KNOWLEDGE HYPERMARKET


Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл. Повні уроки
(Новая страница: «<br>'''Гіпермаркет Знань&gt;&gt;[[Фізика і <br><br>астроно...»)
Строка 1: Строка 1:
-
<br>'''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]&amp;gt;&amp;gt;[[Фізика і <br><br>астрономія|Фізика і астрономія]]&amp;gt;&amp;gt;[[Фізика 7 клас. Повні уроки|Фізика 7 <br><br>клас. Повні уроки]]&amp;gt;&amp;gt; Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. <br><br>Вимірювання маси тіл. ''' <br><br>''&lt;metakeywords&gt;Фiзика, 7 клас, урок, на тему.Фізичне тіло і речовина. Маса <br><br>тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл.&nbsp; &lt;/metakeywords&gt;''&lt;br&gt;<br><br>Силу, з якої тіло притягається до Землі під дією поля тяжіння Землі, називають <br><br>силою ваги. За законом всесвітнього тяжіння на поверхні Землі (або поблизу цієї <br><br>поверхні) на тіло масою m діє сила ваги<br>Fт=GMm/R2&nbsp; <br>де М - маса Землі; R - радіус Землі.<br>Якщо на тіло діє тільки сила ваги, а всі інші сили взаємно врівноважені, тіло <br><br>робить вільне падіння. Прискорення вільного падіння не залежить від маси m <br><br>падаючого тіла, тобто для всіх тіл у даному місці Землі воно однаково. Оскільки <br><br>Земля не куля, а еліпсоїд обертання, її полярний радіус менше екваторіального. З <br><br>формули видно, що із цієї причини сила ваги на полюсі більше, ніж на екваторі.<br>Сила ваги діє на всі тіла, що перебувають у поле тяжіння Землі, однак не всі <br><br>тіла падають на Землю. Це порозумівається тим, що руху багатьох тіл <br><br>перешкоджають інші тіла, наприклад опори, нитки підвісу й т.п. <br>Виміру, проведені на різних широтах, показали, що числові значення прискорення <br><br>вільного падіння мало відрізняються друг від друга. Тому при не дуже точних <br><br>розрахунках можна зневажити відмінністю форми Землі від сферичної, і вважати, що <br><br>прискорення вільного падіння в будь-якому місці Землі однаково й дорівнює 9,8 <br><br>м/с2.<br>У повсякденному житті під словом "вага" ми найчастіше маємо на увазі масу тіла, <br><br>не роблячи розходження між цими термінами. Однак це невірно. І сьогодні ми <br><br>з'ясуємо чому.<br>Силу, у якій внаслідок притягання до Землі тіло діє на свою опору або підвіс, <br><br>називають вагою тіла. На відміну від сили ваги, що є гравітаційною силою, <br><br>прикладеної до тіла, вага - це пружна сила, прикладена до опори або підвісу <br><br>(тобто до зв'язку).<br>Сила виміряється в ньютонах (Н). Сила в 1 Н повідомляє масі в 1 кг швидкість 1 <br><br>м/с за 1 с. <br><br>Невелике яблуко масою 100 м, що висить на дереві, відчуває силу притягання до <br><br>Землі, рівну приблизно 1 Н.<br><br>Наприклад, на малюнку ведмідь діє на опору - дошку, що прогнулася. Відповідно до <br><br>визначення, сила тиску ведмедя на дошку є його вагою. <br>&nbsp;<br>[[Image:denF_7_10_6.gif]]<br>Досить часто вага тіла дорівнює діючої на нього силі ваги. У вигляді формули це <br><br>записується так: Р=Fт=mg.<br><br>[[Image:denF_7_10_5.gif]]<br>Однак ця формула вірна не завжди.<br>Приклад перший: тіло занурене в рідину або газ. У&nbsp; цьому випадку виникає сила, <br><br>що виштовхує. Саме вона не дає потонути рятувальному колу й іншим аналогічним <br><br>предметам. Звичайно вона приводить до зменшення ваги. На малюнку в § 3-і <br><br>показано, що при зануренні картоплі у воду розтягання пружини динамометра <br><br>зменшується. Виходить, зменшується сила, з якої картопля тягне за кінець <br><br>пружини. Відповідно до визначення, ця сила - вага картоплі.