KNOWLEDGE HYPERMARKET


Фізика 7 клас Повні уроки
 
(24 промежуточные версии не показаны)
Строка 1: Строка 1:
-
'''Розділ 1. ПОЧИНАЄМО ВИВЧАТИ ФІЗИКУ'''<br> Тема 1. Фiзика як природнича наука. Фiзичнi тiла i фiзичнi явища.  
+
'''&nbsp;ПОЧИНАЄМО ВИВЧАТИ ФІЗИКУ'''<br> 1. [[Фiзика як природнича наука. Фiзичнi тiла i фiзичнi явища|Фiзика як природнича наука. Фiзичнi тiла i фiзичнi явища]].  
-
<br>  
+
&nbsp;2.[[Механiчнi, тепловi, електричнi, магнiтнi та оптичнi явища. Методи дослiдження фiзичних явищ.|Механiчнi, тепловi, електричнi, магнiтнi та оптичнi явища. Методи дослiдження фiзичних явищ.]] <br>  
-
Тема 2. Механiчнi, тепловi, електричнi, магнiтнi та оптичнi явища. Методи дослiдження фiзичних явищ. <br>  
+
3. [[Спостереження та експеримент. Вимiрювання та вимiрювальнi прилади|Спостереження та експеримент. Вимiрювання та вимiрювальнi прилади]]. <br>  
-
<br>  
+
4. [[Фiзичнi величини та їх одиницi|Фiзичнi величини та їх одиницi]]. <br>  
-
Тема 3. Спостереження та експеримент. Вимiрювання та вимiрювальнi прилади. <br>  
+
5. Зв’язок фiзики з повсякденним життям, технiкою i виробничими технологiями. <br>  
-
<br>  
+
6. [[Творцi фiзичної науки. Внесок українських учених у розвиток фiзики|Творцi фiзичної науки. Внесок українських учених у розвиток фiзики]]. <br>  
-
Тема 4. Фiзичнi величини та їх одиницi. <br>  
+
7. [[Навколишнiй свiт, у якому ми живемо. Мiкро-, макро- i мегасвiти. Простiр i час. Послiдовнiсть, тривалiсть i перiодичнiсть подiй|Навколишнiй свiт, у якому ми живемо. Мiкро-, макро- i мегасвiти. Простiр i час. Послiдовнiсть, тривалiсть i перiодичнiсть подiй]]. <br>  
-
<br>  
+
8. [[Одиницi часу. Вимiри простору. Довжина та одиницi довжини. Площа та одиницi площi. Об’єм та одиницi об’єму. Взаємодiя тiл|Одиницi часу. Вимiри простору. Довжина та одиницi довжини. Площа та одиницi площi. Об’єм та одиницi об’єму. Взаємодiя тiл]]. <br>  
-
Тема 5. Зв’язок фiзики з повсякденним життям, технiкою i виробничими технологiями. <br>  
+
9. [[Земне тяжiння. Електризацiя тiл. Взаємодiя заряджених тiл. Взаємодiя магнiтiв. Сила — мiра взаємодiї. Енергiя|Земне тяжiння. Електризацiя тiл. Взаємодiя заряджених тiл. Взаємодiя магнiтiв. Сила — мiра взаємодiї. Енергiя.]]<br> <br> <br>'''БУДОВА РЕЧОВИНИ'''<br> 10. [[Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл|Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл.]]
-
<br>  
+
11. [[Будова речовини. Атоми і молекули. Будова атома|Будова речовини. Атоми і молекули. Будова атома]]. <br>  
-
Тема 6. Творцi фiзичної науки. Внесок українських учених у розвиток фiзики. <br>  
+
12. [[Рух і взаємодія атомів і молекул. Залежність швидкості руху атомів і молекул від температури тіла. Дифузія|Рух і взаємодія атомів і молекул. Залежність швидкості руху атомів і молекул від температури тіла. Дифузія.]]<br>  
-
<br>
+
13. [[Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах|Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах.]]
-
Тема 7. Навколишнiй свiт, у якому ми живемо. Мiкро-, макро- i мегасвiти. Простiр i час. Послiдовнiсть, тривалiсть i перiодичнiсть подiй. <br>  
+
14. [[Густина речовини. Кристалічні та аморфні тіла. Залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури|Густина речовини. Кристалічні та аморфні тіла. Залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури.]] <br>
-
<br>  
+
[[Контрольна робота-1 (7 клас)|Контрольна робота-1 (7 клас)]]<br>
 +
<br> <br>'''СВІТЛОВІ ЯВИЩА'''<br> 15. [[Оптичні явища в природі. Джерела і приймачі світла. Світловий промінь. Прямолінійне поширення світла. Сонячне і місячне затемнення|Оптичні явища в природі. Джерела і приймачі світла. Світловий промінь. Прямолінійне поширення світла. Сонячне і місячне затемнення.]]
-
Тема 8. Одиницi часу. Вимiри простору. Довжина та одиницi довжини. Площа та одиницi площi. Об’єм та одиницi об’єму. Взаємодiя тiл. <br>
+
16. [[Дисперсія світла. Спектральний склад світла. Кольори|Дисперсія світла. Спектральний склад світла. Кольори.]]
-
<br>
+
17. [[Відбивання світла. Закони відбивання. Плоске дзеркало|Відбивання світла. Закони відбивання. Плоске дзеркало.]]
-
Тема 9. Земне тяжiння. Електризацiя тiл. Взаємодiя заряджених тiл. Взаємодiя магнiтiв. Сила — мiра взаємодiї. Енергiя.<br> <br> <br>'''Розділ 2. БУДОВА РЕЧОВИНИ'''<br> Тема 10. Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл.  
+
18. [[Поширення світла в різних середовищах. Заломлення світла на межі двох середовищ. Лінзи. Оптична сила і фокусна відстань лінзи|Поширення світла в різних середовищах. Заломлення світла на межі двох середовищ. Лінзи. Оптична сила і фокусна відстань лінзи. Побудова зображень, що дає тонка лінза.]]
-
<br>
+
19. [[Фотометрія. Сила світла і освітленість|Фотометрія. Сила світла і освітленість.]]
-
Тема 11. Будова речовини. Атоми і молекули. Будова атома. <br>  
+
20. [[Око. Вади зору. Окуляри. Оптичні прилади|Око. Вади зору. Окуляри. Оптичні прилади.]]<br> <br>  
<br>  
<br>  
-
 
-
Тема 12. Рух і взаємодія атомів і молекул. Залежність швидкості руху атомів і молекул від температури тіла. Дифузія.<br>
 
<br>  
<br>  
-
Тема 13. Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах.
+
'''<u>Зміст уроку</u>'''
-
 
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку і опорний каркас                     
-
<br>  
+
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку
-
 
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративні методи та інтерактивні технології
-
Тема 14. Густина речовини. Кристалічні та аморфні тіла. Залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури. <br> <br> <br>'''Розділ 3. СВІТЛОВІ ЯВИЩА'''<br> Тема 15. Оптичні явища в природі. Джерела і приймачі світла. Світловий промінь. Прямолінійне поширення світла. Сонячне і місячне затемнення.
+
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями)
-
 
+
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] оцінювання
-
<br> Тема 16. Дисперсія світла. Спектральний склад світла. Кольори.
+
-
 
+
'''<u>Практика</u>'''
-
<br> Тема 17. Відбивання світла. Закони відбивання. Плоске дзеркало.
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи,самоперевірка
-
 
+
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикуми, лабораторні, кейси
-
<br> Тема 18. Поширення світла в різних середовищах. Заломлення світла на межі двох середовищ. Лінзи. Оптична сила і фокусна відстань лінзи. Побудова зображень, що дає тонка лінза.
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
-
 
+
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання
-
<br> Тема 19. Фотометрія. Сила світла і освітленість.
+
-
 
