KNOWLEDGE HYPERMARKET


Фізика 7 клас Повні уроки

Розділ 1. ПОЧИНАЄМО ВИВЧАТИ ФІЗИКУ
Тема 1. Фiзика як природнича наука. Фiзичнi тiла i фiзичнi явища.


Тема 2. Механiчнi, тепловi, електричнi, магнiтнi та оптичнi явища. Методи дослiдження фiзичних явищ.


Тема 3. Спостереження та експеримент. Вимiрювання та вимiрювальнi прилади.


Тема 4. Фiзичнi величини та їх одиницi.


Тема 5. Зв’язок фiзики з повсякденним життям, технiкою i виробничими технологiями.


Тема 6. Творцi фiзичної науки. Внесок українських учених у розвиток фiзики.


Тема 7. Навколишнiй свiт, у якому ми живемо. Мiкро-, макро- i мегасвiти. Простiр i час. Послiдовнiсть, тривалiсть i перiодичнiсть подiй.


Тема 8. Одиницi часу. Вимiри простору. Довжина та одиницi довжини. Площа та одиницi площi. Об’єм та одиницi об’єму. Взаємодiя тiл.


Тема 9. Земне тяжiння. Електризацiя тiл. Взаємодiя заряджених тiл. Взаємодiя магнiтiв. Сила — мiра взаємодiї. Енергiя.


Розділ 2. БУДОВА РЕЧОВИНИ
Тема 10. Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл.


Тема 11. Будова речовини. Атоми і молекули. Будова атома.


Тема 12. Рух і взаємодія атомів і молекул. Залежність швидкості руху атомів і молекул від температури тіла. Дифузія.


Тема 13. Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах.


Тема 14. Густина речовини. Кристалічні та аморфні тіла. Залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури.


Розділ 3. СВІТЛОВІ ЯВИЩА
Тема 15. Оптичні явища в природі. Джерела і приймачі світла. Світловий промінь. Прямолінійне поширення світла. Сонячне і місячне затемнення.


Тема 16. Дисперсія світла. Спектральний склад світла. Кольори.


Тема 17. Відбивання світла. Закони відбивання. Плоске дзеркало.


Тема 18. Поширення світла в різних середовищах. Заломлення світла на межі двох середовищ. Лінзи. Оптична сила і фокусна відстань лінзи. Побудова зображень, що дає тонка лінза.


Тема 19. Фотометрія. Сила світла і освітленість.


Тема 20. Око. Вади зору. Окуляри. Оптичні прилади.• акселеративні методи на уроці            • національні особливості
• виділити головне в уроці - опорний каркас      • нічого собі уроки        
• відеокліпи                      • нова система освіти
• вправи на пошук інформації              • підручники основні допоміжні
• гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       • презентація уроку
• додаткові доповнення                 • реферати  
• домашнє завдання                   • речовки та вікторизми    
• задачі та вправи (рішення та відповіді)       • риторичні питання від учнів
• закриті вправи (тільки для використання вчителями)  • рівень складності звичайний І
• знайди інформацію сам                • рівень складності високий ІІ
• ідеальні уроки                    • рівень складності олімпійський III
• ілюстрації, графіки, таблиці             • самоперевірка
• інтерактивні технології               • система оцінювання
• календарний план на рік               • скласти пазл з різних частин інформації
• кейси та практикуми                 • словник термінів
• комікси                       • статті
• коментарі та обговорення               • тематичні свята             
• конспект уроку                    • тести
• методичні рекомендації                • шпаргалка   
• навчальні програми                  • що ще не відомо, не відкрито вченими