<br>&nbsp;&nbsp; <br>Приклад другої. Візьмемо динамометр і підвісимо до нього гирьку масою 102 р. У <br><br>стані спокою її вага дорівнює 1 Н. І дійсно, якщо гирька буде нерухомо висіти на <br><br>гачку динамометра, то він покаже саме 1 Н. Але якщо ж динамометр качати нагору - <br><br>униз або вліво - вправо, те він покаже, що вага гирі стала іншим. На малюнку, <br><br>наприклад, він дорівнює 4 Н.<br><br>[[Image:denF_7_10_2.gif]]<br>Отже, численні досвіди показують, що вага тіла дорівнює діючої на нього силі <br><br>ваги, коли тіло і його опора (підвіс) спочивають або рухаються разом рівномірно <br><br>й прямолінійно, і не діє сила, що виштовхує. Ця фраза, як говорять у фізику, <br><br>описує границі застосовності формули W = Fтяж.<br>Помітимо, що в розглянутих прикладах зміна ваги тіл не впливало на силу ваги. <br><br>Вона залишалася постійної, тому що при хитаннях гирьки або зануренні картоплі у <br><br>воду величини "m" й "g" не змінювалися (формула Fтяж = m g). <br>Помітимо також, що числові значення ваги й сили ваги можуть бути рівні, однак <br><br>крапки їхнього додатка завжди різні. Сила ваги завжди прикладена до самого тіла, <br><br>а його вага - до підвісу або опори.<br>Як бачите, терміни "маса" й "вагу" описують різні фізичні величини. Перша з них <br><br>виміряється кілограмами, друга - ньютонами. Для виміру маси служать ваги, для <br><br>виміру ваги - динамометр. Вага, на відміну від маси, має просторовий напрямок, <br><br>тобто може бути зображений на кресленні у вигляді вектора. Маса - немає. При <br><br>зануренні в рідину або газ вага тіл міняється, а маса - немає. Є й інші <br><br>відмінності.<br>Як же вимірюють масу? Для цього теж існує спеціальний прилад. Ти напевно вже мав <br><br>з ним справа: це ваги.<br>[[Image:denF_7_10_4.jpg]]<br>Як ними правильно користуватися? Помни про сім правил!<br>{{#ev:youtube|uFIti95d2VM}} <br>ПРАВИЛО 1. Перед зважуванням потрібно переконатися, що ваги врівноважені. Якщо <br><br>рівноваги ні, то на більше легку чашку ваг кладуть смужки паперу.<br>ПРАВИЛО 2. Тіло, що зважує, кладуть на ліву чашку ваг, а гирьки - важки - на <br><br>праву.<br>ПРАВИЛО 3. Дрібні гирьки потрібно брати тільки спеціальним пінцетом.<br>ПРАВИЛО 4. Поклавши зважує тело, що, на ліву чашку ваг, на праву потрібно <br><br>спочатку покласти гирю, маса якої здається тобі ледве більше маси тіла, що <br><br>зважує. Якщо чашка з гирею перетягне, то гирьку ставлять на місце, а якщо не <br><br>перетягне - залишають у чашці. Потім проробляють те ж з наступної по масі <br><br>гирькою; додають гирьки доти, поки не буде досягнута рівновага.<br>ПРАВИЛО 5. Після цього підраховують суму мас всіх гир, що лежать на правій чашці <br><br>ваг, і записують значення маси тіла. Потім акуратно складають гирьки на місце.<br>ПРАВИЛО 6. Щоб ваги не псувалися, що зважує тіло й гирі потрібно опускати на <br><br>чашки обережно, не роняючи їх навіть із невеликої висоти.<br>ПРАВИЛО 7. На чашки ваг не можна класти мокрі, брудні й гарячі тіла, не можна <br><br>насипати без прокладки порошки або наливати які-небудь рідини.<br>Дані ваги показують точну масу в не залежності від розташування ваг щодо земної <br><br>поверхні.<br>По історичних причинах, назва «кілограм» уже містить десяткову приставку «кіло», <br><br>тому кратні й дольні одиниці утворюють, приєднуючи стандартні приставки СІ до <br><br>назви або позначення одиниці виміру «грам» (яка, у системі СІ, сама є дольной: 1 <br><br>м = 10-3 кг).<br><br>Найбільше часто будуть зустрічатися наступні одиниці:<br>Більше кілограма <br>Тонна - 1000 кг<br>Центнер - 100 кг.<br><br>У визначеннях потужності атомних бомб замість гигаграмма застосовується <br><br>кілотонна, замість тераграмма - мегатонна.<br>Крім цього при точні виміри будуть використатися грами й&nbsp; міліграми.<br><br>1 кг. =1000 р. <br>1 р.=1000 мг.<br><br>Другий тип ваг це динамометр<br>Динамометр - прилад для виміру складається із силової ланки (пружного елемента) <br><br>і відлікового пристрою.<br>[[Image:denF_7_10_3.jpg]]<br>Найпростішим динамометром є пружинний<br>[[Image:denF_7_10_1.jpg]]<br>На відміну від ваг, динамометр показує силу ваги, з якої тіло притягається до <br><br>землі.<br><br>{{#ev:youtube|UHVLCI0CS1o}}<br><br>СиллНьютон (обозначение: Н) — единица измерения силы в СИ. Принятое <br><br>международное название — newton (обозначается N).Шкалу динамометра можна <br><br>проградуювати й у кілограмах, але дані ваги будуть показувати точну масу тільки <br><br>в тім місці Землі, де прискорення вільного падіння теж, що й разом градуіровки<br>Прості ваги на основі динамометра необхідно регулювати під час перевезення в <br><br>інше місце.<br><br><br><br>&lt;br&gt; '''Список використаних джерел:''' <br><br>1. Янчук В. Довідник школяра: 5-11 кл., 2002, Київ <br><br>2. Коршак Є. В., Ляшенко О. І., Савченко В.Ф. Фізика 7 клас: Підруч. для для <br><br>загальноосвітніх навч. закл. - Ірпінь: Перун, 2002. <br><br><br><br>''Отредактировано и выслано Борисенко И. Г.'' <br><br>''&lt;br&gt;'' <br><br>Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, <br><br>[http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. <br><br>Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь <br><br>- [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. <br><br>[[Category:Фізика_7_клас]]
+
&lt;br&gt;'''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]&amp;amp;gt;&amp;amp;gt;[[Фізика і астрономія|Фізика і астрономія]]&amp;amp;gt;&amp;amp;gt;[[Фізика 7 клас. Повні уроки|Фізика 7 клас. Повні уроки]]&amp;amp;gt;&amp;amp;gt; Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл. ''' ''&amp;lt;metakeywords&amp;gt;Фiзика, 7 клас, урок, на тему.Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл.&amp;nbsp; &amp;lt;/metakeywords&amp;gt;''&amp;lt;br&amp;gt;Силу, з якої тіло притягається до Землі під дією поля тяжіння Землі, називають силою ваги. За законом всесвітнього тяжіння на поверхні Землі (або поблизу цієї поверхні) на тіло масою m діє сила ваги&lt;br&gt;Fт=GMm/R2&amp;nbsp; &lt;br&gt;де М - маса Землі; R - радіус Землі.&lt;br&gt;Якщо на тіло діє тільки сила ваги, а всі інші сили взаємно врівноважені, тіло робить вільне падіння. Прискорення вільного падіння не залежить від маси m падаючого тіла, тобто для всіх тіл у даному місці Землі воно однаково. Оскільки Земля не куля, а еліпсоїд обертання, її полярний радіус менше екваторіального. З формули видно, що із цієї причини сила ваги на полюсі більше, ніж на екваторі.&lt;br&gt;Сила ваги діє на всі тіла, що перебувають у поле тяжіння Землі, однак не всі тіла падають на Землю. Це порозумівається тим, що руху багатьох тіл перешкоджають інші тіла, наприклад опори, нитки підвісу й т.п. &lt;br&gt;Виміру, проведені на різних широтах, показали, що числові значення прискорення вільного падіння мало відрізняються друг від друга. Тому при не дуже точних розрахунках можна зневажити відмінністю форми Землі від сферичної, і вважати, що прискорення вільного падіння в будь-якому місці Землі однаково й дорівнює 9,8 м/с2.&lt;br&gt;У повсякденному житті під словом "вага" ми найчастіше маємо на увазі масу тіла, не роблячи розходження між цими термінами. Однак це невірно. І сьогодні ми з'ясуємо чому.&lt;br&gt;Силу, у якій внаслідок притягання до Землі тіло діє на свою опору або підвіс, називають вагою тіла. На відміну від сили ваги, що є гравітаційною силою, прикладеної до тіла, вага - це пружна сила, прикладена до опори або підвісу (тобто до зв'язку).&lt;br&gt;Сила виміряється в ньютонах (Н). Сила в 1 Н повідомляє масі в 1 кг швидкість 1 м/с за 1 с. Невелике яблуко масою 100 м, що висить на дереві, відчуває силу притягання до Землі, рівну приблизно 1 Н.Наприклад, на малюнку ведмідь діє на опору - дошку, що прогнулася. Відповідно до визначення, сила тиску ведмедя на дошку є його вагою. &lt;br&gt;&amp;nbsp;&lt;br&gt;[[Image:DenF 7 10 6.gif]]&lt;br&gt;Досить часто вага тіла дорівнює діючої на нього силі ваги. У вигляді формули це записується так: Р=Fт=mg.[[Image:DenF 7 10 5.gif]]&lt;br&gt;Однак ця формула вірна не завжди.&lt;br&gt;Приклад перший: тіло занурене в рідину або газ. У&amp;nbsp; цьому випадку виникає сила, що виштовхує. Саме вона не дає потонути рятувальному колу й іншим аналогічним предметам. Звичайно вона приводить до зменшення ваги. На малюнку в § 3-і показано, що при зануренні картоплі у воду розтягання пружини динамометра зменшується. Виходить, зменшується сила, з якої картопля тягне за кінець пружини. Відповідно до визначення, ця сила - вага картоплі.&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;br&gt;Приклад другої. Візьмемо динамометр і підвісимо до нього гирьку масою 102 р. У стані спокою її вага дорівнює 1 Н. І дійсно, якщо гирька буде нерухомо висіти на гачку динамометра, то він покаже саме 1 Н. Але якщо ж динамометр качати нагору - униз або вліво - вправо, те він покаже, що вага гирі стала іншим. На малюнку, наприклад, він дорівнює 4 Н.[[Image:DenF 7 10 2.gif]]&lt;br&gt;Отже, численні досвіди показують, що вага тіла дорівнює діючої на нього силі ваги, коли тіло і його опора (підвіс) спочивають або рухаються разом рівномірно й прямолінійно, і не діє сила, що виштовхує. Ця фраза, як говорять у фізику, описує границі застосовності формули W = Fтяж.&lt;br&gt;Помітимо, що в розглянутих прикладах зміна ваги тіл не впливало на силу ваги. Вона залишалася постійної, тому що при хитаннях гирьки або зануренні картоплі у воду величини "m" й "g" не змінювалися (формула Fтяж = m g). &lt;br&gt;Помітимо також, що числові значення ваги й сили ваги можуть бути рівні, однак крапки їхнього додатка завжди різні. Сила ваги завжди прикладена до самого тіла, а його вага - до підвісу або опори.&lt;br&gt;Як бачите, терміни "маса" й "вагу" описують різні фізичні величини. Перша з них виміряється кілограмами, друга - ньютонами. Для виміру маси служать ваги, для виміру ваги - динамометр. Вага, на відміну від маси, має просторовий напрямок, тобто може бути зображений на кресленні у вигляді вектора. Маса - немає. При зануренні в рідину або газ вага тіл міняється, а маса - немає. Є й інші відмінності.&lt;br&gt;Як же вимірюють масу? Для цього теж існує спеціальний прилад. Ти напевно вже мав з ним справа: це ваги.&lt;br&gt;[[Image:DenF 7 10 4.jpg]]&lt;br&gt;Як ними правильно користуватися? Помни про сім правил!&lt;br&gt;{{#ev:youtube|uFIti95d2VM}} &lt;br&gt;ПРАВИЛО 1. Перед зважуванням потрібно переконатися, що ваги врівноважені. Якщо рівноваги ні, то на більше легку чашку ваг кладуть смужки паперу.