+
'''<u>Ілюстрації</u>'''
-
<br> Тема 20. Око. Вади зору. Окуляри. Оптичні прилади.<br> <br>
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
-
 
+
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати
-
<br>
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фішки для допитливих
-
 
+
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки
-
<br>
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати
-
 
+
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи на уроці                        [[Image:1236084776 kr.jpg]] національні особливості
+
'''<u>Доповнення</u>'''
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] виділити головне в уроці - опорний каркас            [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/nichego-sebe-uroki/ нічого собі уроки]
+
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] відеокліпи                                          [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] нова система освіти
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні і допоміжні
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] вправи на пошук інформації                          [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні допоміжні
+
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята, девізи
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, цитати            [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] додаткові доповнення                                [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати
+
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] національні особливості
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання                                    [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] речовки та вікторизми
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів                         
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи (рішення та відповіді)              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] риторичні питання від учнів
+
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інше
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями)  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності звичайний І
+
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] знайди інформацію сам                                [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності високий ІІ
+
   
   
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки]                                     [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності олімпійський III
+
'''<u>Тільки для вчителів</u>'''
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації, графіки, таблиці                        [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] самоперевірка
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки]  
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інтерактивні технології                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] система оцінювання
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік  
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік                             [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] скласти пазл з різних частин інформації
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] кейси та практикуми                                  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] програми
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] комікси                                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення]
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ коментарі та обговорення]                           [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята
+
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку                                      [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тести
+
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалка
+
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] навчальні програми                                  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] що ще не відомо, не відкрито вченими
+
<br>
<br>

Текущая версия на 17:45, 6 октября 2010

 ПОЧИНАЄМО ВИВЧАТИ ФІЗИКУ
1. Фiзика як природнича наука. Фiзичнi тiла i фiзичнi явища.

 2.Механiчнi, тепловi, електричнi, магнiтнi та оптичнi явища. Методи дослiдження фiзичних явищ.

3. Спостереження та експеримент. Вимiрювання та вимiрювальнi прилади.

4. Фiзичнi величини та їх одиницi.

5. Зв’язок фiзики з повсякденним життям, технiкою i виробничими технологiями.

6. Творцi фiзичної науки. Внесок українських учених у розвиток фiзики.

7. Навколишнiй свiт, у якому ми живемо. Мiкро-, макро- i мегасвiти. Простiр i час. Послiдовнiсть, тривалiсть i перiодичнiсть подiй.

8. Одиницi часу. Вимiри простору. Довжина та одиницi довжини. Площа та одиницi площi. Об’єм та одиницi об’єму. Взаємодiя тiл.

9. Земне тяжiння. Електризацiя тiл. Взаємодiя заряджених тiл. Взаємодiя магнiтiв. Сила — мiра взаємодiї. Енергiя.


БУДОВА РЕЧОВИНИ
10. Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл.

11. Будова речовини. Атоми і молекули. Будова атома.

12. Рух і взаємодія атомів і молекул. Залежність швидкості руху атомів і молекул від температури тіла. Дифузія.

13. Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах.

14. Густина речовини. Кристалічні та аморфні тіла. Залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури.

Контрольна робота-1 (7 клас)


СВІТЛОВІ ЯВИЩА
15. Оптичні явища в природі. Джерела і приймачі світла. Світловий промінь. Прямолінійне поширення світла. Сонячне і місячне затемнення.

16. Дисперсія світла. Спектральний склад світла. Кольори.

17. Відбивання світла. Закони відбивання. Плоске дзеркало.

18. Поширення світла в різних середовищах. Заломлення світла на межі двох середовищ. Лінзи. Оптична сила і фокусна відстань лінзи. Побудова зображень, що дає тонка лінза.

19. Фотометрія. Сила світла і освітленість.

20. Око. Вади зору. Окуляри. Оптичні прилади.Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас                      
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів                          
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення