різних формах. За змістом поміж форм міжнародного співробітництва виділяють політичні, економічні, культурні, гуманітарні, наукові тощо.


Політичні зв'язки виникають у результаті зустрічей керівників держав, парламентів, урядів, а також представників владних структур, громадських організацій. Важливу роль відіграють стосунки з міжнародними організаціями, членом яких є Україна (ООН, Рада Європи, Світова організація торгівлі та ін.) або в які прагне вступити чи співпрацювати на певних умовах. Налагодження і зміцнення політичних відносин створюють сприятливі умови для розвитку всіх інших видів співробітництва між країнами.


Особливе значення мають економічні зв'язки, які здійснюються у формі не лише зовнішньої торгівлі, а також і міжнародної спеціалізації та кооперування, вкладення капіталів, обміну робочою силою, обміну науково-технічною інформацією, міжнародних послуг.


Чи знаєте ви, що...
Число міжнародних туристів у світі постійно зростає: у 1950 р. — 25 млн осіб; 1970 р. — 160 млн; 1995 р. —560 млн; 2008 р. — 780 млн. Туризм забезпечує роботою в усіх країнах світу понад 100 млн працівників. Доходи від іноземного туризму в загальних надходженнях від експорту товарів і послуг становлять у США і Великій Британії — по 5 %, Франції та Данії — 7-8 %; Італії та Швейцарії —11-12%; Португалії — 20 %; Іспанії й Австрії — 30-35 %. Головний регіон міжнародного туризму — Європа. У 2005 році на її частку припадало 54,5 % усіх туристів світу.


Міжнародна спеціалізація і кооперація здійснюється безпосередньо між підприємствами різних країн.


Вкладення капіталів (інвестиції) полягає в наданні коштів чи матеріальних ресурсів суб'єктами господарювання, підприємствами однієї країни для будівництва, переобладнання господарських об'єктів іншої, створення спільних підприємств.


Обмін робочою силою відбувається з результаті виїзду громадян на роботу до інших країн.


Дедалі більшої ваги в наш час набуває обмін науково-технічною інформацією, тобто найновішими досягненнями науки, техніки, технології.


Важливу роль в економіці країн відіграють міжнародні послуги, серед яких найпоширенішими є транспортні, надання фінансових кредитів, обмін туристськими групами тощо. У їхній структурі продовжує зростати частка міжнародного туризму.


Закріплюємо та узагальнюємо

1. Які існують форми міжнародних економічних зв'язків?


Йосип Гілецький, Географія, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів 


Планування уроків з географії, відповіді на тести, завдання та відповіді по класам, домашнє завдання та робота з географії для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.