KNOWLEDGE HYPERMARKET


Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл. Повні уроки

<br>Гіпермаркет Знань&amp;gt;&amp;gt;Фізика і астрономія&amp;gt;&amp;gt;Фізика 7 клас. Повні уроки&amp;gt;&amp;gt; Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл. &lt;metakeywords&gt;Фiзика, 7 клас, урок, на тему.Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл.&nbsp; &lt;/metakeywords&gt;&lt;br&gt;Силу, з якої тіло притягається до Землі під дією поля тяжіння Землі, називають силою ваги. За законом всесвітнього тяжіння на поверхні Землі (або поблизу цієї поверхні) на тіло масою m діє сила ваги<br>Fт=GMm/R2&nbsp; <br>де М - маса Землі; R - радіус Землі.<br>Якщо на тіло діє тільки сила ваги, а всі інші сили взаємно врівноважені, тіло робить вільне падіння. Прискорення вільного падіння не залежить від маси m падаючого тіла, тобто для всіх тіл у даному місці Землі воно однаково. Оскільки Земля не куля, а еліпсоїд обертання, її полярний радіус менше екваторіального. З формули видно, що із цієї причини сила ваги на полюсі більше, ніж на екваторі.<br>Сила ваги діє на всі тіла, що перебувають у поле тяжіння Землі, однак не всі тіла падають на Землю. Це порозумівається тим, що руху багатьох тіл перешкоджають інші тіла, наприклад опори, нитки підвісу й т.п. <br>Виміру, проведені на різних широтах, показали, що числові значення прискорення вільного падіння мало відрізняються друг від друга. Тому при не дуже точних розрахунках можна зневажити відмінністю форми Землі від сферичної, і вважати, що прискорення вільного падіння в будь-якому місці Землі однаково й дорівнює 9,8 м/с2.<br>У повсякденному житті під словом "вага" ми найчастіше маємо на увазі масу тіла, не роблячи розходження між цими термінами. Однак це невірно. І сьогодні ми з'ясуємо чому.<br>Силу, у якій внаслідок притягання до Землі тіло діє на свою опору або підвіс, називають вагою тіла. На відміну від сили ваги, що є гравітаційною силою, прикладеної до тіла, вага - це пружна сила, прикладена до опори або підвісу (тобто до зв'язку).<br>Сила виміряється в ньютонах (Н). Сила в 1 Н повідомляє масі в 1 кг швидкість 1 м/с за 1 с. Невелике яблуко масою 100 м, що висить на дереві, відчуває силу притягання до Землі, рівну приблизно 1 Н.Наприклад, на малюнку ведмідь діє на опору - дошку, що прогнулася. Відповідно до визначення, сила тиску ведмедя на дошку є його вагою. <br>&nbsp;<br>Файл:DenF 7 10 6.gif<br>Досить часто вага тіла дорівнює діючої на нього силі ваги. У вигляді формули це записується так: Р=Fт=mg.Файл:DenF 7 10 5.gif<br>Однак ця формула вірна не завжди.<br>Приклад перший: тіло занурене в рідину або газ. У&nbsp; цьому випадку виникає сила, що виштовхує. Саме вона не дає потонути рятувальному колу й іншим аналогічним предметам. Звичайно вона приводить до зменшення ваги. На малюнку в § 3-і показано, що при зануренні картоплі у воду розтягання пружини динамометра зменшується. Виходить, зменшується сила, з якої картопля тягне за кінець пружини. Відповідно до визначення, ця сила - вага картоплі.<br>&nbsp;&nbsp; <br>Приклад другої. Візьмемо динамометр і підвісимо до нього гирьку масою 102 р. У стані спокою її вага дорівнює 1 Н. І дійсно, якщо гирька буде нерухомо висіти на гачку динамометра, то він покаже саме 1 Н. Але якщо ж динамометр качати нагору - униз або вліво - вправо, те він покаже, що вага гирі стала іншим. На малюнку, наприклад, він дорівнює 4 Н.Файл:DenF 7 10 2.gif<br>Отже, численні досвіди показують, що вага тіла дорівнює діючої на нього силі ваги, коли тіло і його опора (підвіс) спочивають або рухаються разом рівномірно й прямолінійно, і не діє сила, що виштовхує. Ця фраза, як говорять у фізику, описує границі застосовності формули W = Fтяж.<br>Помітимо, що в розглянутих прикладах зміна ваги тіл не впливало на силу ваги. Вона залишалася постійної, тому що при хитаннях гирьки або зануренні картоплі у воду величини "m" й "g" не змінювалися (формула Fтяж = m g). <br>Помітимо також, що числові значення ваги й сили ваги можуть бути рівні, однак крапки їхнього додатка завжди різні. Сила ваги завжди прикладена до самого тіла, а його вага - до підвісу або опори.<br>Як бачите, терміни "маса" й "вагу" описують різні фізичні величини. Перша з них виміряється кілограмами, друга - ньютонами. Для виміру маси служать ваги, для виміру ваги - динамометр. Вага, на відміну від маси, має просторовий напрямок, тобто може бути зображений на кресленні у вигляді вектора. Маса - немає. При зануренні в рідину або газ вага тіл міняється, а маса - немає. Є й інші відмінності.<br>Як же вимірюють масу? Для цього теж існує спеціальний прилад. Ти напевно вже мав з ним справа: це ваги.<br>DenF 7 10 4.jpg<br>Як ними правильно користуватися? Помни про сім правил!<br>

<br>ПРАВИЛО 1. Перед зважуванням потрібно переконатися, що ваги врівноважені. Якщо рівноваги ні, то на більше легку чашку ваг кладуть смужки паперу.<br>ПРАВИЛО 2. Тіло, що зважує, кладуть на ліву чашку ваг, а гирьки - важки - на праву.<br>ПРАВИЛО 3. Дрібні гирьки потрібно брати тільки спеціальним пінцетом.<br>ПРАВИЛО 4. Поклавши зважує тело, що, на ліву чашку ваг, на праву потрібно спочатку покласти гирю, маса якої здається тобі ледве більше маси тіла, що зважує. Якщо чашка з гирею перетягне, то гирьку ставлять на місце, а якщо не перетягне - залишають у чашці. Потім проробляють те ж з наступної по масі гирькою; додають гирьки доти, поки не буде досягнута рівновага.<br>ПРАВИЛО 5. Після цього підраховують суму мас всіх гир, що лежать на правій чашці ваг, і записують значення маси тіла. Потім акуратно складають гирьки на місце.<br>ПРАВИЛО 6. Щоб ваги не псувалися, що зважує тіло й гирі потрібно опускати на чашки обережно, не роняючи їх навіть із невеликої висоти.<br>ПРАВИЛО 7. На чашки ваг не можна класти мокрі, брудні й гарячі тіла, не можна насипати без прокладки порошки або наливати які-небудь рідини.<br>Дані ваги показують точну масу в не залежності від розташування ваг щодо земної поверхні.<br>По історичних причинах, назва «кілограм» уже містить десяткову приставку «кіло», тому кратні й дольні одиниці утворюють, приєднуючи стандартні приставки СІ до назви або позначення одиниці виміру «грам» (яка, у системі СІ, сама є дольной: 1 м = 10-3 кг).Найбільше часто будуть зустрічатися наступні одиниці:<br>Більше кілограма <br>Тонна - 1000 кг<br>Центнер - 100 кг.У визначеннях потужності атомних бомб замість гигаграмма застосовується кілотонна, замість тераграмма - мегатонна.<br>Крім цього при точні виміри будуть використатися грами й&nbsp; міліграми.1 кг. =1000 р. <br>1 р.=1000 мг.Другий тип ваг це динамометр<br>Динамометр - прилад для виміру складається із силової ланки (пружного елемента) і відлікового пристрою.<br>DenF 7 10 3.jpg<br>Найпростішим динамометром є пружинний<br>DenF 7 10 1.jpg<br>На відміну від ваг, динамометр показує силу ваги, з якої тіло притягається до землі. СиллНьютон (обозначение: Н) — единица измерения силы в СИ. Принятое международное название — newton (обозначается N).Шкалу динамометра можна проградуювати й у кілограмах, але дані ваги будуть показувати точну масу тільки в тім місці Землі, де прискорення вільного падіння теж, що й разом градуіровки<br>Прості ваги на основі динамометра необхідно регулювати під час перевезення в інше місце.&lt;br&gt; Список використаних джерел: 1. Янчук В. Довідник школяра: 5-11 кл., 2002, Київ 2. Коршак Є. В., Ляшенко О. І., Савченко В.Ф. Фізика 7 клас: Підруч. для для загальноосвітніх навч. закл. - Ірпінь: Перун, 2002. Отредактировано и выслано Борисенко И. Г. &lt;br&gt; Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам. Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум

Предмети > Фізика і астрономія > Фізика 7 клас