KNOWLEDGE HYPERMARKET


Фізичні властивості середніх солей. Повні уроки
Строка 38: Строка 38:
<br>Солі доволі поширені у природі й відіграють важливу роль у процесах обміну речовин у живих організмах. Солі містяться в клітинному соку, крові, сльозах, поті, входять до складу різних тканин: кісткової, нервової, м'язової. <br>&nbsp;[[Image:Him8 27 3.jpg]]<br>''Мал. 3. Склад крові.''<br><br>Масова частка солей в організмі людини становить 5,5&nbsp;%. Живі організми потребують постійного надходження солей. Тваринні організми одержують їх із питною водою та харчовими продуктами, а в рослини солі надходять з ґрунту разом з водою. <br>Солі мають велике значення і в суспільному господарстві. їх використовують для добування багатьох металів, мінеральних добрив, скла, мінеральних фарб, миючих засобів, кислот тощо.<br>Солі сірчаної кислоти. У будівництві і в медицині широко використовують напівводяний гіпс, який одержано при випалюванні гірської породи (дигідрат сульфату кальцію). Будучи змішаний з водою, він швидко застигає, утворюючи дигідрат сульфату кальцію, тобто гіпс.<br>Щоб більше дізнатися саме про сірчану кислоту, до вашої уваги наступне відео.<br>''Відео 2. Окисні властивості сірчаної кислоти.''  
<br>Солі доволі поширені у природі й відіграють важливу роль у процесах обміну речовин у живих організмах. Солі містяться в клітинному соку, крові, сльозах, поті, входять до складу різних тканин: кісткової, нервової, м'язової. <br>&nbsp;[[Image:Him8 27 3.jpg]]<br>''Мал. 3. Склад крові.''<br><br>Масова частка солей в організмі людини становить 5,5&nbsp;%. Живі організми потребують постійного надходження солей. Тваринні організми одержують їх із питною водою та харчовими продуктами, а в рослини солі надходять з ґрунту разом з водою. <br>Солі мають велике значення і в суспільному господарстві. їх використовують для добування багатьох металів, мінеральних добрив, скла, мінеральних фарб, миючих засобів, кислот тощо.<br>Солі сірчаної кислоти. У будівництві і в медицині широко використовують напівводяний гіпс, який одержано при випалюванні гірської породи (дигідрат сульфату кальцію). Будучи змішаний з водою, він швидко застигає, утворюючи дигідрат сульфату кальцію, тобто гіпс.<br>Щоб більше дізнатися саме про сірчану кислоту, до вашої уваги наступне відео.<br>''Відео 2. Окисні властивості сірчаної кислоти.''  
-
http://www.youtube.com/user/kemiallinenkoe?blend=9&amp;ob=5#p/u/0/VRTBXUVTRWA<br><br>Декагідрат сульфату натрію використовують як сировину для одержання соди.<br>Солі азотної кислоти. Нітрати найбільше використовують в якості добрив у сільському господарстві. Найважливішим із них є нітрат натрію, нітрат калію, нітрат кальцію і нітрат амонію. Зазвичай ці солі називають селітрами.<br>[[Image:Him8 27 4.jpg]]&nbsp;<br>''Мал. 4. Селітра.''<br><br>Солі вугільної кислоти. Карбонат кальцію використовують в якості сировини для отримання вапна.<br><br>Карбонат натрію (соду) застосовують у виробництві скла і при варінні мила. <br>Як взаємодіють між собою карбонат натрію та сірчана кислота ви дізнаєтеся, якщо переглянете наступне відео.<br>''Відео 3. Взаємодія карбонату натрію та сірчаної кислоти.''  
+
{{#ev:youtube|VRTBXUVTRWA}}
 +
<br>Декагідрат сульфату натрію використовують як сировину для одержання соди.<br>Солі азотної кислоти. Нітрати найбільше використовують в якості добрив у сільському господарстві. Найважливішим із них є нітрат натрію, нітрат калію, нітрат кальцію і нітрат амонію. Зазвичай ці солі називають селітрами.<br>[[Image:Him8 27 4.jpg]]&nbsp;<br>''Мал. 4. Селітра.''<br><br>Солі вугільної кислоти. Карбонат кальцію використовують в якості сировини для отримання вапна.<br><br>Карбонат натрію (соду) застосовують у виробництві скла і при варінні мила. <br>Як взаємодіють між собою карбонат натрію та сірчана кислота ви дізнаєтеся, якщо переглянете наступне відео.<br>''Відео 3. Взаємодія карбонату натрію та сірчаної кислоти.''  
-
http://www.youtube.com/watch?v=Nu8USvM5WAw<br>[[Image:Him8 27 5.jpg]]<br>''Мал. 5. Карбонат натрію (сода).''<br><br>Карбонат кальцію в природі зустрічається і у вигляді вапняку, крейди і мармуру.  
+
{{#ev:youtube|Nu8USvM5WAw}}
 +
[[Image:Him8 27 5.jpg]]<br>''Мал. 5. Карбонат натрію (сода).''<br><br>Карбонат кальцію в природі зустрічається і у вигляді вапняку, крейди і мармуру.  
=== Контролюючий блок 2  ===
=== Контролюючий блок 2  ===

Версия 07:49, 8 мая 2011

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 8 клас. Повні уроки>>Хімія: Фізичні властивості середніх солей. Поширення солей у природі та їхнє практичне значення. Повні урокиТема. Фізичні властивості солей. Поширення солей у природі та їхнє практичне значення.

Содержание

Мета уроку

  • роз’яснити учням фізичні властивості середніх солей, їх значення та поширення у природі.

Задачі уроку

  • розібратися у виявленні та узагальнити знання про фізичні властивості середніх солей, пояснити учням як вони поширюються у природи та яке практичне значення для людей вони мають.

Основні терміни

  • Солі – кристалічно тверді речовини, які можна розглядати як продукти повного чи часткового заміщення йонів гідрогену кислоти металом або гідроксид-іонів основ (чи амфотерних гідроксидів) – кислотними залишками.
  • Середні солі - продукти повного заміщення гідрогену кислоти на метал або металоподібну групу атомів.
  • Кислі солі – це продукти неповного заміщення гідрогену багато основної кислоти металом.
  • Основні солі – продукти неповного заміщення гідроксид-іонів основи чи амфотерного оксиду кислотними залишками.
  • Подвійні солі утворюються в результаті сумісної кристалізації двох солей з однаковим аніоном, що мають однакові кристалічні гратки.
  • Комплексні (координаційні) солі – це такі сполуки, кристалічні решітки яких складаються з комплексних груп, що утворюються внаслідок взаємодії за донорно-акцепторним або обмінним механізмами зв’язку йонів або молекул, які можуть існувати самостійно.

Хід уроку

Частина 1. Загальна характеристика та фізичні властивості середніх солей.


Як ви вже знаєте, солі – це продукт реакції нейтралізації, а саме – взаємодії кислоти і основи.
Солі розподіляють за складом на середні, кислі, основні, подвійні та комплексні (змішані).
Рівняння дисоціації середньої солі можна записати так:
K2SO4 = 2K + SO4.
 Файл:Him8 27 1.gif
Мал. 1. Схема процесу дисоціації.

Солі в основному – тверді кристалічні речовини. Їх можна поділити на розчинні, малорозчинні та практично нерозчинні. Хімічні властивості солей зумовлюються їх відношенням до металів, кислот і солей.
Щоб навчитися розпізнавати деякі солі, пропонуємо вам переглянути наступне відео.
Відео 1. Розпізнавання солей.


Під час проведення реакцій обміну у розчинах вони відбуваються до кінця лише в тому разі, коли утворюється осад, газ або малодисоційована сполука.
Генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук можна виразити за наступною схемою:
 Him8 27 2.jpg
Мал. 2. Схема генетичного зв’язку між неорганічними сполуками.

Контролюючий блок 1


1.    Які види солей ви знаєте?
2.    Наведіть приклад дисоціації середньої солі.
3.    Зобразіть схематично як відбуваються генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук.

Частина 2. Поширення солей у природі, їх значення.


Солі доволі поширені у природі й відіграють важливу роль у процесах обміну речовин у живих організмах. Солі містяться в клітинному соку, крові, сльозах, поті, входять до складу різних тканин: кісткової, нервової, м'язової.
 Him8 27 3.jpg
Мал. 3. Склад крові.

