KNOWLEDGE HYPERMARKET


Фізика 7 клас Повні уроки

Розділ 1. ПОЧИНАЄМО ВИВЧАТИ ФІЗИКУ
Тема 1. Фiзика як природнича наука. Фiзичнi тiла i фiзичнi явища.


Тема 2. Механiчнi, тепловi, електричнi, магнiтнi та оптичнi явища. Методи дослiдження фiзичних явищ.


Тема 3. Спостереження та експеримент. Вимiрювання та вимiрювальнi прилади.


Тема 4. Фiзичнi величини та їх одиницi.


Тема 5. Зв’язок фiзики з повсякденним життям, технiкою i виробничими технологiями.


Тема 6. Творцi фiзичної науки. Внесок українських учених у розвиток фiзики.


Тема 7. Навколишнiй свiт, у якому ми живемо. Мiкро-, макро- i мегасвiти. Простiр i час. Послiдовнiсть, тривалiсть i перiодичнiсть подiй.


Тема 8. Одиницi часу. Вимiри простору. Довжина та одиницi довжини. Площа та одиницi площi. Об’єм та одиницi об’єму. Взаємодiя тiл.


Тема 9. Земне тяжiння. Електризацiя тiл. Взаємодiя заряджених тiл. Взаємодiя магнiтiв. Сила — мiра взаємодiї. Енергiя.


Розділ 2. БУДОВА РЕЧОВИНИ
Тема 10. Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл.


Тема 11. Будова речовини. Атоми і молекули. Будова атома.


Тема 12. Рух і взаємодія атомів і молекул. Залежність швидкості руху атомів і молекул від температури тіла. Дифузія.


Тема 13. Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах.


Тема 14. Густина речовини. Кристалічні та аморфні тіла. Залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури.


Розділ 3. СВІТЛОВІ ЯВИЩА
Тема 15. Оптичні явища в природі. Джерела і приймачі світла. Світловий промінь. Прямолінійне поширення світла. Сонячне і місячне затемнення.


Тема 16. Дисперсія світла. Спектральний склад світла. Кольори.


Тема 17. Відбивання світла. Закони відбивання. Плоске дзеркало.


Тема 18. Поширення світла в різних середовищах. Заломлення світла на межі двох середовищ. Лінзи. Оптична сила і фокусна відстань лінзи. Побудова зображень, що дає тонка лінза.


Тема 19. Фотометрія. Сила світла і освітленість.


Тема 20. Око. Вади зору. Окуляри. Оптичні прилади.1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                 1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими