KNOWLEDGE HYPERMARKET


Фізичні якості м*язів. Робота м'язів.

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>> Біологія: Фізичні якості м'язів. Робота м'язів.


Фізичні якості м'язів. Робота м'язів.


Пригадайте що таке сила, механічна робота.
Навчіться характеризувати роботу скелетних м'язів, механізми стомлення м'язів.
Запам'ятайте такі ключові поняття і терміни: сила м'язів, витривалість м'язів, швидкість скорочення м'язів, тонус м'язів, статична робота, динамічна робота м'язів.

Які фізичні властивості м'язів?

До фізичних властивостей м'язів відносять: силу, швидкість скорочення, витривалість і тонус. Сила м'язів характеризується величиною максимального напруження, яке може розвинути м'яз під час свого збудження. Вона залежить від маси скоротливих білків: актину і міозину, кількості одночасно збуджених м'язових волокон, частоти нервових імпульсів, що надходять до м'яза. Чим більше в м'язі скоротливих білків, тим більша його сила і маса.
Швидкість скорочення м'язів визначається часом, за який м'яз скорочується і розслаблюється. Чим коротший цей час, тим більша швидкість скорочення. М'язова система має повільні та швидкі м'язи. Повільні м'язи - це м'язи спини, литковий м'яз. До швидких м'язів відносять м'язи кисті руки, ока.

Витривалість м'язів - це їхня здатність тривалий час підтримувати заданий ритм роботи. М'язи людини завжди перебувають у стані певного постійного напруження - тонусу (від грец. тонус - напруження). Він визначається природними властивостями м'язів і впливом нервової системи. У стані спокою м'язи пружні й еластичні завдяки тургору м'язових клітин, тобто постійному тискові цитоплазми на мембрану. До м'язів постійно надходять нервові імпульси, які теж підтримують незначний тонус м'язів.

Тонічні скорочення, наприклад м'язів живота, утримують внутрішні органи у певному положенні. Тонус непосмугованих м'язів судин забезпечує необхідний діаметр судин, а отже, і кров'яний тиск.

Що таке робота м’язів?

Під час скорочення м'язи здатні виконувати механічну роботу.

Розрізняють статичну і динамічну роботу. Статичну (від грец. статос - нерухомий) роботу виконують м'язи людини, коли вона не рухається (стоїть) або тримає певний вантаж, У такому стані її м'язи перебувають у тривалому напруженні. Така робота м'язів дуже втомлива.

Динамічну (від грец. динаміс - сила, пов'язаний з рухом) роботу м'язи виконують під час рухів людини (бігу, ходіння, плавання тощо). При цьому скорочення м'язів чергується з їхнім розслабленням. Динамічна робота менш втомлива.

Кожна фізична робота характеризується величиною навантаження і швидкістю її виконання. Найпродуктивнішою є фізична робота, яку виконують із середнім навантаженням і в середньому темпі. Робота м'язів супроводжується витратами енергії.

Що таке втома м’язів, які її причини?

Виконання тривалої або інтенсивної роботи призводить до втоми м'язів. Час розвитку втоми залежить від характеру праці. Втома внаслідок динамічної роботи настає насамперед через недостатнє постачання м'язів киснем, зменшення утворення енергії, накопичення продуктів розкладу вуглеводів.

То корисна чи шкідлива втома? Здавалося б, відповідь очевидна - шкідлива. Але з фізіологічного погляду, втома - це корисне явище. Шкідлива перевтома. Існує дуже важлива біологічна закономірність: після закінчення роботи, яка зумовила втому, в період відпочинку працездатність м'язів не тільки відновлюється, а й зростає, що пов'язано з пристосувальними механізмами організму. Це явище називають понадвідновленням. Завдяки цьому м'язи можуть виконувати ще більшу роботу, ніж до розвитку втоми. При цьому нова втома сприяє ще більшому понадвідновленню, а отже, й більшій працездатності. Таким чином, без втомлення неможливе підвищення працездатності м'язів. Це добре розуміють спортсмени. Така закономірність властива всім тканинам, органам і навіть нервовій системі.

Чергування фізичних навантажень і відпочинку є одним із способів підтримання високої працездатності й запобігання перевтомі.

Узагальнимо знання


М'язи мають такі фізичні якості: силу, швидкість і витривалість. Важливою характеристикою функціонального стану м'язів є їхній тонус.

М'язи під час скорочення можуть виконувати механічну роботу. Найпродуктивнішою робота буде при середніх навантаженнях і середньому темпі.

Застосуйте здобуті знання


Виберіть правильну відповідь (одну або кілька)


1. Вкажіть фізичну якість м'язів, завдяки якій зберігається постава тіла, утримуються внутрішні органи в певному положенні:
а) сила;
б) швидкість скорочення;
в) витривалість;
г) тонус.

2. Визначте, скільки глюкози має окиснитися в м'язах для того, щоб підняти штангу масою 50 кг на висоту 2 м, якщо відомо, що під час окиснення 1 г глюкози виділяється 17,2 кДж енергії:
а) 57 г;
б) 90 г;
в) 180 г;
г) 570 г.

3. Визначте, яку роботу (в Дж) виконає важкоатлет, якщо він піднімає штангу масою 80 кг на висоту 2 м:

а) 156,9;
б) 1569,8;
в) 160.

4. Охарактеризуйте фізичні властивості м'язів.

5. Чим відрізняється статична робота від динамічної? Чому статична робота втомлює більше, ніж динамічна?
Біологія 9 клас. Матяш Н. Ю., Шабатура М. Н.

Надіслано читачами з інтернет-сайту


Скачати календарно-тематичне планування з біології, відповіді на тести, завдання та відповіді школяру, книги та підручники, курси учителю з біології для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.