&lt;br&gt;ПРАВИЛО 2. Тіло, що зважує, кладуть на ліву чашку ваг, а гирьки - важки - на праву.&lt;br&gt;ПРАВИЛО 3. Дрібні гирьки потрібно брати тільки спеціальним пінцетом.&lt;br&gt;ПРАВИЛО 4. Поклавши зважує тело, що, на ліву чашку ваг, на праву потрібно спочатку покласти гирю, маса якої здається тобі ледве більше маси тіла, що зважує. Якщо чашка з гирею перетягне, то гирьку ставлять на місце, а якщо не перетягне - залишають у чашці. Потім проробляють те ж з наступної по масі гирькою; додають гирьки доти, поки не буде досягнута рівновага.&lt;br&gt;ПРАВИЛО 5. Після цього підраховують суму мас всіх гир, що лежать на правій чашці ваг, і записують значення маси тіла. Потім акуратно складають гирьки на місце.&lt;br&gt;ПРАВИЛО 6. Щоб ваги не псувалися, що зважує тіло й гирі потрібно опускати на чашки обережно, не роняючи їх навіть із невеликої висоти.&lt;br&gt;ПРАВИЛО 7. На чашки ваг не можна класти мокрі, брудні й гарячі тіла, не можна насипати без прокладки порошки або наливати які-небудь рідини.&lt;br&gt;Дані ваги показують точну масу в не залежності від розташування ваг щодо земної поверхні.&lt;br&gt;По історичних причинах, назва «кілограм» уже містить десяткову приставку «кіло», тому кратні й дольні одиниці утворюють, приєднуючи стандартні приставки СІ до назви або позначення одиниці виміру «грам» (яка, у системі СІ, сама є дольной: 1 м = 10-3 кг).Найбільше часто будуть зустрічатися наступні одиниці:&lt;br&gt;Більше кілограма &lt;br&gt;Тонна - 1000 кг&lt;br&gt;Центнер - 100 кг.У визначеннях потужності атомних бомб замість гигаграмма застосовується кілотонна, замість тераграмма - мегатонна.&lt;br&gt;Крім цього при точні виміри будуть використатися грами й&amp;nbsp; міліграми.1 кг. =1000 р. &lt;br&gt;1 р.=1000 мг.Другий тип ваг це динамометр&lt;br&gt;Динамометр - прилад для виміру складається із силової ланки (пружного елемента) і відлікового пристрою.&lt;br&gt;[[Image:DenF 7 10 3.jpg]]&lt;br&gt;Найпростішим динамометром є пружинний&lt;br&gt;[[Image:DenF 7 10 1.jpg]]&lt;br&gt;На відміну від ваг, динамометр показує силу ваги, з якої тіло притягається до землі.{{#ev:youtube|UHVLCI0CS1o}}СиллНьютон (обозначение: Н) — единица измерения силы в СИ. Принятое международное название — newton (обозначается N).Шкалу динамометра можна проградуювати й у кілограмах, але дані ваги будуть показувати точну масу тільки в тім місці Землі, де прискорення вільного падіння теж, що й разом градуіровки&lt;br&gt;Прості ваги на основі динамометра необхідно регулювати під час перевезення в інше місце.&amp;lt;br&amp;gt; '''Список використаних джерел:''' 1. Янчук В. Довідник школяра: 5-11 кл., 2002, Київ 2. Коршак Є. В., Ляшенко О. І., Савченко В.Ф. Фізика 7 клас: Підруч. для для загальноосвітніх навч. закл. - Ірпінь: Перун, 2002. ''Отредактировано и выслано Борисенко И. Г.'' ''&amp;lt;br&amp;gt;'' Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум].&nbsp; <br><br>[[Category:Фізика_7_клас]]

Версия 14:00, 22 октября 2010

<br>Гіпермаркет Знань&amp;gt;&amp;gt;Фізика і астрономія&amp;gt;&amp;gt;Фізика 7 клас. Повні уроки&amp;gt;&amp;gt; Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл. &lt;metakeywords&gt;Фiзика, 7 клас, урок, на тему.Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл.&nbsp; &lt;/metakeywords&gt;&lt;br&gt;Силу, з якої тіло притягається до Землі під дією поля тяжіння Землі, називають силою ваги. За законом всесвітнього тяжіння на поверхні Землі (або поблизу цієї поверхні) на тіло масою m діє сила ваги<br>Fт=GMm/R2&nbsp; <br>де М - маса Землі; R - радіус Землі.<br>Якщо на тіло діє тільки сила ваги, а всі інші сили взаємно врівноважені, тіло робить вільне падіння. Прискорення вільного падіння не залежить від маси m падаючого тіла, тобто для всіх тіл у даному місці Землі воно однаково. Оскільки Земля не куля, а еліпсоїд обертання, її полярний радіус менше екваторіального. З формули видно, що із цієї причини сила ваги на полюсі більше, ніж на екваторі.<br>Сила ваги діє на всі тіла, що перебувають у поле тяжіння Землі, однак не всі тіла падають на Землю. Це порозумівається тим, що руху багатьох тіл перешкоджають інші тіла, наприклад опори, нитки підвісу й т.п. <br>Виміру, проведені на різних широтах, показали, що числові значення прискорення вільного падіння мало відрізняються друг від друга. Тому при не дуже точних розрахунках можна зневажити відмінністю форми Землі від сферичної, і вважати, що прискорення вільного падіння в будь-якому місці Землі однаково й дорівнює 9,8 м/с2.<br>У повсякденному житті під словом "вага" ми найчастіше маємо на увазі масу тіла, не роблячи розходження між цими термінами. Однак це невірно. І сьогодні ми з'ясуємо чому.<br>Силу, у якій внаслідок притягання до Землі тіло діє на свою опору або підвіс, називають вагою тіла. На відміну від сили ваги, що є гравітаційною силою, прикладеної до тіла, вага - це пружна сила, прикладена до опори або підвісу (тобто до зв'язку).<br>Сила виміряється в ньютонах (Н). Сила в 1 Н повідомляє масі в 1 кг швидкість 1 м/с за 1 с. Невелике яблуко масою 100 м, що висить на дереві, відчуває силу притягання до Землі, рівну приблизно 1 Н.Наприклад, на малюнку ведмідь діє на опору - дошку, що прогнулася. Відповідно до визначення, сила тиску ведмедя на дошку є його вагою. <br>&nbsp;<br>Файл:DenF 7 10 6.gif<br>Досить часто вага тіла дорівнює діючої на нього силі ваги. У вигляді формули це записується так: Р=Fт=mg.Файл:DenF 7 10 5.gif<br>Однак ця формула вірна не завжди.<br>Приклад перший: тіло занурене в рідину або газ. У&nbsp; цьому випадку виникає сила, що виштовхує. Саме вона не дає потонути рятувальному колу й іншим аналогічним предметам. Звичайно вона приводить до зменшення ваги. На малюнку в § 3-і показано, що при зануренні картоплі у воду розтягання пружини динамометра зменшується. Виходить, зменшується сила, з якої картопля тягне за кінець пружини. Відповідно до визначення, ця сила - вага картоплі.<br>&nbsp;&nbsp; <br>Приклад другої. Візьмемо динамометр і підвісимо до нього гирьку масою 102 р. У стані спокою її вага дорівнює 1 Н. І дійсно, якщо гирька буде нерухомо висіти на гачку динамометра, то він покаже саме 1 Н. Але якщо ж динамометр качати нагору - униз або вліво - вправо, те він покаже, що вага гирі стала іншим. На малюнку, наприклад, він дорівнює 4 Н.Файл:DenF 7 10 2.gif<br>Отже, численні досвіди показують, що вага тіла дорівнює діючої на нього силі ваги, коли тіло і його опора (підвіс) спочивають або рухаються разом рівномірно й прямолінійно, і не діє сила, що виштовхує. Ця фраза, як говорять у фізику, описує границі застосовності формули W = Fтяж.<br>Помітимо, що в розглянутих прикладах зміна ваги тіл не впливало на силу ваги. Вона залишалася постійної, тому що при хитаннях гирьки або зануренні картоплі у воду величини "m" й "g" не змінювалися (формула Fтяж = m g). <br>Помітимо також, що числові значення ваги й сили ваги можуть бути рівні, однак крапки їхнього додатка завжди різні. Сила ваги завжди прикладена до самого тіла, а його вага - до підвісу або опори.