Масова частка солей в організмі людини становить 5,5 %. Живі організми потребують постійного надходження солей. Тваринні організми одержують їх із питною водою та харчовими продуктами, а в рослини солі надходять з ґрунту разом з водою.
Солі мають велике значення і в суспільному господарстві. їх використовують для добування багатьох металів, мінеральних добрив, скла, мінеральних фарб, миючих засобів, кислот тощо.
Солі сірчаної кислоти. У будівництві і в медицині широко використовують напівводяний гіпс, який одержано при випалюванні гірської породи (дигідрат сульфату кальцію). Будучи змішаний з водою, він швидко застигає, утворюючи дигідрат сульфату кальцію, тобто гіпс.
Щоб більше дізнатися саме про сірчану кислоту, до вашої уваги наступне відео.
Відео 2. Окисні властивості сірчаної кислоти.Декагідрат сульфату натрію використовують як сировину для одержання соди.
Солі азотної кислоти. Нітрати найбільше використовують в якості добрив у сільському господарстві. Найважливішим із них є нітрат натрію, нітрат калію, нітрат кальцію і нітрат амонію. Зазвичай ці солі називають селітрами.
Him8 27 4.jpg 
Мал. 4. Селітра.

Солі вугільної кислоти. Карбонат кальцію використовують в якості сировини для отримання вапна.

Карбонат натрію (соду) застосовують у виробництві скла і при варінні мила.
Як взаємодіють між собою карбонат натрію та сірчана кислота ви дізнаєтеся, якщо переглянете наступне відео.
Відео 3. Взаємодія карбонату натрію та сірчаної кислоти.


Him8 27 5.jpg
Мал. 5. Карбонат натрію (сода).

Карбонат кальцію в природі зустрічається і у вигляді вапняку, крейди і мармуру.

Контролюючий блок 2


1.    У яких сферах використовуються солі?
2.    Де застосовуються солі сірчаної кислоти?
3.    Для чого використовують солі вугільної кислоти?

Домашнє завдання.


Дайте відповідь на наступне питання та обґрунтуйте її.
Чому гідроліз солей багато основних кислот або багато кислотних основ оцінюється зазвичай тільки його першим ступенем?

Цікаво знати, що…


Не кожен знає, як створити в хімічній лабораторії штучні водорості. Наповніть шість пробірок майже доверху п'ятдесятивідсотковим розчином силікату натрію (рідкого скла). Потім в першу з них киньте декілька кристаликів хлорного заліза, в другу - хлористої міді, в третю - хлористого кобальту, у четверту - хлористого нікелю, у п'яту - хлористого марганцю, в шосту - хлористого алюмінію. Через деякий час починається зростання «водоростей » химерної форми і різного забарвлення. У розчині солі заліза «водорості» бурого кольору, солі кобальту - синього, солі алюмінію - безбарвні і т. д. Чому це відбувається? Кинуті в розчин рідкого скла кристалики реагують з силікатом натрію. Утворені сполуки покривають кристали тонкою плівкою, а в зв’язку з  дифузією вода проникає крізь неї, тиск в кристалах підвищується і плівка лопається. Через отвори розчин солей проникає в навколишню рідину і швидко знову покривається плівкою. Потім плівка знову проривається. Так виростають розгалужені «водорості».

Список використаних джерел

1. Урок на тему «Солі, їх поширення у природі» Осмінкіної Л. М. СЗШ № 28, м. Астрахань.
2. Урок на тему «Хімічні та фізичні властивості солей» Сискової Р. Ф., вчителя хімії, м. Челябінськ, СОШ №118.
3. Ф. А. Деркач "Хімія", - науково-методичний посібник. – Київ, 2008.
4. Л. Б. Цвєткова «Неорганічна хімія» – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів, 2006.
5. В. В. Малиновський, П. Г. Нагорний «Неорганічна хімія» -  Київ, 2009.

Відредаговано та вислано   Лісняк А.В.Над уроком працювали:

Осмінкіна Л.М.

Сискова Р.Ф.

Лісняк А.В.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Хімія > Хімія 8 клас