<br>Як бачите, терміни "маса" й "вагу" описують різні фізичні величини. Перша з них виміряється кілограмами, друга - ньютонами. Для виміру маси служать ваги, для виміру ваги - динамометр. Вага, на відміну від маси, має просторовий напрямок, тобто може бути зображений на кресленні у вигляді вектора. Маса - немає. При зануренні в рідину або газ вага тіл міняється, а маса - немає. Є й інші відмінності.<br>Як же вимірюють масу? Для цього теж існує спеціальний прилад. Ти напевно вже мав з ним справа: це ваги.<br>DenF 7 10 4.jpg<br>Як ними правильно користуватися? Помни про сім правил!<br>

<br>ПРАВИЛО 1. Перед зважуванням потрібно переконатися, що ваги врівноважені. Якщо рівноваги ні, то на більше легку чашку ваг кладуть смужки паперу.<br>ПРАВИЛО 2. Тіло, що зважує, кладуть на ліву чашку ваг, а гирьки - важки - на праву.<br>ПРАВИЛО 3. Дрібні гирьки потрібно брати тільки спеціальним пінцетом.<br>ПРАВИЛО 4. Поклавши зважує тело, що, на ліву чашку ваг, на праву потрібно спочатку покласти гирю, маса якої здається тобі ледве більше маси тіла, що зважує. Якщо чашка з гирею перетягне, то гирьку ставлять на місце, а якщо не перетягне - залишають у чашці. Потім проробляють те ж з наступної по масі гирькою; додають гирьки доти, поки не буде досягнута рівновага.<br>ПРАВИЛО 5. Після цього підраховують суму мас всіх гир, що лежать на правій чашці ваг, і записують значення маси тіла. Потім акуратно складають гирьки на місце.<br>ПРАВИЛО 6. Щоб ваги не псувалися, що зважує тіло й гирі потрібно опускати на чашки обережно, не роняючи їх навіть із невеликої висоти.<br>ПРАВИЛО 7. На чашки ваг не можна класти мокрі, брудні й гарячі тіла, не можна насипати без прокладки порошки або наливати які-небудь рідини.<br>Дані ваги показують точну масу в не залежності від розташування ваг щодо земної поверхні.<br>По історичних причинах, назва «кілограм» уже містить десяткову приставку «кіло», тому кратні й дольні одиниці утворюють, приєднуючи стандартні приставки СІ до назви або позначення одиниці виміру «грам» (яка, у системі СІ, сама є дольной: 1 м = 10-3 кг).Найбільше часто будуть зустрічатися наступні одиниці:<br>Більше кілограма <br>Тонна - 1000 кг<br>Центнер - 100 кг.У визначеннях потужності атомних бомб замість гигаграмма застосовується кілотонна, замість тераграмма - мегатонна.<br>Крім цього при точні виміри будуть використатися грами й&nbsp; міліграми.1 кг. =1000 р. <br>1 р.=1000 мг.Другий тип ваг це динамометр<br>Динамометр - прилад для виміру складається із силової ланки (пружного елемента) і відлікового пристрою.<br>DenF 7 10 3.jpg<br>Найпростішим динамометром є пружинний<br>DenF 7 10 1.jpg<br>На відміну від ваг, динамометр показує силу ваги, з якої тіло притягається до землі. СиллНьютон (обозначение: Н) — единица измерения силы в СИ. Принятое международное название — newton (обозначается N).Шкалу динамометра можна проградуювати й у кілограмах, але дані ваги будуть показувати точну масу тільки в тім місці Землі, де прискорення вільного падіння теж, що й разом градуіровки<br>Прості ваги на основі динамометра необхідно регулювати під час перевезення в інше місце.&lt;br&gt; Список використаних джерел: 1. Янчук В. Довідник школяра: 5-11 кл., 2002, Київ 2. Коршак Є. В., Ляшенко О. І., Савченко В.Ф. Фізика 7 клас: Підруч. для для загальноосвітніх навч. закл. - Ірпінь: Перун, 2002. Отредактировано и выслано Борисенко И. Г. &lt;br&gt; Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам. Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум

Предмети > Фізика і астрономія > Фізика 7 клас